Blog - Hukuk Partner

Hukuk Partner yazılımı ile ilgili makaleler.

Yenilikler - Ağustos 2014

Hukuk Partner'e 21 Ağustos 2014 tarihinden itibaren aşağıdaki özellikler eklenmiş bulunuyor.

 • Görev ve Serbest Takvim Notu girişinde Hatırlatma tanımlama imkanı sağlanmıştır. Hatırlatma zamanı belirlenebilmektedir. Hatırlatma zamanı geldiğinde bir uyarı penceresi ile kullanıcı bilgilendirilmektedir. Kullanıcı hatırlatmayı erteleyebilmektedir. Hatırlatmaların görüntülenmesi için programınızın açık olması yeterlidir.
 • Gelişme Türü tanım ekranına "Renk" sahası eklenmiştir. Föy ekranında gelişmeler türlerine göre atanan renklerde gösterilecektir.
 • Gelişme Türü tanım ekranına "Açılışta Uyarı" sahası eklenmiştir. Föy içerisinde bu tiple işaretlenmiş gelişme türleri varsa föy açıldığında bu gelişmeler uyarı penceresi içinde görüntülenecektir.
 • Tema Düzenleme ekranında "Zemin Rengi Tonu" belirleme seçeneği eklendi.
 • Yeni ikon seti programa uygulandı.
 • Dava ekranına Başlangıç Şekli, İhtiyati Haciz/Tedbir Mahkeme ve Değişik İş No sahaları eklendi.
 • Dava yapısına Islah Tarihi ve Eski Dava Değeri sahaları eklendi.
 • SMS Hesap tanımlarına Kodu ve Açıklama sahaları eklendi.
 • Mesaj Gönderim ekranında kullanıcı gruplarının görülmesi sağlandı. Sağ tık ile gruptaki kullanıcıları hızlı seçme imkanı sağlandı.
 • Dosyalarda Müvekkil Vekalet Ücreti takibi için Kapak ekranına Müv.VÜ.Alınacak, Müv.VÜ.AlınanDevir, Müv.VÜ.Tahsilat Toplamı, Müv.VÜ.Kalan, Müv.VÜ.Açıklama sahaları eklenmiştir. Bu sahaların kullanımı için yetki tanımlaması eklenmiştir.
 • İnteraktif raporlarda Maaş Haczi Devam Ediyor başlığı altına "Maaş Haczi Kalan Tutar" ve "Maaş Haczi Son Tahsilat Tr" sütunları eklenmiştir.
 • Föy Gelişme sekmesinde Gelişme Türü ve Personele göre filtre verilebilmesi sağlanmıştır.
 • Grup Dosya yönetimi için, Ana Dosya Yap ve Ana Dosyaya Bağla menüleri oluşturuldu.
 • Duruşma ekranına Süre Başlangıç Tarihi sahası eklenmiştir. "Kesin Süre / Son Gün" Süre başlangıç tarihi baz alınarak hesaplanacaktır. Süre bilgileri girildiğinde kesin süre tarihinin hesaplanması sağlanmıştır.
 • Yeni Dosya hazırlarken Dava dosyası dışında "Diğer Hizmetler" tipi seçilerek dosya oluşturulabilmesi sağlanmıştır.
 • Dava dosyaları için ekran düzenlemesi yapıldı.
 • Listelerde sağ tık menüsüne "Excel Dosyasına kaydet…" seçeneği eklendi.
 • Dosyalara Genel bakış modülünden çift tıklayarak föy açıldığında ilgili ekranın (duruşma, dava, tebligat) açılması sağlandı.
 • İş Emri Tanım ekranında "Föyde Açıklama Girilecek " seçeneği eklendi. Bu seçenek tıklanmış olan iş emirleri için föyde iş emri hazırlanırken açıklama bilgisi girilebilmesi sağlanmıştır. Bu özellik "Genel Şablon" kullanımlarında tercih edilebilir.
 • Hatalı tarih girişlerini engellemek üzere düzenleme yapılmıştır. Tarihi girişlerinde 01.01.1910 tarihinden önce bir tarih girilemez. Bulunulan yıldan 5. yıldan sonrası için tarih girilemez.
 • Borçlu ve Üçüncü Şahıs kişi türleri için Kişi Alt Türü seçebilme imkanı sağlanmıştır. Borçlu ve Üçüncü Şahıs Kişi Alt Türleri Ortak Seçenekler ekranından tanımlanıp föy kişi bilgileri tanımlanırken listeden seçilebilmektedir.
 • Faiz tablosu kullanıldı ise Asıl Alacak bilgisinin yanında Faiz Tablosu adı ile birlikte Takip Tarihindeki faiz oranının görüntülenmesi sağlanmıştır. Faiz oranı takip yazımlarında da çıkacaktır.
 • Toplu işlemlere Toplu Telefon Girişi menüsü eklenmiştir.
 • Toplu Tebliğ Durumu sorgulama menüsü eklendi. Barkod numarası olup tebliğ durumu Bekleniyor durumunda olan Tebliğ kayıtları listelenir ve durumları Ptt servisinden sorgulanır. Menüyü kullanmak için ilgili kullanıcılara yetki verilmelidir.
 • "Hukuk Partner Mobil Menü Yetki" menüsü eklenmiştir.
 • Görevlere belge ekleme imkanı getirilmiştir.
 • Görev Türlerine "Dava Süreli İş" eklenmiştir. Duruşmaya kaydına girilen süreli iş ile birlikte otomatik olarak görev oluşturulması sağlanmıştır. Süreli işin yapılması durumunda sonuç görevden veya duruşma kaydından girilebilir. Sonuç diğer modüle de aktarılmaktadır.
 • Görev modülünden Dava Süreli İş Görevinin sonucu Tamamlandı yapıldığında Duruşma Süreli İş sonucunun yapıldı olması ve yapılış zamanının güncellenmesi sağlandı.
 • Ortak seçeneklere "Uzun Süre İşlem Yapmayan Kullanıcıyı Programdan At" seçeneği eklendi. Zaman aşımı süresinin belirtilebilmesi sağlandı.
 • Programa girişte Bildirimler penceresi içinde "İnteraktif Rapor Özeti" ve "Önemli Uyarılar" görüntülenmesi sağlandı. İlgili satırlara çift tıklandığında ilgili modüller açılmaktadır.
 • Görev ekranına "Diğer Kişi Görevleri" sekmesi eklenmiştir. Yetkisi olan kullanıcılar bu sekmede diğer kişilere ait görevleri izleyebilmektedirler. Kullanıcılara "Ortak Menü yetkileri" "Diğer Yetkiler" sekmesinden yetki verilmelidir.
 • Görev Kartlarında Klasör Kodu, FöyNo, Föy Kişisi ve İş Emri açıkmasının görünmesi sağlandı.
 • Görev Modülü takvim görünümünde takvim olaylarının başlığında varsa iş emri açıklaması, föyno ve föy kişisi bilgilerinin görünmesi sağlandı.

Finans Modülü ile ilgili Yenilikler

 • Finans Tahsilat dağıtım işleminde Vekalet Ücretine mahsup yapıldı ise "V.Ü. Makbuzu Bas" işlemi de yapılabilmesi sağlandı.
 • Tahsilat dağıtım ekranına Muhatap Kişi (Föy borçlusu) sütunu eklenmiştir.
 • Föy Fonksiyonları menüsüne "Föy Finans İşlemlerini İzle" seçeneği eklendi.
 • Föy Finans İşlemlerini İzle ekranında Excele aktarma ve Yazdırma imkanı getirilmiştir.
 • Finans Hesap Hareketleri ekranına Fiş Türü sütunu eklenmiştir.
 • Finans Hesaplarından "Maaş Hesapları" ve "Müvekkil Vekalet Hesapları" na erişim yetkisi eklenmiştir. Ortak Menü Yetkileri Diğer Yetkiler ekranından ilgili kullanıcılara yetki verilmelidir.
 • Hesap Planı Listesinde hesap açıklamasını yazarak ilgili hesabın bulunabilmesi sağlanmıştır.
 • Finans modülü, İş Avansı verme ve iş avansı iadesi işlemlerinde banka hesaplarının seçilebilmesi sağlanmıştır.
 • İcra tahsilatlarının Tahsilat onay ekranına gelmesi için "İcradan Çekme Tarihi" girilmiş olması şartı eklenmiştir.
 • Masraf Fişi Basımı ekranında Personel seçimi ve Fiş No sıralamasında sorgulama yapılabilmesi sağlandı.
 • Hesap Hareketleri/Mizan raporunda Müvekkil Fitresinde birden fazla seçim yapılabilmesi sağlandı.

 

Not: Hukuk Partner güncellemelerinizin yapılmasının ardından yeniliklerden faydalanabilirsiniz. Bilgi ve Destek için 0 (232) 445 66 99 nolu telefondan bize ulaşabilirsiniz.