Blog - Hukuk Partner

Hukuk Partner yazılımı ile ilgili makaleler.

Yenilikler - Mayıs 2015

Hukuk Partner Mayıs 2015 yenilikleri

Vekalet-Föy No Uygulaması getirildi. Böylece Müvekkillerinize ilişkin dava, icra ve danışmanlık gibi dosyalarınızı hizmet türünüze ve vekaletlerinize göre otomatik kodlama yapabilirsiniz.

Görevler ekranındaki Ajanda görünüme aylık olarak izleme imkanı getirildi.

Föy arama ve föy listesi ekranına Vekalet ve Dosya Geliş Tarihi kriterlerine göre de arama seçenekleri eklendi.

Müvekkil Listesinde koda, ada, arese, telefona, cep numarası ve diğer iletişim bilgilerine göre arama yapılabilmesi sağlandı.

İndirim Koşulu tanımlamalarında Faiz Şekli olarak, Mevcut Faiz Oranı üzerinden İndirim Oranı Limit belirlenebilmesi sağlandı.

Ana Dosyaya bağlı uygun örneklerde yeni bir takip dosyası oluşturulabilmesi sağlanmıştır.

Taahhüdün bozulmasına, ihlaline ya da devam etmesine göre hesap ızgarasındaki renklendirmeler turuncu, yeşil gibi farklı renklendirmeler yapılmıştır.

Sözleşmeli Hukuk Büro Yönetiminde bürolar tarafından alınan taahhütlerin onaya sunulması ve onaylandıktan sonra geçerli olması sağlanmıştır. İnteraktif raporlarda da Taahhüt başlığının altında Onay Bekleyen taahhütler şeklinde izlenebilmesi sağlanmıştır.

Avans ve Teminat bakiyesinin hesap ekranının altında görüntülenmesi sağlanmıştır. Dosyanın kapatılması sırasında avans bakiyesinin kontrolü sağlanmıştır.