Blog - Hukuk Partner

Hukuk Partner yazılımı ile ilgili makaleler.

Yenilikler - Haziran 2015

Hukuk Partner Haziran 2015 yenilikleri

Arama ekranında dosyalara ilişkin takip tarihlerinin de izlenebilmesi sağlanmıştır.Hazırlık aşamasındaki dosyalarda da boş getirilir.

Hazırlık aşamasındaki dosyanın takibinin başlatılması ve takibi başlamış bir dosyanın geri çekilmesi yetkiye bağlandı.

Sözleşmeli Hukuk Büro Yönetiminde bürolar tarafından yapılan tahsilat, masraf ve avans-teminat gibi parasal işlemlerin onaya gönderilmesi, yazdırılması gibi aşamalar eklenmiştir.

Sözleşmeli Hukuk Büroları için Kat iptal işlemlerini yapabilmesi sağlanmıştır.

Ana dosyada iken bağlı dosya masrafları hariç izlenebilmesi sağlanmıştır.

Dosya Bakiyesinin Kalan Tahsil Harcı değiştirilerek hesaplama yapılması ve izlenebilmesi sağlanmıştır.