Blog - Hukuk Partner

Hukuk Partner yazılımı ile ilgili makaleler.

Yenilikler - Temmuz 2015

Hukuk Partner Temmuz 2015 yenilikleri

Masraf muhasebeleştirme işleminin Banka hesaplarından yapılabilmesi sağlanmıştır.

Toplu Tebligat sorgulama ekranına tebliğ türü seçebilme imkanı getirildi.

Dava dosyalarına İhtarname modülü eklenmiştir. İhtarname bilgileri ve ihtarname kişileri tanımlanabilecektir.

Dava sahalarına Karar Tutarı ve KararParabirimi sahaları eklenmiştir.

Dava türleri arasına Anayasa Mahkemesi, AİHM, Kuruma Şikayet seçenekleri eklendi.

Koç Fiat Sözleşmeli hukuk bürolarının dosya kapatma ve dağılım yetkileri düzenlenmiştir.

Kişi Türlerindeki Şahit iptal edilmiştir. Şahitler dosyalara eklenirken 3.Şahıs olarak eklenip Alt Kişi Türü olarak Şahit seçilmelidir.

Dava dosyalarında kişi türlerinden Şahit çıkartılmıştır. "Karşıyan" ve "Müvekkil İle aynı durumda" dışındaki kişiler 3. Şahıs olarak girilecek ve Alt Kişi Türü kısmından kişinin durumu belirtilebilecektir.

Gelişme Türü tanımına Bitiş Zamanı Girilecek, Hizmet Süresi Girilecek seçenekleri eklenmiştir. Gelişme girişinde seçime göre bitiş zamanı hizmet süresi girişi yapılabilecektir.

Satış tahsilatına ait kalemlerin tahsilat listesinin altında gösterilmesi sağlandı.