Blog - Hukuk Partner

Hukuk Partner yazılımı ile ilgili makaleler.

Yenilikler - Ağustos 2015

Hukuk Partner Ağustos 2015 yenilikleri

Koç Fiat Woks entegrasyonunda güncellemeler yapıldı.

Toplu Adres girişi ekranında excel şablonuna VergiNo sahası eklenmiştir. TCKimlikNo varsa TCKimlikNo yoksa VergiNo sahası adres girişinde eşleştirme için kullanılacaktır.

Toplu Adres girişi Derdest veya Tüm dosyalara şeklinde yapılabilecektir. Ayrıca Adersi güncelle veya Diğer Adreslere aktar seçeneği eklenmiştir.

Toplu Telefon girişi ekranında excel şablonuna VergiNo sahası eklenmiştir. TCKimlikNo varsa TCKimlikNo yoksa VergiNo sahası adres girişinde eşleştirme için kullanılacaktır.

Vekalet tanımına müvekkilin yeni föyleri için KDV oranı girilebilmesi sağlandı. Bu alana girilecek olan değer yeni açılan icra dosyalarına öndeğer olarak KDV Oranı sahasına aktarılacaktır.

Föy Alacak ekranına KDVOranı sahası eklendi. Föy açarken Vekalet tanımından KDVORanı öndeğer olarak alınmaktadır. KDV veya BSMV oranı girilebilir. Aynı anda sadece birisi girilebilir.

Yeni takip oluşturma sırasında Vekalet seçiminin rehber ile yapılabilmesi sağlanmıştır. Vekalet kutucuğuna eklenen buton tıklanarak rehber açılır ve vekalet sorgulanabilir.

Hesap Hareketleri mizan rapor ekranında Müvekkil seçim işleminde müvekkillerin daha kolay bulunabilmesi için filtre kutucuğu eklenmiştir.

Uyap Faiz tablosu seçeneklerine "6183 Sayılı K. 51.Madde Gecikme Faizi", "TTK.1530. Madde Temerrüt Faizi" kalemleri de eklendi.

Mesaj modülünde Geçmiş mesajlar listelenirken Kullanıcı seçimi yapılarak sadece o kullanıcıya gönderilmiş veya o kullanıcıdan gelen mesajların listelenebilmesi sağlanmıştır.

Doküman modülüne Kurum Doküman sistemi entegrasyonu amaçlı KurumEntBelgeID sahası eklendi.

Toplu Takip Aç Ön Kabul işlemi hızlandırıldı. Kayıt üzerinde zaten Ön Kabul işlem zamanı ve Personel bilgisi olduğu için Log kayıtları kapatıldı. Log kayıtları çok kayıt olduğunda işlemi çok yavaşlatıyordu. Elmadağ Hukuk 10000 adet takip atarken 15 dk kayıt için yetmiyordu.

Föy Alacak ekranına "Tahsil Harcından Muaf" seçeneği eklendi. Borçlunun tahsil harcından muaf olması durumunda föy için peşin harç ve tahsil harcı hesaplanmaması için bu seçenek kullanılmalıdır.

Toplu Takip Yazımı ekranında Vekalet seçimi ile listeleme yapılabilmesi sağlandı. Ayrıca VekaletKodunun, İcra Müdürlüğü, No ve Esas bilgilerinin de listede görüntülenmesi sağlandı.

Finans modülü Maaş Avansı Verme Fiş girişi düzenlendi. Personel seçilerek Avans girişi sağlandı. Hesap Planı Personel tanımındaki Maaş Avansı Oranı bilgisine göre personele verilebilecek maaş avansının sınırlandırılabilmesi sağlandı.