Blog - Hukuk Partner

Hukuk Partner yazılımı ile ilgili makaleler.

Yenilikler - Ekim 2015

Hukuk Partner Ekim 2015 yenilikleri

Gayri Nakdi Riskler ekranına "Gayri Nakdi Risk toplamı Harca Esas Değer'e eklensin" parametresi eklendi. Bu parametre ile tutarlar HarcaEsasDeğer'e ilave edilebilir hale getirildi. Takip yazımlarında HarcaEsasDeğer ayrıca belirtilecektir.

Öndeğerler ekranına "Gayri Nakdi Risk toplamı Harca Esas Değer'e eklensin" tanımı eklendi.

Taşınmaz tanımına "Satılmış/Başkasına Kayıtlı" sahası eklendi.

Föy ekranı üst bilgi alanında Mehil Songün bilgisinin gösterilmesi sağlandı. Mehil songün girişi yapıldı ise ve Yargıtay icrayı geri bırakma kararı yoksa Mehil Songün gösterilecektir.

Gayrinakdi risk girişinin 8 örnekler için de yapılabilmesi sağlandı.

"Danışmanlık Sözleşmeleri" menüsü eklendi. "Klasör - Tanım - Hukuk - Danışmanlık Sözleşmeleri" menüsünü kullanarak danışmanlık sözleşmelerini ve ödeme planını tanımlayarak takibi sağlanabilir. Dokümanı hazırlanmıştır. Lütfen Eğitim Destek servisimizden taleb edebilirsiniz.

"Danışmanlık Söz.Ücr. Makbuzu Kesme" menüsü eklenmiştir. Danışmanlık Sözleşme ücretleri için bu menü kullanılarak Vekalet Ücret Makbuzu kesilir. (Hukuk Partner Plus)

Vekalet Tanımına Vekalet Ücret Makbuzu ile ilgili Stopajdan Muaf, Fondan Muaf, KDVden Muaf, Tevkifat Uygulaması, Tevkifat Oranı, Dövizli SMM uygulamasına ilişkin sahalar eklendi.