Blog - Hukuk Partner

Hukuk Partner yazılımı ile ilgili makaleler.

Hukuk Partner 8. ve 9. Eğitim Videoları

Hukuk Partner kullanıcılarımız için 8 ve 9 nolu eğitim videolarımızı şimdi izleyebilirsiniz.

8. ve 9. eğitim videolarımız şu konuları içermektedir.

8. Ders 1. Bölüm

PENCERE

 • Gayri Nakdi Risk
 • Takip Sonrası Alacak
 • Dövizli Gayri Nakdi Risk
 • Teminat
 • Bordro
 • Rehin
 • Tebellüğ
 • Talimat İcra
 • Tedbir
 • Not
 • Sorumlu Personel
 • Belge

FONKSİYON

 • Hesap Özeti
 • Vekalet Ücreti Hesabı Değiştir
 • Grup Dosya İşlemleri
 • Ana Dosya & Bağlı Dosya Hesabı
 • İnfaz Talebi

DİĞER BAŞLIKLAR

 • Parça İş
 • SMS
 • Dava
 • Görev
 • Borçlunun Diğer Föyleri

Diğer Takip Türleri-1

 • İhtiyati Haciz
 • İlamlı Takip
 • İşçi Alacağı
 • Kira Alacağı
 • Tahliye Emri
 • Menkul Rehni
 • İpoteğin Paraya Çevrilmesi
 • Çocuk Teslimi
 • İrtifak Hakkı

8. Ders 2. Bölüm

Diğer Takip Türleri-2

 • İdari Takip

Toplu İşlemler

 • Excel Dosyası ile çalışma
 • Örnek Uygulamalar
 • Toplu Takip Açma, Takip Hazırlama, Takip Yazımları, Toplu Uyap oluşturma ... vb. gibi

Güncelleme yaparak Hukuk Partner'in Yardım menüsünden bilgisayarınıza indirerek, bu videoları izleyebilirsiniz.