Blog - Hukuk Partner

Hukuk Partner yazılımı ile ilgili makaleler.

Yenilikler - Kasım 2015

Hukuk Partner Kasım 2015 yenilikleri

Genel Yenilikler

 • Gelişme Türü tanım ekranında "Bağlantılı Tüm Föylerde Göster" seçeneği eklenmiştir. İlgili tür için bu seçim yapıldığında gelişmeler sekmesi altında "Tüm Föyler" sekmesi açılacaktır. Böylece bağlantılı diğer föylerde bu seçenek işaretlenmiş olan tüm gelişme türleri bu sekmede izlenebilecektir.
 • Taahhüt ekranına "Ödeme Kontrol Baş.Tr." sahası eklenmiştir. Taahhüt ile aynı gün tahsilat yapıldı ise bu sahanın değeri bir sonraki gün olarak gelecektir, böylece taahhüt tahsilatları bir sonraki günden itibaren kontrol edilecektir.
 • Taahhüt bozuldu ise hesap kısmında turuncu protokol bakiyesinin görünmemesi sağlandı. İhlal var ve protokol devam ediyorsa turuncu, İhlal yok ise yeşil renkte görünecektir.
 • Föy - Fonksiyon - Grup Dosya işlemleri menüsüne "Bağlı Dosya Oluştur" seçeneği eklenmiştir. Ana dosyalarda bu menüden kişiler, alacaklar, rehinler, özel kodlar seçilerek 7,8,9,10 örnek takipler oluşturulabilir. Seçilen bu kayıtlar yeni dosyaya aktarılır.
 • "Ana / Bağlı dosya işlemleri" için yetki tanımı oluşturulmuştur. Ana dosya yapma ve ana dosyaya bağlama işlemleri için ilgili kullanıcılara yetki verilmelidir.
 • Bağlı takip oluşturabilme yetkisi yetkilere eklenmiştir. Bağlı takip oluşturabilecek kullanıcılar için yetki verilmelidir.
 • Kişi bilgilerine Meslek sahası eklenmiştir.
 • Müvekkil ve föy kişi bilgilerine kurumlar için MersisNo sahası eklenmiştir. Uyap XML dosyalarına mersisNo sahasının eklenmesi sağlanmıştır.
 • Hesap dökümünde Kalan Tahsil Harcı kaleminin harç oranının açıklama sonunda görünmesi sağlandı.
 • Avans ve teminat bakiyesinin Hesap ekranının altında görüntülenmesi sağlanmıştır.
 • Kapak ekranında sonuç girildiğinde Avans bakiyesi varsa dosyanın kapatılamaması sağlanmıştır.
 • Föymasraflar ekranında düzenleme yapılmıştır.
 • Kira takiplerinde Kira alacak grubunda üzerindeki pul değeri ve olması gereken pul değeri bilgilerinin girilebilmesi sağlandı.
 • Uyap XML hazırlanırken talep edilen hak bilgisinde faiz oranının çıkması sağlandı.
 • "Kalan Tahsil Harcı Değiştirerek Hesap İzle" ekranı oluşturulmuştur. Bu ekrandan föydeki kalan tahsil harcı farklı bir oran üzerinden hesaplatılarak föy hesabı görüntülenebilir.
 • Föy Hesap görünümünün üstüne bir menü butonu eklenmiştir. Bu menü butonunu ile "İcra Dosyası Hesabını Göster" ve "Kalan Tahsil Harcı Değiştirerek Hesap İzle" seçenekleri kullanılabilir.
 • Satış kalem ekranına Satıldığı Tutar sahası eklendi.
 • Satış tahsilatına ait kalemlerin tahsilat listesinin altında gösterilmesi sağlandı.
 • Föy Alacak ekranına KDV Oranı sahası eklendi. Föy açarken Vekalet tanımından KDV Oranı öndeğer olarak alınmaktadır. KDV veya BSMV oranı girilebilir. Aynı anda sadece birisi girilebilir.
 • Yeni takip oluşturma sırasında Vekalet seçiminin rehber ile yapılabilmesi sağlanmıştır. Vekalet kutucuğuna eklenen buton tıklanarak rehber açılır ve vekalet sorgulanabilir.
 • Föy Alacak ekranına "Tahsil Harcından Muaf" seçeneği eklendi. Borçlunun tahsil harcından muaf olması durumunda föy için peşin harç ve tahsil harcı hesaplanmaması için bu seçenek kullanılmalıdır.
 • Föy gelişme ekranında Gelişme girişi alanında Ctrl+Enter tuşu ile alt satıra geçebilebilmesi sağlanmıştır.
 • Gayri Nakdi Riskler ekranına "Gayri Nakdi Risk toplamı Harca Esas Değer'e eklensin" parametresi eklendi. Bu parametre ile tutarlar HarcaEsasDeğer'e ilave edilebilir. Takip yazımlarında HarcaEsasDeğer ayrıca belirtilecektir.
 • Gayrinakdi risk girişinin 8 örnekler için de yapılabilmesi sağlanmıştır.
 • Taşınmaz tanımına "Satılmış/Başkasına Kayıtlı" sahası eklenmiştir.
 • Föy ekranı üst bilgi alanında Mehil Songün bilgisinin gösterilmesi sağlanmıştır. Mehil songün girişi yapıldı ise ve Yargıtay icrayı geri bırakma kararı yoksa Mehil Songün gösterilecektir.
 • Föy arama ve föy listesi ekranına Vekalet ve Dosya Geliş Tarihi kriterlerine göre arama seçenekleri eklenmiştir.
 • Yardım Menüsü Ders Videolarına 8 ve 9 numaralı videolar eklenmiştir.
 • Yönetim Konsolu - İş Emri Süreç Takibi ekranına "Toplu Durum Değiştir" özelliği eklenmiştir. Ekranın üst kısmındaki bu düğmeye basıldığında seçim yapılabilecek bir sütun açılmaktadır. İlgili satırlar seçilerek tüm satırlara ait Durum bilgisi güncellenebilir.
 • Ofis ekranında Avukat ve Diğer kişi listelerinde liste üzerinde yazarak ilgili kişiye ulaşma özelliği eklenmiştir.
 • Toplu Barkod Etiketi girişi hızlandırıldı.
 • Föy Arama ekranında Dava Bilgi sütununda listedeki davanın varsa Savcılık bilgilerinin de görüntülenmesi sağlandı.

Toplu İşlemler ile İlgili Yenilikler

 • Toplu XML oluşturma modülünde XML dosyalarının belirtilen adette föy eklenecek şekilde oluşturulabilmesi sağlandı.
 • Uyap Araç ve Taşınmaz aktarma ekranlarında listeyi Excele gönderme özelliği eklendi.
 • Toplu adres girişi modülünde sağ tık menüsüne "Hatalı satırları sil" seçeneği eklendi.
 • Toplu Tebligat sorgulama ekranına tebliğ türü seçebilme imkanı getirildi.
 • Toplu Tebligat Sorgulama ekranına "Sadece Derdest dosyalar" seçeneği eklendi.
 • Toplu Adres girişi Derdest veya Tüm dosyalara şeklinde yapılabilecektir. Ayrıca Adresi Güncelle veya Diğer Adreslere Aktar seçeneği eklenmiştir.
 • Toplu Takip Aç Ön Kabul işlemi hızlandırıldı.
 • Toplu Takip Yazımı ekranında Vekalet seçimi ile listeleme yapılabilmesi sağlandı. Ayrıca VekaletKodunun, İcra Müdürlüğü, No ve Esas bilgilerinin de listede görüntülenmesi sağlandı.
 • Toplu İşEmri/Yazım iptali ekranına Vekalet seçimi eklendi.
 • Personel Föy Atama modülünde "Personellerden Dosya Al" ekranında Vekalet seçilebilmesi sağlandı.
 • Ptt toplu tebligat sorgulama modülüne Bila ve tebliğ edildi durumu için yeni açıklama türleri tanımlandı.
 • Toplu Tebligat sorgulama ekranında tasarım değişikliği yapıldı. İç içe Master detail grid görünümünden, alt ve üstte olacak şekilde 2 grid görünümü oluşturuldu.
 • Vekalet FöyNo uygulamasına Vekalet Kodu-SıraNo, VekaletKodu-DosyaTürü-SıraNo seçenekleri eklendi.

Dava işlemleri ile ilgili yenilikler :

 • Dava dosyalarına İhtarname modülü eklenmiştir. İhtarname bilgileri ve ihtarname kişileri tanımlanabilecektir.
 • Dava sahalarına Karar Tutarı ve KararParabirimi sahaları eklenmiştir.
 • Dava türleri arasına Anayasa Mahkemesi, AİHM, Kuruma Şikayet seçenekleri eklendi.
 • Dava dosyalarında kişi türlerinden Şahit çıkartılmıştır. "Karşıyan" ve "Müvekkil İle aynı durumda" dışındaki kişiler 3. Şahıs olarak girilecek ve Alt Kişi Türü kısmından kişinin durumu belirtilebilecektir.
 • Dava ekranında Başlangıç şekli olarak "Değişik İş" seçeneği eklenmiştir. Dava dosyalarında Değişik İş kayıtları oluşturulabilir. Değişik İş Talep Tarihi ve Değişik İş No sahaları eklenmiştir.
 • Dava Şikayet türü tanımlamaları Ceza davalarında yapılabiliyordu. Tüm dava türlerine Dava Şikayet Türü tanımlanabilmesi sağlanmıştır.
 • Dava Duruşma ekranına Talimat sahaları eklenmiştir.
 • Dava Duruşma ekranına İlgili Avukat ve Girildi/Girilmedi sahaları eklenmiştir. Yeni eklenen duruşmalarda dosyadaki sorumlu avukat otomatik seçili gelecektir. Ajandaya oluşturulacak Duruşma, Keşif ve İnceleme kayıtları ilgili avukat için oluşturulacaktır.

Tanım menüleri ile ilgili yenilikler :

 • Gelişme Türü tanımına Bitiş Zamanı Girilecek, Hizmet Süresi Girilecek seçenekleri eklenmiştir. Gelişme girişinde seçime göre bitiş zamanı hizmet süresi girişi yapılabilecektir.
 • Vekalet Tanımına Bitiş/Yenileme tarihi sahası eklenmiştir. Süreli vekaletlerin bitiş tarihi veya vekaletin yenilenmesi gerektiği tarih girilir. Föye giriş yapılırken vekalet süresinin dolmasına 1 ay veya daha az zaman kaldı ise uyarı verilmektedir.
 • Vekalet Tanımına Vekalet Ücret Makbuzu ile ilgili Stopajdan Muaf, Fondan Muaf, KDVden Muaf, Tevkifat Uygulaması, Tevkifat Oranı, Dövizli SMM uygulaması sahaları eklenmiştir.
 • Vekalet tanımına müvekkilin yeni föyleri için KDV oranı girilebilmesi sağlandı. Bu alana girilecek olan değer yeni açılan icra dosyalarına öndeğer olarak KDV Oranı sahasına aktarılacaktır.
 • Müvekkil Listesi ekranında Müvekkil Kodu, Müvekkil Adı, Adresi ve telefonu, cep telefonu, faks ve eposta adreslerinden arama yapılabilmesi sağlandı.
 • İndirim Koşul tanımlamada Faiz hesap şekli olarak "Mevcut Faiz Oranı Üzerinden İndirim Oranı Limiti Belirle" seçeneği eklendi.
 • SMTP Hesaplarının tanımlanabileceği menü seçeneği eklenmiştir.
 • Kullanıcı tanımlarında "Sonraki Girişte Şifre Değiştirilsin" seçeneği eklendi. (İlk tanımlamalar için kullanılmak üzere)
 • Ortak Seçeneklere "Kullanıcı Aktifleştirme Modülü" seçeneği eklendi. Bu seçenek aktif ise Yeni kullanıcılar Pasif olarak tanımlanır ve "Kullanıcı Aktif/Pasif" menüsünden kullanıcı aktif/pasif durumu yönetilir.
 • "Kullanıcı Aktif/Pasif" menüsü eklendi. Menü kullanımı için ilgili kullanıcılara yetki verilmelidir.
 • Föy yetkilerine "Takibi Başlat/Geri Çek İşlemleri" yetkisi eklenmiştir. Föy Kapak ekranında takibin başlatılması ve geri çekilmesi işlemleri için yetkili kullanıcılar için yetki tanımlaması yapılmalıdır.
 • Uyap Faiz tablosu seçeneklerine "6183 Sayılı K. 51.Madde Gecikme Faizi", "TTK.1530. Madde Temerrüt Faizi" kalemleri de eklendi.
 • Öndeğerler ekranına "Gayri Nakdi Risk toplamı Harca Esas Değer'e eklensin" tanımı eklendi.

Yönetim konsolu ile ilgili yenilikler :

 • Yönetim Konsolu - Görevler ekranında "Toplu Ajanda İzleme" sekmesi hazırlandı. "Diğer Kişi Görevlerini İzle" yetkisi olan kullanıcılar bu ekrandan tüm veya seçtiği kullanıcıların ajandasını bir arada görüntüleyebilir.
 • Görevlerim ekranı Ajanda görünümüne Haftalar seçildiğinde 2 ile 6 arasında hafta sayısı belirtebilme imkanı getirilmiştir.
 • Mesaj modülünde Geçmiş mesajlar listelenirken Kullanıcı seçimi yapılarak sadece o kullanıcıya gönderilmiş veya o kullanıcıdan gelen mesajların listelenebilmesi sağlanmıştır.

Enterprise sürüm ile ilgili yenilikler :

 • Mahsup Şekli tanımına Detaylı özelliği eklenmiştir. Mahsup sırası çok daha kapsamlı bir şekilde tanımlanabilmektedir. Aynı mahsup tiplerini (Anapara, masraf, faiz) mahsup sırasında birden fazla oluşturularak kendi içinde veya diğer tiplere göre farklı sıralamalar verilerek mahsup sırası tanımlanabilmektedir.
 • Masraf, Tahsilat, Yatırılan Avans işlemlerinin onaya gönderilebilmesi için KLASÖR-FİNANSAL İŞLEMLER-ONAYA GÖNDER menüsü eklenmiştir. Onaya gönderme sistemi Ortak seçenekler ekranından aktifleştirilmiş olmalıdır. Personel veya sözleşmeli büro bu menüyü kullanarak parasal işlemlerini onaya gönderecek ve onay listesini yazdırabilecektir. Onay işlemi sırasında Onay ekranlarında Onaya Gönderme No bilgisi ile listeleme yapılarak ilgili kayıtlar izlenebilecek ve onaylanabilecektir.
 • Ortak Seçeneklere "Taahhüt Onay Sistemi" seçeneği eklenmiştir. Hukuk Partner Plus ve Enterprise lisansına ait bir özelliktir. KLASÖR - İCRA - ONAY - Taahhüt Onay menüsü eklenmiştir. Onay bekleyen taahhütler İnteraktif raporlar Taahhüt başlığı altında listelenecektir.

Finans modülü ile ilgili yenilikler

 • "Danışmanlık Sözleşmeleri" menüsü eklenmiştir. "Klasör - Tanım - Hukuk - Danışmanlık Sözleşmeleri" menüsünü kullanarak sözleşmelerinizi ve ödeme planını tanımlayabilirsiniz.
 • "Danışmanlık Söz.Ücr. Makbuzu Kesme" menüsü eklenmiştir. Danışmanlık Sözleşme ücretleri için bu menü kullanılarak Vek. Ücr. Makbuzu kesilebilir.
 • Bankalar arası havale fişinde FöyNo bilgisinin girilebilmesi sağlandı.
 • Masraf muhasebeleştirme işleminin Banka hesaplarından yapılabilmesi sağlanmıştır.
 • Hesap Hareketleri mizan rapor ekranında Müvekkil seçim işleminde müvekkillerin daha kolay bulunabilmesi için filtre kutucuğu eklenmiştir.
 • Finans modülü Maaş Avansı Verme Fiş girişi düzenlendi. Personel seçilerek Avans girişi sağlandı. Hesap Planı Personel tanımındaki Maaş Avansı Oranı bilgisine göre personele verilebilecek maaş avansının sınırlandırılabilmesi sağlandı.
 • Finans fişlerine Ek Açıklama sahası eklenmiştir. Bu saha yazımlarda kullanılabilecektir.

Not: Hukuk Partner güncellemelerinizin yapılmasının ardından yeniliklerden faydalanabilirsiniz.
Bilgi ve Destek için 0(232) 445 66 99 nolu telefondan bize ulaşabilirsiniz.