Blog - Hukuk Partner

Hukuk Partner yazılımı ile ilgili makaleler.

Yenilikler - Aralık 2016

Hukuk Partner Aralık 2016 Yenilikleri

 

Yenilikler

Resimli Yenilikler için tıklayın.

İcra Modülü

 • Alacaklar ekranına "İpoteği/Rehni Aşan Takip" seçeneği eklenmiştir. Bu seçenek işaretlendiğinde, Rehin Açığı takiplerinde borçlu sorumluluk tutarları girilebilecektir. Böylece "İpoteği/Rehni Aşan Takip"ler için borçluların sorumluluk tutarlarının girilebilmesi sağlanmıştır.
 • Masraf girişlerinin kontrolünü sağlamak ve hatalı girişleri önlemek amaçlı olarak Gider Kodları için Tutar Şekli eklenmiştir. (1) Tutar Şekli Tanımlı olan Gider Kodları, Hesap Tablosundaki değerler ile eşleştirilir ve bu tablolardaki değer otomatik olarak getirilir değiştirilemez. Bu örnekte Başvuru Harcı Hesap Kodlarından Başvuru Harcı ile eşleştirilmiştir. Kullanıcı tarafından müdahale edilemez. (2) Tutar Şekli Serbest olan Gider Kodlarına ilişkin tutarlar kullanıcı tarafından serbest olarak giriş yapılabilir. Özetle kullanıcı inisiyatifindeki giderlerdir. Ancak istenirse öndeğer gelmesi sağlanabilir. Bu Örnekte Nakliye gider kodu kullanıldığı otomatik olarak 50 TL öndeğer olarak gelecektir. Kullanıcı isterse bu öndeğer rakamanı değiştirebilir. (3) Tutar Şekli Limitli olan Gider Kodları ise, belirlenen bir limitin altında ve aynı şekilde belirlenen bir limitin üstünde tutar girmeyi engeller. Yani, kullanıcı tarafından belirli limitlerde giriş yapmaya imkan tanır. Bu tutar şekli için de istenirse öndeğer gelmesi sağlanabilir.
 • Kıymet Takdiri Süreci ile ilgili yeni bir düzenleme getirilmiştir. Kıymet Takdiri Süreci ile ilgili doküman için tıklayınız.
 • Satış Kaydı ile birlikte Kıymet Takdiri bağlantısı yapılmıştır. Kıymet Takdiri yapılmamış mallar satış kaydında listelenmeyecektir.
 • Satış Kalem penceresinde satışı yapılan malın kaçıncı arttırmada satıldığının belirlenmesi sağlandı.
 • Yeni eklenen Satış kayıtlarında satışa ilişkin Durumu sahası otomatik oluşacaktır. Sürüyor, İtiraz Edildi, Durduruldu, Feshedildi, Tamamlandı, Düştü gibi. Güncelleme öncesi girilen eski kayıtlarda bu sahaya müdahale edilebilecek ve otomatik olmayacak. Böylece mevcut değerin korunması sağlanmış oldu.
 • Satış ekranına Kesinleşme Tarihi sahası eklendi. Mallara ait satış durumları girildi ise ve kesinleşme tarihi boş ise satışın durumu "Kesinleşmesi Bekleniyor" olacaktır. Kesinleşme tarihi girildiğinde Satışın durumu Tamamlandı olacaktır.
 • Satış Süreci içinde Satış Penceresinde, Satış kaydından, birinci arttırma tarihi öncesinde Durdurma Davasının, benzer şekilde Birinci/İkinci arttırma tarihinin girilmiş olması durumunda sonra ise Fesih Davasının otomatik olarak oluşturulabilmesi sağlandı.
 • İnteraktif raporlara Satış grubu altına Durdurma Davası ve Fesih Davası uyarıları eklendi. Durdurma ve Fesih davası devam eden satışlar bu başlıkta listelenecektir.
 • Satış Kalemler ekranına Düşürüldü ve Düşürüldü Açıklama sahaları eklendi. Düşürülen mallar seçildikten sonra düşürüldü bilgisi ile açıklaması girilir.
 • Tebliğ yapısına adres sahaları eklendi. Tebliğ kayıtları oluşturulduğunda kişi bilgilerindeki adresler bu alanlara kopyalanacaktır. Tebliğ bu adrese yapılmış kabul edilecektir.
 • 7 ve 10 örnek için föy alacak ekranına Yetkili Mahkeme sahası eklenmiştir. Herhangi bir itiraz durumu yaşanmaması için Yetkili Mahkeme bilgisi İhtiyati Haciz Mahkeme Yerine de aktarılacaktır. Farklı bir mahkeme yeri girişi yapılacak olursa program aşağıdaki gibi uyaracaktır.

Toplu İşlemler Modülü

 • Toplu Adres Güncelleme modülünde excel dosya şablonuna obsiyonel olarak DosyaNo sahası eklenmiştir. Böylece icra dosya numarasına göre kişi adres bilgileri güncellenmekte, TC kimlik numarasına bakılmaktadır. Borçlunun tüm/eski föylerindeki adres bilgilerinin değil sadece belirtilen dosya numarasındaki adresinin güncellenmesi istendiği durumlarda tercih edilir.
 • XML dosyasından Toplu Takip açma işleminde Aynı türden alacakların birleştirilmeden föy oluşturulması için seçenek eklenmiştir. Varsayılan olarak bu seçenek işaretli değildir ve tüm alacak kalemleri için farklı alacak grupları oluşturulacaktır. Takip yazımlarında alacak kalemleri detaylandırılmak istenmez ise o zaman bu seçenek seçilebilir.
 • XML dosyasından Toplu Takip Açma işlemlerinde icra müdürlüğü ve dosya no bilgisinin XML dosyasından alınabilmesi sağlanmıştır. Bazı Uyap programları ile açılan takiplere ait XML dosyalarına, İcra müdürlüğü ve dosyano bilgisi de eklenir. Hukuk Partner bu bilgileri de okuyup aktarabilmektedir. (Büronuzda kullandığınız Uyap programınızın bu bilgileri XML dosyasına aktarıp aktarmadığını sorunuz.)

Dava Modülü

 • Dava ekranından Karar tarihi girildiğinde Kıymet Takdiri İtiraz Davası'nın mallara ait kesinleşen kıymet takdiri bilgilerinin girileceği pencerenin açılması sağlandı. Eğer kişinin Kıymet takdiri kalem bilgileri düzeltme yetkisi yok ise karar tarihi girememesi sağlandı.
 • Dava sekmesinde sağ tık menüsüne "İtirazın İptali Davası Oluştur..." seçeneği eklenmiştir (1). Bu seçenekten İtirazın İptali davası eklenebilir. Bu menü 10 veya 7 örnek ise ve İtiraz var ise görünecektir. İtirazın İptali Davası oluştur onayı verildikten sonra Dava Penceresi açılacaktır (2). İlgili sahalar doldurulduktan sonra kayıt işlemi tamamlanır ve dava sekmesindeki dava kaydı oluşur (3).
 • 10 örnek Föy ekranı dava sekmesi sağ tık menüsüne "Takibe/İmzaya İtiraz davası Oluştur" seçeneği eklendi. İtiraz davası ekranına da İcrayı Geri Bırakma Tarihi sahası eklendi. Hakim İcrayı Geri Bırakma kararı verdi ise (İcrayi Geri Bırakma Tarihi girilmişse) Haciz yapılamaz. İtiraz olmasına rağmen İcrayı geri bırakma kararı yoksa (İcrayı Geri Bırakma Tarihi boşsa) Haciz istenebilir.
 • 10 örnek takipte takip kesinleşmeden haciz yapıldı ise satış istenemez. Bu duruma uygun şekilde Satış istenecek uyarısına düzenleme yapıldı. Satış ekle işlemine de kontrol getirildi.

Finans Modülü

 • Masraf Onay modülünde Reddedilen kayıtlar için Red Açıklaması girilmesi sağlandı. Böylece Reddedilen masrafın neden reddedilmiş olduğuna ilişkin dayanak bilgisi kullanıcıya verilmiş olacak (1). Red açıklaması girilmeden Reddet yapılacak olursa program uyarıda bulunacaktır (2).

Hukuk Partner güncellemelerinizin yapılmasının ardından yeniliklerden faydalanabilirsiniz. Bilgi ve Destek için 0(232) 445 66 99 nolu telefondan bize ulaşabilirsiniz.

Yenilikler hakkında detaylı bilgi için Hukuk Partner Blog sayfamızı takip ediniz.