Blog - Hukuk Partner

Hukuk Partner yazılımı ile ilgili makaleler.

Yenilikler - Şubat 2017

Hukuk Partner Şubat 2017 Yenilikleri

Föy Ekranları

 • 7 ve 10 Örnek Takipler için Alacak Ekranına Yetkili Mahkeme sahası eklenmiştir.
 • 10 örnek Föy ekranı dava sekmesi sağ tık menüsüne "Takibe/İmzaya İtiraz davası Oluştur" seçeneği eklendi. İtiraz davası ekranına da İcrayı Geri Bırakma Tarihi sahası eklendi.
 • 7 örnekte ve 10 örnekte ihtiyati Haciz ekranı mahkeme sahasına alacak ekranındaki Yetkili Mahkeme bilgisinin otomatik getirilmesi sağlandı. Eğer yetkili mahkeme bilgisi farklı girilirse uyarı verilmesi sağlandı.
 • İlamlı takiplerde Alacak grubu girişinden önce ilam bilgisi tanımlama için zorunluluk sağlandı ve ilam bilgisi yok ise mesaj verildi. Bir tane ilam tanımlı ise seçili gelmesi sağlandı.
 • Taşınmaz tanım ekranında Ekspertiz sahaları ekranın en alt kısmına alındı. Ana Taşınmaz bilgileri ve Diğer bilgiler için başlık oluşturuldu.
 • Taşınmaz ekranında Taşınmaz Türü sahasına direkt giriş iptal edilmiştir. Ana taşınmaz veya bağımsız bölüm Nitelik alanlarına girilen bilgi Taşınmaz Türü sahasına aktarılacaktır.
 • 6 ve 44 örnek takiplerde İlam penceresine erişim iptal edilmiştir. Alacak ekranına Noter Bilgisi butonu eklenmiştir. Noter Bilgisi ekranı açılarak Noter ve Yevmiye bilgileri girilecektir.
 • İhtiyati Haciz bilgilerine Teminat Türü, Teminat Mektup Banka, Teminat Mektup Referans sahaları eklenmiştir. Bu sahalara ait dizayn sahaları oluşturulmuştur.
 • Rehinli takiplerde takip başlatılırken rehin sözleşmesinin ve rehin sözleşmesine bağlı rehin kalemlerinin eklenip eklenmediği kontrolü eklenmiştir. Gerekli tanımlamalar yapılmadı ise takip başlat işlemi yapılamamaktadır. (Kapak ekranından Takip Başlat yapıldığında ve Toplu Takip Başlat işleminde kontrol eklenmiştir)
 • İhtiyati Haciz durumundaki bir dosya için Kapak ekranından Takibi Başlat veya Takibi Geri Çek işlemi yapılabilmesi sağlandı.
 • Barkod etiketi tanımlama ekranında 14 hane giriş yapabilme imkânı sağlandı.
 • Haciz ekranında sağ taraftaki listenin başlığında bilgi ifadesi yerine Haczedilen Taşınırlar / Haczedilen Taşınmazlar ifadesi görüntülenecektir.
 • Haciz Kalemi ve Rehin ekranlarından Taşınır veya Taşınmaz tanımı yapılabilmesi sağlanmıştır.
 • Haciz ve Rehin Sözleşmesinin tanımlanmasının ardından Hacizli Mal ve rehin tanımı penceresi otomatik açılarak kullanıcının yönlendirilmesi sağlanmıştır.
 • Haciz penceresi kapatılırken hacizli mal tanımlanmadı ise uyarı mesajı görüntülenmesi sağlandı.
 • Rehin penceresi kapatılırken Rehinli mal tanımlanmadı ise uyarı mesajı görüntülenmesi sağlandı.

Haciz - Kıymet Takdiri - Satış Modülleri

 • Kıymet takdiri tebliğ kişilerini oluşturma işleminde var ise kişi vekillerinin de kişi seçim listesine eklenmesi sağlandı.
 • Kıy.Tak. İtiraz sonucu işlenirken Takdir Tutarı ile birlikte yeni Kıy.Tak.tarihi (Keşif/Kesinleşen Kıy.Tak.Tr.) girilmesi sağlandı.

Dava - Duruşma

 • İstinaf mahkemeleri için dava ekranına ilgili sahalar eklenmiştir. Ayrıca İnteraktif raporlara da "İstinafta", "İstinaf Duruşması" uyarı tipleri eklenmiştir.
 • Duruşma penceresinde duruşma türü olarak "İstinaf Duruşması" eklenmiştir.
 • Dava diğer taraf girişlerinde "Müvekkil ile Aynı Durumda" türündeki kişilerin seçilebilmesi sağlanmıştır.
 • Dava ekranında Temyiz Talep Eden listesi "Müvekkil","Diğerleri", "Müvekkil ve Diğerleri" olarak değiştirilmiştir.

İnteraktif Raporlar

 • İnteraktif Raporlar ekranın üstüne Vekalet seçim kutusu eklenmiştir. İnteraktif rapor ekranında sadece belirtilen vekalete ait dosyaların listelenebilmesi sağlanmıştır.
 • Kıymet Takdiri kategorisine "Satış Avansı Yatırılacak" uyarısı eklendi. Kıymet takdiri kaydı oluşturulmuş ancak Satış avansı tarihi girilmemiş ise bu uyarı oluşturulacaktır.
 • İtiraz kategorisine "Kaldırma/İptal Davası Açıldı" uyarısı eklendi. Davası devam eden İtirazın İptali / itirazın Kaldırılması davaları bu uyarı altında listelenecektir.
 • 10 örnek takipte takip kesinleşmeden İtiraz davası var ise ve icrayı geri bırakma tarihi yok ise haciz istenecek uyarısı verilmesi sağlandı.
 • Aktif davalar kategorisine İstinaf durumundaki davalar için "İstinafta" uyarısı eklendi.
 • Aktif davalar kategorisine İstinaf duruşmaları için "İstinaf Duruşması" uyarısı eklendi.
 • Ortak Seçenekler ekranı İnteraktif Raporlar başlığı altına "Bu Tarihten Önceki (Takip Tarihi) Föylerin İcra Uyarılarını Gizle" seçeneği eklenmiştir. Çok eski föyler ile ilgili uyarı almamak isteniyor ise bu alana tarih girişi yapılabilir. Bu işlem dava uyarılarını engellemez. Davalar ile ilgili uyarılar listelenecektir.
 • İnteraktif Raporlar İstinafta uyarısına Dava Karar Tarihi ve İstinaf Tarihi, Temyizde uyarısına Yargıtay ve TemyizEsasNo sütunları eklenmiştir.

Toplu İşlemler

 • XML dosyasından Toplu Takip açma işleminde aynı türden alacakların birleştirilmeden föy oluşturulması için seçenek eklenmiştir. Varsayılan olarak bu seçenek işaretli değildir ve tüm alacak kalemleri için farklı alacak grupları oluşturulacaktır.
 • XMLden toplu takip açma modülünde Uyap programları ile açılan takiplere ait XML dosyası kullanıldığında var ise XML dosyasından İcra müdürlüğü ve dosyano bilgisinin alınması sağlanmıştır. (Uyap programınıza ait destek olup olmadığını sorunuz)
 • XML'den Toplu Takip açma ÖnKabul modülüne adres güncelleme özelliği eklenmiştir. Föyler oluşturulmadan önce adreslerin güncellenmesi istenirse adres dosyası da yüklenerek güncel adresler ile takiplerin oluşması sağlanabilir.
 • XML'den Toplu Takip açma ÖnKabul modülüne takibi açılmayan ve aktarılmayacak föy var ise sağ tık menüsünden ilgili föyün lsiteden silinebilmesi sağlandı.
 • Uyap Toplu Taşınmaz girişi ekranında excel dosyasında Aciklama sütunu var ise Açıklama sütunundan bilgi alınması sağlandı. Aciklama sütunu opsiyoneldir yardım metninde yer almamaktadır.

Belge İşlemleri

 • "Toplu Belge Ekle" modülüne "Seçilen Klasörden" sekmesi eklenmiştir. Belirtilen klasördeki dosyalar listelenip kulalnıcının belgenin ekleneceği föyü föy numarası veya icra dosya numarasından hızlı bir şekilde belirleyip belgeleri föylere ekleyebilmesi sağlanmıştır. Ekranda belgeler ön izleme paneli açılarak anında izlenebilmektedir.

Tanımlamalar

 • Alacak Türlerine "Genel Kredi Sözleşmesi" eklenmiştir.
 • Belge Şablon tanım ekranında Örnek türü bazında otomatik ekle yapılabilmesi sağlanmıştır.
 • SMS hesapları tanımlanırken sadece seçilen personellerin kullanabilmesi imkanı sağlanmıştır.
 • Dizayn sahalarına "Rehin Malikleri (Adresli)" sahası eklendi.

Diğer Modüller

 • Yönetim Konsolu - Görevler ekranına Notlar sekmesi eklenmiştir. Kullanıcılar bu bölüme not alabilirler ve notları
 • içinde geçen kelimeler ile arayabilirler.
 • TN GSM sistmi üzerinden SMS gönderimi yapılabilmesi sağlandı. SMS hesabı tanım ekranında Servis sağlayıcı olarak TN GSM seçilerek sms hesabı tanımlanabilir.
 • Infoline (HızlıBul) Numara sorgulama servisi güncellenmiştir. Sorgulama sonuçlarına adres bilgisi eklenmiştir.
 • Infoline servisinin imkan verdiği Türkiye geneli için sorgulama yapılabilmesi sağlanmıştır.
 • Ortak Seçenekler ekranına "Numara Sorgulama - Tekrar Sorgulama için Gün Sınırı" seçeneği eklenmiştir. Bu süreden önce aynı kişi için sorgulama yapılması engellenecektir

Doküman için tıklayınız.

Not: Hukuk Partner güncellemelerinizin yapılmasının ardından yeniliklerden faydalanabilirsiniz. 

Bilgi ve Destek için 0(232) 445 66 99 nolu telefondan bize ulaşabilirsiniz.