Blog - Hukuk Partner

Hukuk Partner yazılımı ile ilgili makaleler.

Yenilikler - Nisan & Mayıs 2017

Hukuk Partner Nisan & Mayıs 2017 Yenilikleri

Uyap Sorgulama

 • Uyap sorgu modülü hazırlanmıştır. Uyap avukat portalından duruşma ve safahat sorgulaması yapılıp hızlı bir şekilde Hukuk Partner sistemine ve föylere aktarılabilir. Bu modülü kullanacak kullanıcılar için "Ortak Menü Yetkileri" ekranından Uyap sorgu menüsüne yetki verilmelidir. Modülün kullanımı ile ilgili olarak tele-destek ekibinden destek alabilirsiniz. 
  Uyap sorgu modülü yardım dökümanı için tıklayınız.

Föy Ekranları

 • Alacak grubu girildikten sonra otomatik olarak alacak kalemi penceresinin açılması ve girişi sağlanmıştır.
 • Tebliğ ekranında Ödeme Emri tebliği için Sevk ile tebliğ edildi şeklinde giriş yapılırsa ekran kapatıldığında Yeni adres giriş penceresi açılarak sevk adresinin girilmesi ve bu adresin kişi adresi olarak güncellenmesi sağlanmıştır.
 • Tebliğ ekranında Ptt barkod sorgulaması yapılan ekrandan tebliğ sonucunun otomatik işletilebilmesi sağlanmıştır.
 • Belge (İşEmri) hazırlarken satılmış/başkası adına kayıtlı taşınır/taşınmazların (rehinli takipler hariç) listeye gelmemesi sağlandı.
 • Föy iş emri sekmesinde her satırda yer alan butonlardan ilk butonda İş emri kişileri ile birlikte ek sorgu ve imza avukatlarının da gösterilmesi sağlandı.
 • Kısmi itiraz durumunda olan borçlu/kefil için haciz girilebilmesine imkan sağlandı.
 • Belge hazırlanıp UDF dosyası olarak kaydedildiğinde basıldığı tarih atılarak yazdırılmış gibi algılanması sağlanmıştır. Belge yazdırılmadan udf dosyası kullanılarak talep vs. yapılıyorsa bu belgelerin düşme günü kontrolünde dikkate alınması sağlanmış oldu.
 • Taşınmaz tanımlanırken ana taşınmazın niteliği girilmeden bağımsız bölüm niteliğinin girişi engellenmiştir.
 • Avans ekranı sahalarına Avans Türü sahası eklenmiştir. Ayrıca Avanstan ödenen masraflar için de Avans Türü sahası seçilecektir.
 • Föy kişilerinde veya diğer telefonlar kısmında girilen telefon numaralarının mükerrer tanımlanması engellendi. Aynı numara zaten var ise mesaj verilerek pencerenin kapatılması engellenecektir.
 • Föy ekranına Safahat sekmesi eklenmiştir. Uyap sisteminden sorgulanmış ve aktarılmış olan föy safahatları bu sekmede görüntülenecektir.

Dava - Duruşma

 • Duruşma ekranında pasif durumda olan personel ve avukatların seçim listesine çıkmaması sağlandı.
 • İdari davalar için Mahkeme Türlerine "Askeri Yüksek İdare Mahkemesi" eklenmiştir.
 • Ceza davalarında şikayet sonuçları arasına "Faili meçhul" eklenmiştir.
 • Hızlı İdari Dava girişi menüsü eklenmiştir. Yetkilerden ilgili kullanıcılara yetki verildikten sonra İdari dava dosyaları hızlı dava girişi ekranı ile oluşturulabilir.
 • Dava ekranına Basit Usul Yargılama seçeneği eklenmiştir. Eğer Hukuk Davası ise ve bu alan seçilirse Cevaba Cevap ve İkinci Cevap sahaları görünmeyecektir, interaktif raporlar oluşmayacaktır.

Finans

 • Cari Hesap dökümü ekranında Asıl Borçlu sütunu yerine Föybilgi sütunu oluşturulmuştur. Föy Bilgi sütununda icra dairesi dosya no bilgisi veya dava mahkeme esas no bilgisi ve asıl borçlu bilgisi tek alanda gösterilecektir.
 • KVÜ Makbuz fiş girişi işlemi için Ek Açıklama Oluştur butonu hazırlandı. Buradan icra dosya bilgisi, müvekkil bilgisi veya föy kişi bilgisi seçilerek ek açıklama oluşturulabilir. Aynı işlem tahsilat dağıtım işlemi yapılırken KVÜ fiş detay ekranına da yapılmıştır.
 • Finans modülü "Hesap Hareketleri/Mizan" raporu performansı arttırılmıştır.
 • Hesap Hareketleri/Mizan, Cari Hesap Hareketleri ve Parasal İşlem raporlarının önizleme ve yazdırma öncesi sayfa yönü ve sayfaya sığdırma seçeneklerinin belirtilebileceği bir ön pencere açılması sağlanmıştır.
 • Müvekkil Cari Hesap raporu yazım işleminde rapor başlığına müvekkil unvan bilgisi eklenmiştir.

Enterprise Sürümdeki Kurum İşlemleri ile ilgili

 • Onaya Gönder ekranında kayıtların üzerinde Belge olup olmadığı gösterildi, belge var ise belgelerin izlenebilmesi sağlanmıştır.
 • Ortak seçenekler ekranına "Belgesiz Masraf Onaya Gönderilemez" seçeneği eklenmiş ve bu seçenek işaretli ise Masraf Onaya Gönder ekranında belgesi olmayan masraflar var ise onaya gönderilmesi engellenmiştir.
 • Avans Talebi veya Avans İade Talebi girişi ile birlikte mail gönderilebilecektir. Oluşturulacak mailin dizaynı STD_AvansTalebi kodu ile oluşturulmalıdır. Mail bildirimi gönderilebilmesi için Sözleşmeli Ofis tanımlarında "Avans Talebi Onay" türündeki e-posta adresleri tanımlanmış olmalıdır.
 • Avans/İade Talebi Onay işlemi ile birlikte mail gönderilebilecektir. Oluşturulacak mailin dizaynı STD_AvansTalebiOnay kodu ile oluşturulmalıdır.
 • Sözleşmeli Ofis tanımlarına Bildirimlerde kullanıcak ePosta adresleri tanımlama imkanı getirilmiştir. Avans Talebi ve Avans Talebi Onay işlemlerinde gönderilecek eposta adresleri tanımlanabilecektir.

Toplu İşlemler

 • Uyap XML dosyasından takip açma modülünde düzenleme yapılmıştır. Hatalı ilçe bilgileri var ise bunların Kişi Bilgileri sekmesinden düzeltilebilmesi sağlandı.
 • Toplu masraf Ön Kabul işleminde excel dosyasında FoyNo ile birlikte DosyaNo sahası kullanılabilmesi sağlanmıştır. DosyaNo sütunu var ise program FoyNo-DosyaNo bilgilerinin uyuştuğu kontrol edilecektir. Uyuşmayan bilgi var ise mesaj verecektir.
 • Toplu Telefon girişi ekranına excel sütunlarında AktifPasif sütunu kullanabilme imkanı sağlanmıştır. Sütun var ise Aktif, Pasif veya Sorgu açıklamaları girilebilir.

Tanımlamalar

 • Ankaranın Kazan ilçesi Kahramankazan olarak değiştirilmiştir.
 • 2017-2022 tarihleri için resmi tatiller programa tanımlanmıştır.
 • Süre tanımlarına "Diğer tebliğler için İtiraz süresi" seçeneği eklenmiştir. Güncelleme sonrası "SüreTamamla" menüsü üzerinden mevcut süre tanımına ait kayıtların oluşması sağlanmalıdır.

Diğer Modüller

 • Çağrı Merkezi modülü aktif olan müşterilerde Yönetim Konsolu menüsüne "Çağrı Merkezi Listeleri" seçeneği eklenmiştir. Bu menü ile açılan ekranda Gelişme Türüne ait son işlemin Belirtilen sonuç türünde olması durumunda listelenmesi sağlanmıştır. Örneğin Son "Telefon Görüşmesi" gelişmesinin sonucu "Tekrar Aranacak" olan föyler listelenebilir.
 • SMTP Mail gönderimleri (Taahhüt Onay bekliyor, Taahhüt Onaylandı/reddedildi, Yeni görev ataması, Parça İş Sonuç bildirimi, Sözleşmeli Ofis Avans Talebi, Avans Talebi Onayı, Takip Atama ve Takip Geri çekme ) artık Hayadasoft sistemi üzerinden gerçekleşecektir. SMTP mailleri terminalden gitmeyecek veritabanına kaydedilecek sunucudaki MailSender uygulaması tarafından gönderilecektir.
 • Araçlar menüsüne Eposta Gönderimleri İzle menüsü eklenmiştir. Yetki tanımlaması yapılıp bu ekrandan eposta gönderimlerinin durumu izlenebilir.

Doküman için tıklayınız.

Not: Hukuk Partner güncellemelerinizin yapılmasının ardından yeniliklerden faydalanabilirsiniz. 

Bilgi ve Destek için 0(232) 445 66 99 nolu telefondan bize ulaşabilirsiniz.