Blog - Hukuk Partner

Hukuk Partner yazılımı ile ilgili makaleler.

Yenilikler - Haziran & Temmuz 2017

Hukuk Partner Haziran & Temmuz 2017 Yenilikleri

Föy Ekranları

1- Gelişme girişlerinde Dava seçilebilmesi sağlanmıştır. Böylece dosyadaki hangi davaya ilişkin gelişme girildiği belirtilmiş olabilecek. Dava seçmek istenilen gelişme türlerinde Tanım ekranından "Dava Seçilecek" kutusu işaretlenmelidir.

2- Gelişmeler Dava ile bağlandı ise Gelişme sekmesi bilgi sütununda dava bilgisinin görüntülenmesi sağlanmıştır.

3- Gelişmeler ekranında Bitiş zamanı giriliyorsa Başlangıç tarihi ile aynı olması zorunlu hale getirilmiştir. Ekran çıkışında kontrol sağlanacaktır.

4- Tebliğ ekranında tebliğ tarihi ve itiraz tarihi alanlarına ileri bir tarih girilmesi durumu için kontrol eklenmiştir.

5- Föy arama ekranında Kişi Kurum adı arama seçeneği olarak içerir/ile başlar/eşit seçeneklerini belirtebilme imkanı sağlanmıştır, alttaki ekran (1)

6- Föy Arama ekranında Arama süresinin gösterilebilmesini sağlayan buton eklenmiştir, üstteki ekran (2).

7- Kişi ekranına girilen telefonların 10 hane olması durumunda ekrandan çıkışta başına "0" eklenmesi ve 11 haneye tamamlanması sağlandı.

8- Yönetim konsolunda Tebliğ Uyarı grubu oluşturulmuştur. Tüm tebliğ türleri bu grup altındaki Tebliğ Sonucu Bekleniyor, Bila, İtiraz, Kesinleşmesi Bekleniyor, Yeni Adrese Tebligat Gönderilecek uyarıları altında görüntülenecektir. Her başlık seçildiğin liste Tebliğ türlerine göre gruplandırılmış bir şekilde listelenecektir.

9- İnteraktif Raporlar penceresinde Acil işlemler seçildiğinde Uyarı kodu ile birlikte uyarı grubunun da görünmesi sağlandı.

10- Föy penceresi kapak bilgilerinin olduğu bölümde Takip No bilgisinden sonra Takip Türü görüntülenmesi sağlanmıştır. Örnek [7 örnek], [10 örnek], gibi

11- Föy Kişi Bilgilerine "Dosyadan Muaf" ve "Muaf Açıklama" alanları eklenmiştir. Feragat edilen borçlular, Sorumlu olduğu tutarı ödeyen borçluların dosyadan muaf tutulması için bu seçenek seçilebilir.

Toplu Belge hazırlama ekranında bu borçlular işlem dışında tutulacaktır. Belge (iş emri) Hazırlama sırasında föyde Dosyadan Muaf şeklinde işaretli kişi var ise Muaf sütunu görünecek ve tıklı olacaktır.

12- Dava dosyalarına girildiğinde yasal takiplerde olduğu gibi dosyadaki karşıyanların diğer föylerinin de gösterilmesi sağlandı. Föy bilgi sütununda kişilerin föylerdeki durumlarının da belirtilmesi sağlandı.

13- Ortak seçenekler Föy grubuna "Otomatik Açıklamalar Büyük Harf Olsun (Adres, Taşınır, Taşınmaz)" seçeneği eklenmiştir. Bu seçenek işaretli ise Oluşturulan adres, taşınmaz ve taşınır açıklamalarının tümü büyük harf olacaktır.

14- Borçlu veya Kefil, Vekili üzerinden kesinleşme olursa ilgili borçlu Haciz ekranında seçilemiyordu. Haciz yapılabilmesi sağlandı.

15- Satış tahsilatı satış kalemi girişinde Kesinti türlerine "Diğer Dosyaya" eklenmiştir. Satış tahsilatı detayları girilirken Kesinti türü olarak Vergi, Sigorta, Diğer Dosyaya, Diğer açıklamaları seçilebilir.

Dava Duruşma

1- İstinaf Karar sonuç tiplerine "Yerel Mahkemeye İade" seçeneği eklendi.

2- Duruşma ekranına "Dosyanın İşlemden Kaldırılmasına Karar Verildi" bilgi sahası eklenmiştir.

3- Bu saha seçildi ise İnteraktif Raporlarda Dosyanın İşlemden Kaldırılmasına Karar Verildi uyarısı oluşturulacaktır.

4- Dava dilekçelerinde Cevap Songün, Cevaba Cevap Songün, İkinci Cevap Songün sahaları oluşturulmuştur. İki haftalık cevap süreleri varsayılan olarak oluşturulacaktır, kullanıcı bu süreleri uzatabilecektir.

5- İdari dava sonuç türlerine "Dilekçe Red" eklenmiştir.

6- Ceza davalarında Savcılık Var/Yok seçimi eklenmiştir. İcra Ceza Mahkemelerinde Yok seçilerek dava girişi yapılabilir.

7- İdari davalarda Bölge İdare Mahkemeleri kararına İtiraz Yeri seçilebilmesi sağlanmıştır. İtiraz Yeri olarak "Danıştay" veya "Karar Düzeltme" seçilebilecektir.
8- Dava dosyalarında masraf girişi yapıldığında eğer henüz dava tanımlanmadı ise (ihtar masrafı gibi bir masraf girilecekse) dava seçme zorunluluğu kaldırılmıştır.

9- İnteraktif raporlar için "İstinaf Gerekçeli Karar Bekleniyor" uyarı kodu oluşturulmuştur. İstinaf mahkemesinde olup karar tarihi olan karar numarası olmayan davalar bu uyarı kodu altında listelenecektir.

10- İdari davalarda İstinaf mahkemesinden sonra Karar Düzeltme aşamasına geçilirse varsa K.Düz. Sonrası Danıştaya Temyiz edilebilmesi sağlandı.

11- Dava dosyalarında Tebliğ penceresinin açılabilmesi ve tebliğ bilgisi işlenebilmesi sağlanmıştır.

12- Yargıtay dosya bilgisi sorgulama modülünde düzenleme yapıldı. (23. Hukuk Dairesi ID bilgisi düzenlendi.)

Finans

1- Föy Finans İşlemlerini İzle ekranından alınacak olan baskının üst başlık kısmına Vekalet ve İcra dosya bilgilerinin çıkması sağlanmıştır.

2- Masraf Fişi basım penceresinde "Yazdırılmışları Listele" butonu eklenmiştir. Tekrar yazdırılmak istenen masraf kayıtları bu buton ile listelenebilir.

3- Borçlu/Alacaklı hesap yerine fiş tipine göre giriş ya da çıkışa ilişkin daha anlaşılır ifadeler kullanıldı (1).
Bilgi alanları Hesap Bilgileri ve Belge Bilgileri olarak iki ana gruba ayrıldı. Hesap seçim alanlarının başlıkları fiş türüne göre ayrı ayrı düzenlendi (2).

Uyap Sorgulama

1- Uyap Duruşma sorgulama işleminde 1-12 aya kadar sorgulama imkanı sağlanmıştır.

2- Uyap Duruşma aktarım modülünde esas no uyuşan birim bilgileri uyuşmayan kayıtlar için Dosya bulunamadı mesajı vermesi sağlandı.

3- Uyap sorgu ekranında dava veya föyü bulunamayan dosyaların sağ tık menüsü ile dava veya föyünün belirtilebilmesi sağlanmıştır.

4- Uyaptan Duruşma veya Safahatı sorgulayan/aktaran kişinin bilgisi tutulmaya başlandı.

5- Uyap Sorgulamalarında (Duruşma/Safahat) aynı Esas No'ya sahip tek föy bulunması durumunda eşleştirme yapılabilmesi için Ortak Seçenekler ekranına parametre eklenmiştir.

6- Hakkında menüsüne "Tarayıcı için sürüm ayarla" menüsü eklenmiştir. Uyap sorgu gibi web tarayıcısı olan ekranlarda sorun yaşanması durumunda tarayıcı sürümünü ayarlamak için kullanılacak ekrandır.

Toplu İşlemler

1- Toplu Araç Aktar, Toplu Taşınmaz aktar menüleri eklenmiştir.

2- Toplu Tahsilat Kesin Kayıt işleminde kayıt sayısı çok fazla olduğunda yaşanan yavaşlık sorunu giderilmiştir.

Tanımlamalar

1- Ankara Batı adliyesi listelere eklenmiştir.

2- Tebliğ Türü tanım menüsü eklenmiştir. Yeni Tebliğ türleri yetki verilen kullanıcılar tarafından tanımlanabilir.

3- Tebellüğ Türü tanım menüsü eklenmiştir. Yeni Tebellüğ türleri yetki verilen kullanıcılar tarafından tanımlanabilir.

4- Tebliğ durumlarına "Adres Araştırması" ve "Tebliğ Mazbatası Bekleniyor" durumları eklenmiştir. Her iki tebliğ durumu için İnteraktif rapor uyarı türleri de oluşturulmuştur. Adres girildiğinde (föyden veya Toplu adres girişinden)eğer durumu bila veya adres araştırması ise yeni adrese tebligat gönderilecek şekilde uyarı çıkacaktır. Aynı bila durumunda olduğu gibi.

5- Ortak seçenekler ekranına Föy kategorisine "Otomatik sakla" seçeneği eklenmiştir. Bu seçenek işaretlendiğinde föy değiştirirken veya föy ekranı kapatılırken "Föyü Kaydetmediniz, kaydedilsin mi" sorusu sorulmadan otomatik kayıt işlemi uygulanacaktır.

Diğer Modüller

1- Yardım menüsündeki Ders Videoları linkleri yenilenmiştir.

2- Eklenmiş Belge AraBul ekranına FöyBilgi sütunu eklenmiştir. Belgelerin eklendiği föylere ait TakipNo ve icra Dosya No bilgileri görüntülenecektir.

Doküman için tıklayınız.

Not: Hukuk Partner güncellemelerinizin yapılmasının ardından yeniliklerden faydalanabilirsiniz. 

Bilgi ve Destek için 0(232) 445 66 99 nolu telefondan bize ulaşabilirsiniz.