Blog - Hukuk Partner

Hukuk Partner yazılımı ile ilgili makaleler.

Yenilikler - Eylül & Ekim 2017

Hukuk Partner Eylül & Ekim 2017 Yenilikleri

Birim Modülü

 • Ortak- Genel menüsü altına Birim tanımlama menüsü eklendi. Ortak Seçenekler ekranına Birim Uygulaması seçeneği eklendi. Bu seçenek seçildiğinde kullanıcı tanımlarında birim seçimi aktif olacaktır, ayrıca föy kapak ekranında birim belirtilebilecektir.
 • Kullanıcı tanım ekranında Yetkili Birimler sekmesi eklendi. Kullanıcının yetkisi olduğu birimler bu bölümden seçilebilecektir.
 • Birim uygulaması tüm ekranlarda aktif hale getirildi (İnteraktif Raporlar, Belge Süreçleri vs). Birim uygulması var ise Toplu Takip Açma Ön Kabul şablonunda Birim sütunu olması zorunlu hale getirildi. XML'den takip açma modülünde de Birim seçilmesi sağlandı.
 • Birim Uygulaması var ise kullanıcının tek birime yetkisi var ise yeni açılan dosyalara Birim bilgisinin otomatik seçilmesi sağlandı.
 • Birim Uygulaması var ise dosya kayıt aşamasına kontrol eklenerek birim belirtilmiş olması zorunlu hale getirildi.

Doküman için burayı tıklayın.

Uyap Sorgulama

 • Uyap Sorgu Safahat ve Duruşma sekmelerine Daralt/Genişlet butonu eklenmiştir. Listedeki kayıtlar durumuna göre gruplandığında butonlar görünecek ve liste daraltılıp genişletilebilecektir.
 • Uyap safahat kayıtlarındaki Talimat İcra kayıtlarının Talimat icra bilgisi girilmiş föylerle eşleştirilmesi ile ilgili düzenleme yapıldı.
 • Uyap safahat aktarımında "İflas Dosyası" dosya türündeki safahatların hiç alınmaması için düzenleme yapıldı.

İnteraktif Raporlar

 • İnteraktif Raporlar ekranında FoyNo girilerek sadece ilgili föye ait uyarıların listelenebilmesi sağlanmıştır.
 • İnteraktif raporlara "Haciz İstenecek Mallar" uyarısı eklenmiştir. Föydeki malların üzerinde haciz yok ise (başkası adına kayıtlı değil ise ve satış değerliliği "Yok" değil ise) mal bazında uyarı verilecektir.
 • İnteraktif raporlardaki "Haciz İstenecek" uyarısı iptal edilmiştir. Dosyada kesinleşme oldu, mal (taşınır, taşınmaz) yok ise "Varlık Araştırması Yap" uyarısının oluşması sağlanmıştır. Varlık Sorgu Modülü dokümanı için burayı tıklayın.
 • İnteraktif raporlara Satış Uyarılarına "Düştü", "Fesih", "Durduruldu" uyarıları eklenmiştir. Bu durumlardaki satış kayıtlarına ait mallar için tekrar satış istenmemiş ise mallar bu başlıklar altında listelenecektir.

Föy Ekranları

 • Föy Safahat sekmesi içine Tümü, Parasal ve Hukuki sekmeleri oluşturulmuştur, Tahsilat ve Reddiyat safahatları parasal sekmesinde görünecektir. Diğer safahatlar ise Hukuki sekmesinde görünecektir.
 • Satıştaki tüm malların durumu satılmadı durumda ise satış durumunun Düştü olması sağlandı.
 • Taşınır ve Taşınmaz ekranlarına Dava Değerliliği ve Satış Değerliliği sahaları eklenmiştir. Dava Değerliliği sahası Mal Satılmış veya Başkası adına kayıtlı ise görünecektir. Tasarrufun İptali davası değerliliği bu alandan belirtilebilecektir. Satış Değerliliği sahasından da malın satışının değerliliği belirtilebilir.
 • Föy Varlık Sorgu ekranı Föy pencereler menüsüne eklenmiştir. Bu pencerede kişiler için yapılan Araç, Taşınmaz, SGK sorgularının ne zaman yapıldığı belirtilebilir.
 • Föy kapak ekranına "Tahsilat Yapılmasın" seçeneği eklenmiştir. Herhangi bir sebeple dosyada tahsilat yapılmaması gerekiyorsa bu seçenek kullanılabilir. Eğer bu seçenek seçildi ise Föy ekranından tahsilat girişi sırasında hata alınacaktır, toplu tahsilat ön kabul işleminde hata alınacaktır.
 • 44 örneklerde de BSMV uygulanabilmesi sağlandı.
 • Vekalet FöyNo uygulamasında seçenek olarak Dosya Türü bazında sıra numarası uygulanabilmesi sağlanmıştır.
 • Föy Kapak bilgilerinde VekaletFoyNo bilgisinin Kırmızı ve koyu çıkması sağlanmıştır.
 • Föy arama ekranında VekaletFöyNo sahasına göre arama yapılabilmesi sağlanmıştır. Sadece sırano bilgisi girilecektir. Arama işlemi o sıra numarasına sahip tüm föyleri listeleyecektir.

Toplu İşlemler

 • Toplu işlemlere Föy Kişisi Ekle seçeneği eklenmiştir. Bu menüden 3. Şahıs, İletişim gibi kişi türleri toplu olarak eklenebilir. Menüyü kullanabilmek için ilgili kullanıcılara menü yetkisi veriniz.
 • Toplu İşyeri Aktar menüsü eklendi. Bu menü Uyaptan alınan İşyeri (SGK) bilgisinin Uyap süreç takibi oluşturmadan sadece borçlulara ait işyeri bilgisini yüklemek amacıyla kullanılabilir.
 • Toplu Belge Ekle-Yaz ekranından Haciz İhbarnamesi ve tebliğ zarflarının yazılabilmesi için geliştirme yapılmıştır. Şöyle ki; Belge Ekle-Yaz menüsü açılır. Föy Listesi (1) sekmesinden ilgili föyler seçilir. Eklenecek Bilgiler sekmesine geçilip, Belge Adı sahasına yazılacak ihbarname ya da zarfı yazılır. 3. Şahıs tanımlı olan belgelere özel "Bankalar Seçilecek" sahası açılır. (2) Bu seçimin yapılması ile birlikte Föye Eklenecek/Seçilecek Bankalar sekmesi açılır (3). Bu sekmeye geçip istenen bankalar tiklenir. Böylece seçilen bankalar föylere eklenecek ve belge bu şekilde toplu olarak hazırlanacaktır.

TANIM MODÜLLERİ

Müvekkil Tanım ekranı Müvekkil Listesine TCKimlikNo sütunu eklenmiştir.

FİNANS

 • Müvekkil Cari Hesap modülünde "Vekalet Grup Kodundan Listele" butonu eklenmiştir. Seçilen Vekalete ait Grup Kodu bilgisi girilmiş ise listeleme aynı grup koduna ait tüm vekaletleri içerecek şekilde yapılacaktır.
 • Grup şirketleri olan müvekkilinize ilişkin vekalet kayıtlarında Grup Kodu sahasına belli bir ortak kod yazın. (Aşağıdaki örneğimizde aynı müvekkile ilişkin 2 adet grup şirket mevcuttur. 1- Poyraz Ltd. Şti, 2- Fırtına Ticaret; vekalet tanımlarındaki Grup Kodu sahasına ise Ortak yazılmıştır.)
 • Müvekkil Cari Hesap dökümünde Vekalet Grubuna göre listeleme yapılırsa Vekalet Açıklamasının sütun olarak görünmesi sağlandı.
 • Vekalet tanımlarında Vekalet Grubu tanımlı olan bir vekalet kaydına ilişkin Cari Hesap listelendiğinde "VekaletGrup Kodundan Listele" düğmesine tıklandığında her iki grup şirketine ait hareketler listelenir. Sadece tek bir vekalet (şirketin) listelenmesi istenirse Listele düğmesine tıklanır.

DİĞER MODÜLLER

Görev ekranında görevli listesinde pasif kullanıcıların gelmemesi sağlandı.

Yeniliklerle ilgili resimli Doküman için tıklayınız.

Not: Hukuk Partner güncellemelerinizin yapılmasının ardından yeniliklerden faydalanabilirsiniz. 

Bilgi ve Destek için 0(232) 445 66 99 nolu telefondan bize ulaşabilirsiniz.