Blog - Hukuk Partner

Hukuk Partner yazılımı ile ilgili makaleler.

Yenilikler - Ocak & Şubat 2018

Hukuk Partner Ocak & Şubat 2018 Yenilikleri

 

Arabuluculuk Modülü

 • Arabulucu belgesi olan avukatlar için Arabuluculuk Dosya türü oluşturulmuş ve bu dosyaların girişi ve takibi için düzenlemeler yapılmıştır.
 • Dava dosyalarında işçi veya İşyeri olarak Arabulucuya gidilmesi durumunda Dava kaydında Başlangıç şekli olarak "Arabulucu" seçilerek Arabulucu sürecinin takip edilebilmesi sağlanmıştır.

Arabuluculuk Modülü Detaylı Dokümanı için burayı tıklayınız.


Föy Ekranları

 • Föy ekranında Vekalet koduna tıklayıp Vekalet ve müvekkil bilgileri/belgeleri izlenebilmesi sağlanmıştır. Vekalet menüsüne yetkisi olan personeller Vekalet izleme penceresini görüntüleyebilecektir.
 • Özellikle danışmanlık dosyalarında kullanılmak üzere (istenirse icra ve dava dosyalarında da kullanabilirsiniz), gelişme ekranına ücretlendirilecek süre ve süre tipi sahaları eklenmiştir. Gelişme Türünde Ücretlendirilecek Süre seçilmiş ise gelişme girişinde ilgili sahalar görünecek ve girilmesi istenecektir. Böylece hizmet süresi daha fazla olsa bile sadece istenen süre ücretlendirilecektir. Sonrasında ise raporlar buna göre oluşturulabilecektir. Aşağıdaki örneğimizde 11.58 saatlik bir hizmet süresine karşın 1.50 saatlik kısım ücretlendirilmiştir.
 • Föy içinden Toplu masraf girişi ekranında Dava masrafları için dava seçimi kontrolü eklenmiştir.
 • Kıymet Takdiri Tebliğ kişileri ve Tebliğ Kayıtları Oluştur işleminde Tebliğ şekli ve Tebliğ gönderim şeklinin ilk pencerede seçilen her kişi için ayrı ayrı belirtilebilmesi sağlanmıştır.
 • Dava penceresinin üst kısmına "Yeniden Yargılama sebebi ile Yeni Dava Kaydı Oluştur" butonu eklendi. Bu buton istinaf ve Temyiz aşamalarında uygun sonuç türleri seçildiğinde aktif olmaktadır. Uygun sonuç oluşup buton tıklandığında dava kaydı kapatılıp yeni dava oluşturulmaktadır. Dava süreci yeni dava kaydı üzerinden devam etmektedir.
 • Dava Başlangıç Türü seçeneğine Arabulucu seçeneği eklenmiştir. Arabulucu müracaat edildiğinde bu seçenek ile süreç takip edilebilir.
 • Kişi bilgilerinde Vefat seçildi ise Föy ekranında kişi bilgilerinde "VEFAT" ifadesinin görünmesi sağlanmıştır.

Toplu İşlemler

 • Toplu Personel atama ekranında liste sorgulaması işleminde hızlandırma sağlanmıştır.
 • Takip yazımının ekrandaki liste sıralamasında yapılması sağlandı.
 • Toplu Belge Yaz işleminin ekrandaki liste sıralamasında yapılması sağlandı.
 • Uyap XML oluşturma ekranında hata oluşan föyleri açabilme imkanı sağlanmıştır. Hata olan satır çift tıklanarak veya Föyü Aç butonu tıklanarak Föy açılabilir.
 • Toplu Takip yazımı ekranına Personel seçebilme imkanı getirildi. Listede de personel bilgisinin gösterilmesi sağlandı.

Tanım Modülleri

 • Sözleşmeli Ofis tanım ekranına "Atama Öneri Sırası" sahası eklenmiştir. Atanmamış takipler ekranında atama önerisi yapılırken bu sahaya göre sıralama yapılacaktır.
 • Gelişme Türü tanımına "Ücretlendirilecek Süre" seçeneği eklenmiştir. Gelişme Türü kullanıldığında ücretlendirilecek süre girişi yapılması isteniyor ise bu seçenek seçilebilir.
 • Ortak seçenekler ekranında Yazım seçeneklerine "Asıl Alacak Açıklamasına Alacak Türü Eklensin" ve "Asıl Alacak Açıklamasına Faiz Bilgisi Eklensin" seçenekleri oluşturulmuştur (1). Mevcutta bu seçenekler işaretlenmiş durumdadır. Asıl alacak metninde Alacak türü ve Faiz bilgisi çıkmasın isteniyor ise bu seçimler kaldırılabilir (2). Takip yazımlarında ve hesap kısmında sadece Asıl Alacak ibaresi görünmüş olacaktır. Bu seçeneğin kaldırılması Ödeme emri ve takip talebi talep metininde faiz oranı bilgisinin yazımı ile ilgili düzenleme gerektirir (3).
 • Föy sahalarına ve yazım sahalarına YazimAsilAlacakFaizBilgi sahası eklenmiştir. Takip yazımlarında asıl alacağa işleyecek faiz oranı bilgisi bu sahada oluşturulacaktır. Bu saha takip yazımlarında kullanılarak asıl alacağa takipten sonra işleyecek faiz bilgisi istenen yere eklenerek metin olarak yazdırılabilir. Yukarıdaki örnek ekranda yer alan 3 nolu bilgi...

Finans

 • Finans Hesap Planında 65.1.1 - Arabuluculuk Gelirleri ve 73.1.1 - Arabuluculuk Giderleri hesapları tanımlanmıştır. Hesapların tanımlanması için Hesap Planı ekranına girilmesi yeterlidir.
 • Arabuluculuk dosyalarında yapılan masrafların muhasebeleştirme işlemi ile birlikte ilgili gider hesapları üzerinden muhasebeleşmesi sağlanmıştır.
 • Arabuluculuk V.Ü. Makbuzu Kesme menüsü ve fiş türü eklenmiştir. Bu menüden Arabuluculuk dosyalarından alınan vekalet ücreti makbuzu kesilebilecektir. Bakınız Arabuluculuk Dosyaları Dokümanına.

 

Diğer Modüller

 • Ortak seçenekler ekranına Avans, Masraf ve Vekalet Ücreti Onaylarının Kademeli yapılabilmesi için seçenek eklenmiştir. Ayrıca Tanım menüsüne Onay Seviye ve Onay Kişi Yetki menüleri eklenmiştir. Kademeli Onay işlemlerine ait seviyeler ve ilgili onay personelleri bu menülerden belirlenebilir. (Kademeli Onay sistemi Enterprise sürüm için geçerlidir) Sözleşmeli Ofis Avans, Kurum Personeli Avans ve Sözleşmeli Ofis Vekalet Ücreti Onay, Masraf Onay işlemlerinin kademeli onay şeklinde yapılabilmesi imkanı sağlanmıştır. Ortak seçenekler ekranından hangi onay işlemlerinde kademeli onay uygulanacak ise belirlenebilir. Tanım menülerinden onay kademeleri ve her bir kademe için onay yetkili personeli tanımlanabilir. Detay Dokümanlarını Destek Servisimizden temin edebilirsiniz.
 • 5 Örnek mahiyet kodlarına "Arabuluculuk" eklenmiştir.
 • Finans Fişleri gibi bazı modüllerden açılan Föy Seçim ekranında Dava Esas No ve TCKimlikNo bilgilerine göre arama yapılabilmesi için arama sahası eklenmiştir.

 

Yeniliklerle İlgili Ekranlı Anlatım Dokümanı için burayı tıklayın.

Not: Hukuk Partner güncellemelerinizin yapılmasının ardından yeniliklerden faydalanabilirsiniz. 

Bilgi ve Destek için 0(232) 445 66 99 nolu telefondan bize ulaşabilirsiniz.