Blog - Hukuk Partner

Hukuk Partner yazılımı ile ilgili makaleler.

Yenilikler - Haziran & Temmuz 2018

Hukuk Partner Haziran & Temmuz 2018 Yenilikleri

 

 

Değerli Müşterimiz,

Hukuk Partner için güncelleme yayınlanmıştır.

Yenilikler:

E-İmza

 • Oluşturulan UDF dosyalarının imzalanabilmesi sağlanmıştır. Hazırlanan belgeler görüntülenip "İmzalı UDF" butonu tıklanarak imzalı UDF belgesinin oluşturulabilir: Bunun için; 1- İmzalanacak olan Belgenin görüntülendiği ekranda yukarıdaki "İmzalı UDF" düğmesine tıklayın. 2- Açılan Uyap Doküman İmzala penceresinde Karta ait Pin Kodu girip, ardından imzala düğmesine tıklayın.

 • Uyap Süreç Yönetimi Ekranında imzalı UDF oluşturulabilmesi sağlanmıştır. Belgelerin oluşturulması başlatılırken Pin kodu sorulur ve işlem yapılırken her bir UDF dosyası imzalı bir şekilde oluşturulur. E-imza kilit cihazıl takılı olmadığında aşağıdaki gibi bir uyarı alınır. (Bakınız resimli açıklama dokümanı) O durumda E-imza takılıp Kartları Tekrar Oku düğmesi ile işlem yeniden tekrarlatılır. 
 • Toplu Belge Hazırlama ekranında İmzalı UDF oluşturulabilmesi sağlanmıştır. Belgelerin oluşturulması başlatılırken Pin kodu sorulur ve işlem yapılırken her bir UDF dosyası imzalı bir şekilde oluşturulur. 

Uyap

 • Uyap XML oluşturulurken Alacaklı Kurum ise Mersis Numarasının girilmesi zorunlu hale getirilmiştir.
 • 7 Örnek ve 5 Örnekler için Uyap Mahiyet Kodu zorunlu hale getirilmiştir. Uyap XML oluşturma sırasında uyarı yerine hata verecektir

Belge Yönetim Modülü

 • Belge Ekle ekranında Sağ tık menüsüne panodaki belgeleri ekleme özelliği eklenmiştir. Bir mail içindeki belge veya belgeleri kopyala yaptıktan sonra bu menü seçeneği ile hızlı bir şekilde belge modülüne ekleyebilirsiniz.

Föy Ekranları

 • Föy kişileri ekranında sağ tık menüsüne "Menkul Değer Firmalarını 3.Şahıs Olarak Ekle..." seçeneği eklenmiştir. Menkul Değer Firmalarına işlem yapmak için bu firmaları hızlı bir şekilde Föy kişilerine ekleyebilirsiniz.

 • Müvekkil Borçlu İcra dosyalarında Masraflar penceresine dosya dışındaki kendi masraflarımızı girebileceğimiz "Borçlu Olduğumuz Takipteki Masraflarımız" sekmesi eklendi. Bu sekmeden dosya hesabına girmeyecek ancak bizim yaptığımız masraflar girilebilecektir. Masraf Onay ekranından onaylanıp Finans modülü işlemlerine dahil olabilecektir.

Bu tip kayıtların girişi için;

1- Masraf Penceresini açın ve Borçlu Olduğumuz Takipteki Masraflarımız sekmesini tıklayın.

2- Sağ tık Ekle ile Masraf Kayıt penceresini açın.

3- Müvekkilin avans-masraf hesabına eklenmesini istediğimiz masraflar için Müvekkil Kabul seçimini onaylayın.

Aşağıdaki örnekte Müvekkil tarafından kabul edilen 2 masraf kaydı girilmiştir ve dosya masrafına bir etkisi olmamıştır. (Müvekkil tarafından tahsil edemeyeceğiniz bir bedel ise Müvekkil Red şeklinde kayıt oluşturabilirsiniz. Red girişi yapılan kayıtları (gider hesaplarına atılır) da istediğinizde raporlayabilirsiniz. (Müvekkil Tarafından kabul edilmeyen masraflar şeklinde...) Müvekkilin borçlu olduğu dosyalardaki masrafları Cari Hesap Raporunda da izleyebilirsiniz.

 • İleri tarihli birden fazla Talimat duruşması girilebilmesi sağlanmıştır.

 • Föy açıldığı zaman Kayıt görüntüleme log kaydı atılıyordu. Föy kapatıldığı zaman da kayıt kapatıldı log kaydı oluşturulması sağlandı. Bu bilgi ile föylerde geçirilen süre raporlanabilecektir.

 • Ortak Seçeneklere "Föy ekranında Kişilerin Babaadı, Anaadı gösterilsin" seçeneği eklendi.

 • Ortak seçeneklerde Yazım seçeneklerine "Belge Eklerken Miras Reddi Var ise uyarı" seçeneği eklendi. Belge ekleme sırasında "Mirası Reddetti" kutucuğu seçilen föylerde uyarı yapılması için bu seçeneği işaretleyebilirsiniz.

 • Ortak seçenekler ekranına "Düşme Kontrolünde Dikkate Alınacak Belgeler" seçeneği eklenmiştir. Bu seçenek ile düşme süresi hesaplanırken belgelerin hangi durumda düşme süresinde dikkate alınması istendiği belirtilebilir.

 • Ortak seçenekler ekranına "Toplu Takip Oluşturulurken Borçlu Müvekkil İse" seçeneği eklenmiştir. Bu seçenek ile toplu takip ön kabul işlemi sırasında eklenen föydeki borçlunun müvekkillerimiz arasında kayıtlı olması durumunda ne yapılacağı belirlenebilir. (TCKimlikNo ve Vergi No ile eşleştirme yapılmaktadır)

Tanım Modülü 

 • Bankalar menüsü "Bankalar ve Menkul Değer Firmaları" olarak değiştirilmiştir. Bu menüden Menkul Değer Firmalarını görüntüleyebilir veya yenilerini ekleyebilirsiniz.

 • İlçe listesine Artvin - Kemalpaşa ve Aksaray - Sultanhanı ilçeleri eklendi.

 • Vekalet Tanım ekranında Davranışlar bölümüne Özel Kod 1 ve Özel Kod 2 alanları eklenmiştir. Bu alanlar serbest alanlar olup istenilen herhangi bilgileri içermesi için kullanılabilir.

 • Öndeğer ekranında "Genel Gelişme Türü" seçeneği eklendi. Burada bir gelişme türü belirtilirse föy ekranında gelişme türü eklendiğinde öndeğer olarak gelecektir.

İnteraktif Raporlar

 • Birden fazla ileri tarihli duruşma olması durumunda föy ekranında ileri tarihli tüm duruşmaların görüntülenmesi ve interaktif raporlarda çıkması sağlandı.

Yönetim Konsolu - Görevler

 • Toplu Ajanda İzle ekranında her bir ajanda kaydının başlığında mahkeme bilgilerinin de çıkması sağlandı. Yazımlarda gerekli bilgilerin görülebilmesi açısından düzenleme yapılmıştır.

Finans Modülü

 • İş avansı verme ve İş Avansı İadesi fiş türlerinde personel seçilerek işlem yapılması ve seçim ile birlikte iş avansı bakiyesinin gösterilmesi sağlandı.

 • Danışmanlık Vek.Ücr. Makbuzu kesme ekranında müvekkil seçilebilmesi sağlandı. Makbuz kesilecek olan vekalet tanımında birden fazla müvekkil olması durumunda makbuzun düzenleneceği müvekkil seçilebilecektir.

 • Danışmanlık Vek.Ücr. Makbuzu kesilirken Belge No (makbuz No) girilmeden geçilebilmesi, uyarı verilmesi sağlandı.

 • Müvekkil seçilebilen finans fişlerinde müvekkil seçilmedi ise uyarı yapılması sağlandı. Dan. V.Ü. Makbuzu düzenleme ekranında Müvekkil seçiminin zorunlu olmaması sağlandı. Seçilmedi ise uyarı yapılacaktır.

 • Cari hesap raporunda Vekalet Ücreti sekmesinde Müvekkil sütunun görünmesi sağlandı. Müvekkil seçilerek düzenlenen fişlere ait müvekkil bilgilerinin listelenmesi sağlanmış oldu.

 • Makbuz fişi hazırlanırken "Ek açıklama oluştur" seçenekleri seçildiğinde ek açıklamanın sonuna eklenebilmesi sağlanmıştır. Böylece ek açıklamaya arka arkaya tüm seçenekler açıklama olarak eklenebilir.

 • Ortak Menü Yetkileri Diğer yetkiler bölümüne "Fiş/Makbuz Yazımında Düzenleme" yetkisi eklenmiştir. Bu yetki ile Finans modülü Fiş ve Makbuz yazımlarında önizleme sırasında düzenleme yapılabilmesi sağlanmıştır.

 • Finans fiş giriş ekranlarında ve serbest fiş girişinde ileri tarihli fiş girişi ve ileri belge tarihi girişi için onay çıkması sağlanmıştır.

 • Müvekkil Borçlu İcra dosyalarında da Finans işlemlerinin izlenebilmesi sağlanmıştır.

 • Programa girildiğinde 1 ay içerisinde süresi bitecek olan Danışmanlık sözleşmesi var ise kullanıcıya uyarı mesajı verilmesi sağlandı.

Toplu İşlemler

 • Toplu Tebligat sorgulaması modülünde düzenleme yapıldı. Farklı bir kaynaktan Ptt tebligatlarının sorgulanabilmesi sağlanmıştır.

 • Toplu SMS gönderim ekranında Gönderim şekli olarak Zaman belirtilebiliyordu. Gönderim tipi seçilerek Hemen, Belirtilen Zamanda ve Parçalayarak Zamanla seçeneği eklenmiştir. Parçalayarak gönderimde başladığı zamandan itibaren belirtilen adetler için öteleme uygulanacaktır. Örneğin Saat 10:00 da başlanacak ve 100 er adet gönderilip 30 dakika ötelenecek ise ilk 100 SMS saat 10:00 da, ikinci 100 SMS 10:30 da, üçüncü 100 SMS saat 11:00 de gönderilmek üzere oluşturulacaktır.

 • Toplu Takip açma işlemi sırasında "Faiz Hesabı Takip Tarihinden Başlasın" seçeneği eklendi. Faiz başlangıç tarihi takip tarihinden ileride olan alacak varsa faizin belirtilen tarihten veya takip tarihinden başlamasını seçilebilecektir. Varsayılan hali Faiz hesabının takip tarihinden başlamasıdır. Diğer durumda kullanıcı ilgili kutucuğun işaretini kaldırmalıdır.

 • Toplu Masraf Kesin Kayıt ekranını mükerrer işlem yapılmasını engellemek için aynı anda birden fazla kişinin kullanması engellenmiştir. (Sözleşmeli büro sistemi var ise farklı büroların aynı anda kullanımı mümkündür)

 • Toplu Tahsilat Girişi ekranında Excel dosyasını IcraMudurluguYer, IcraMudurgluguNo, DosyaNo sütunlarını kullanarak oluşturabilme imkanı sağlandı.

 Diğer Modüller

 • Yazım işlemleri sahalarına Föy Kişileri için "Tebliğ - BarkodNo", "İşyeri Unvan", "İşyeri Adres" sahaları eklenmiştir.

 • Yazım işlemleri sahalarına Föy kişilerine ait "Vefat", "Vefat Tr", "Veraset Yetki Belgesi Alma Tr", "Varisleri Mirası Reddetti", "Mirası Reddetti", "Mersis No" sahaları eklenmiştir.

 • Ana programda Pencere menüsündeki Basamakla, Dikey Döşe, Yatay Döşe komutları için kısayol tanımlandı.

Yeniliklerle ilgili Ekranlı Anlatım Dokümanı için burayı tıklayın.

 

 

Not: Hukuk Partner güncellemelerinizin yapılmasının ardından yeniliklerden faydalanabilirsiniz. 

Bilgi ve Destek için 0(232) 445 66 99 nolu telefondan bize ulaşabilirsiniz.