Blog - Hukuk Partner

Hukuk Partner yazılımı ile ilgili makaleler.

Yenilikler - Hukuk Partner Versiyon 4.0

 

Hukuk Partner Versiyon 4.0 Yenilikleri

 

 

Değerli Müşterimiz,

Hukuk Partner için güncelleme yayınlanmıştır.

Hukuk Partner v. 4. 0 Yenilikler:

YENİ MODÜLLER

 • Yeni Görev ve Gelen Evrak modülü oluşturulmuştur. Bu modül ile ilgili detaylı kullanım için destek servisimizden doküman isteyiniz. Kısaca Modül hakkında bilgi ve ekranlar aşağıdaki gibidir.
Gelen Evrak Kayıt:

İlgili yetkiler verildikten sonra Dava-Danışmanlık menüsü altından gelen evrak kaydı yapabilirsiniz. Gelen bu evrak sisteminizde kayıtlı olan dava ya da icra dosyanız ile ilgiliyse ilişkili olduğu dosyasını bularak eşleştirebilirsiniz.

Gelen Evrak Düzelt:

Gelen Evrak Kayıt üzerinden yapılan kayıtların güncellenip düzenlenebileceği menüdür.

Görev Atama:

Gelen Evrak ile ilgili çalışma yapmasını istediğiniz personele görev atama işleminin yapıldığı menüdür. Görevlendirilen kişilere Mesaj ya da E-posta ile bildirim de yapılabilir.

Görev Yapma:

Kendisine atama yapılan personel görevi yapmak için bu menüyü kullanır. Görev sürecini yürütürken çalıştığı belgeyi (*) saklar, düzenler önceki düzenlemeleri eski hallerini izleyebilir ve tamamlanınca onaya gönderir. Kendisinden onay beklenen işleri de buradan takip edebilir.

Görevin yapılması aşamasında, yukarıdaki bahsedilen işlemler Süreç sekmesinden yürütülür. Aşağıdaki örnek de aktif ve üzerinde çalışma yapılan görevdeki belgelerin çalışmalarını tarih ve notlarıyla izleyebilirsiniz.

(*) Doküman Havuzu

Görev Modülünde kullanılacak dava, danışmanlık dosyalarına ilişkin belgelerin hazırlanabileceği, şablonların oluşturulduğu modüldür.

 • Yeni Tema modülü eklendi. Tema Ekstra seçenekleri ile birçok tema seçeneği kullanılabilir. Yönetim Konsolu Tema Düzenle menüsünden tema seçeneklerine ulaşabilirsiniz. Seçilen temalar kullanıcı bazında seçilebilmektedir.
 • Menü Profili tanımlama ve seçme imkânı getirilmiştir. Gerekli menü yetkileri verildikten sonra Menü Profili menüsünden oluşturulmak istenen menüler, gruplar oluşturularak tercih edilen sıralama ile yeni menü profili olarak tanımlanabilir. Böylece ana ekranın altından istenen Menü Profili seçilerek çalışılabilir. Örneğin aşağıda daha önceden tanımlanmış İcracı Menü Profili ile sadece icra işlemlerine ilişkin menülerin, Finansçı Menü Profili ile de sadece finans ile ilgili menülerin izlenebilmesi ve kullanılabilmesi sağlanmıştır. Bu fonksiyon ile kullanıcı kendi görev ve iş sorumlulukları dışında kalan –kendisi için gereksiz- menüleri görmemiş, menü kalabalıklığından kurtulmuş olacaktır. 

Dava - Danışmanlık 

 • Duruşma Ara Karar alanına girilebilecek içerik miktarı 1500 karaktere çıkartıldı.
 • Ceza davalarında soruşturmaya itiraz girilirken Mahkeme Türü olarak "Sulh Ceza Hâkimliği" seçilebilmesi sağlandı.
 • Mahkeme Türlerine Sayıştay eklenmiş ve Sayıştay davalarının girilebilmesi sağlanmıştır.
 • Dava dosyalarında ve Arabuluculuk dosyalarında da SMS sekmesinin görünmesi ve SMS gönderilebilmesi sağlandı.
 • Arabuluculuk dosyalarında da ARB ile başlayan Vekâlet Föy numaraları oluşturulması sağlandı. Böylece İcra, Dava ve Danışmanlık dosyalarında olduğu gibi Arabuluculuk dosyalarında da dosya türü grubu bazında sıralı numaralandırma yapılabilecektir.
 • Yargıtay'daki Davanın Bozma kararı sonrası yeniden yargılama butonu tıklandığında davanın Yerel Mahkeme veya İstinaf Mahkemesine mi gideceği sorulacak şekilde düzenleme yapılmıştır.
 • Sakarya Bölge Adliyesi Dava ekranına eklendi.

Föy Ekranları

 • Kapak ekranında İcra Müdürlüğü İl ve İlçe listesinde seçiliyorsa. İcra müdürlüğü kısmına MERKEZ ilçeler için sadece il adı gelmesi ve ilçe seçimlerinde de sadece ilçe adı gelmesi sağlandı.
 • Föy Kişiler ekranında Diğer telefonlar üzerinde sağ tık menüsüne "Telefonu Pasife Al" seçeneği eklendi.
 • "İcra (Müvekkil Borçlu)" dosyalarında Fonksiyon menüsünde "Vekâlet Ücreti Hesabı Değiştir" menüsü görünmesi ve hesabın değiştirilebilmesi sağlandı.
 • Alacak penceresinde "İtiraz Sonucu Gir" yapıldığında Vergi oranının ve BSMV oranının da değiştirilebilmesi sağlanmıştır.
 • Föydeki Kişilere ait telefon sayısı çok fazla (yüz adedin üzerinde) olduğunda ekranlar arasında yaşanan yavaşlık giderildi.
 • Kişi üzerinde sağ tık yapıldığında oluşturulan Tıkla Ara menüsünde telefon sayısı 20 den fazla ise ilk 20 tanesinin menüde yer alması sağlandı.
 • Föy arama ekranındaki arama işlemleri için hızlandırma sağlandı.
 • İcra dosyaları Feragat kodu ile kapatıldıktan sonra Feragat Tutarı girilebiliyordu. Derdest durumda iken de Feragat Tutarı girilebilmesi sağlandı. Feragat Tutarı girebilme yetkisi Föy kapatma yetkisine bağlıdır.
 • Föy kişi bilgileri üzerindeki sağ tık menüsüne Telefon ve Cep Telefonunu Pasife Al menüleri eklenmiştir. Hızlı bir şekilde telefon numaralarını pasif olarak Diğer Telefonlara aktarabilirsiniz.
 • Föy kişi bilgileri üzerindeki sağ tık menüsünün açılış hızı arttırılmıştır. Telefon sayısı fazla olduğunda menü açılışında yavaşlama oluyordu.
 • Föy kişi bilgilerinde telefon numaraları listesi üzerindeki sağ tık menüsüne "Aktif Olmayan Tüm Telefonları Sil" seçeneği eklenmiştir. Telefon numarası silme yetkisi varsa ve telefon adedi 10'dan fazla ise bu menü görünecektir.
 • Föy Kişiler ekranında Diğer telefonlar üzerinde sağ tık menüsüne "Telefonu Aktife Al" seçeneği eklendi.
 • Eğer Föyde Avans Bakiyesi var ise "Temlik Edildi" olarak kapatılabilmesine imkân sağlandı. Avans Bakiyesi olduğu belirtilip kapatma için kullanıcıdan onay alınacaktır. Avans Bakiyesi olan föyler Derdest durumdan çıkartılamıyordu.
 • Alacak ekranındaki Vergi alanına ondalıklı giriş yapılabilmesi sağlanmıştır.
 • Föy Hesap dökümünde görüldüğü gibi ana-detay şeklinde olan listelerde "Panoya Kopyala" yapıldığında eğer detay kısımda yapıldı ise sadece o alanının panoya alınması sağlanmıştır. Ana liste üzerinde "Panoya Kopyala" ana liste panoya kopyalanacaktır.
 • Ana-Detay listelerde "Excel dosyasına kaydet" yapılırsa kullanıcıya detay satırların da aktarılıp aktarılmayacağı sorularak işlem yapılması sağlanmıştır.
 • Anapara türünden bir Alacak Grubu girilirken hem Takip Öncesi hem Takip Sonrası faiz oranı ve faiz tablosu boş bırakıldı ise ekrandan çıkarken Faiz hesaplanmayacağına dair kullanıcı uyarısı çıkması sağlandı.
 • Föy Fonksiyon Hesap Özeti işleminin Müvekkil Borçlu İcra dosyalarında da yapılabilmesi sağlanmıştır.
 • Föy ekranında SMS sekmesinde ekle yapıldığında "Son Kullanılan SMSler" sağ tık menüsünde listelenecektir. "Son Kullanılan SMSler" listesi her kullanıcı için ilgili bilgisayarda oluşacaktır. Kullanılan SMS şablonlarına göre liste otomatik olarak oluşacaktır.
 • Nafaka alacakları için Alacak grubu tanımlarına Nafaka Başlangıç tarihi, Nafaka bitiş tarihi ve Nafaka Tutarı sahaları eklendi. Eklenen Nafaka hesaplanması sağlandı. Ayrıca Eklenen Nafakaya faiz hesaplansın seçeneği de seçilebilir. Eklenen Nafakanın hesaplanabilmesi için; Nafaka Başlangıç ve Nafaka Tutarı girişinin yapılmış olması gerekir. Bu bilgiler eksik ise program aşağıdaki gibi uyaracaktır. Nafaka ve Eklenen Nafakaya örnek bir föy aşağıdaki gibidir. İnceleyebilirsiniz.
 • Avans-Teminat ekranında işlem türlerine "Müvekkile İade Edilen Avans" eklenmiştir. Bu işlem tipi ile kayıt girildiğinde muhasebeleştirme ekranında Müvekkile Avans İade fişi düzenlenecektir.
 • Föy ekranında Hesap detaylarında Asıl Alacak ve Faiz gibi detayların tarih sırasında görünmesi için düzenleme yapıldı.
 • Birden fazla dağıtılamayan tahsilat var ise tek bir mesaj vermesi sağlandı. 

Uyap

 • Sözleşmeli büroların sadece kendi dosyalarına ait safahatları sorgulaması için düzenleme yapılmıştır.
 • Toplu imzalı udf oluştururken dosya uzantısı UDF şeklinde oluyordu. Uyap sisteminde kabul etmediği için udf olarak değiştirildi.
 • Uyap XML hazırlama modülünde düzenleme yapılmıştır.
 • e-imza cihazının geçerlilik tarihi bitişi yaklaştığında UDF imzalama ekranında uyarı görüntülenmesi sağlandı.

Toplu İşlemler

 • Toplu Masraf girişinde Excel dosyasında Avanstan, AvansTuru sütunlarının kullanılarak masraf girişi yapılabilmesi sağlanmıştır.
 • Föy Personel Ata ekranında Listeyi Sorgula yaptıktan sonra Föylerin listeye eklenmesi işlemi hızlandırıldı. Ekranda performans arttırıldı ve hafıza kullanımı azaltıldı.
 • Toplu Telefon girişi ekranında işlem hızı arttırılmıştır.
 • Toplu tebligat sorgulama işleminde güncelleme yapılmıştır. Sorgulama yapılan sistemde sonuçlar İngilizceye döndüğü için gerekli uyum çalışması yapılmıştır.
 • Toplu dosya no girişinde föy derdest değil ise veya takip bakiyesi sıfırlanmış ise hata mesajı yerinde uyarı mesajı oluşturulması sağlandı.
 • Toplu dosya no girişinde listeyi excel veya panoya alabilme imkânı sağlandı.
 • Toplu dosya no girişinde hatalı satırlar var ise sağ tık menüsüne eklenen "Hatalı Satırları Sil' seçeneği ile hatalı satırların silinebilmesi sağlandı.
 • Toplu İşlemler menüsüne "Ödeme/İcra Emri Tebliğ Barkod Girişi" eklendi. Bu menüden açılan takiplere ait barkod numaraları tebliğ kayıtlarına toplu olarak işlenebilir.
 • Toplu Personel atama ekranında sadece aktif personellerin listelenmesi sağlandı.
 • Yeni Araç Aktarma ekranında sağ tık menüsüne Hatalı Satırları silmek için seçenek eklenmiştir. Daha önce tanımlı olan araçları veya diğer hatalı satırları listeden çıkartıp işleme devam edilebilmesi sağlanmıştır.
 • Takip Yazımı ekranına listeleme kriterlerine Föy No aralığı ve İcra Müdürlüğü eklenmiştir. Böylece örneğin belli bir icra müdürlüğünde açılan/açılacak olan dosyaların takip evrakları filtrelenebilecektir.
 • Belge Yazım iptali ekranında sorgulama için Föy No aralığı verebilme imkânı sağlandı. Bu işlem sayesinde özellikle basımı yarıda kalmış, basım sırasında sorun yaşanmış, basımı tekrar yapılması gereken dosyaların, yeniden basılabilmesi için gereken iptal işleminden, föy no aralığı verilerek de faydalanılabilir.
 • Toplu Vekâlet FöyNo Oluştur ekranında listeleme kriterlerine Dosya Türü eklenmiştir. Bu seçenek ile arabuluculuk dosyalarını listeleyerek Vekâlet Föy No oluşturulabilir.

Tanım Modülleri

 • ORTAK menüsü altındaki BELGELER menüsü DOKÜMAN YÖNETİMİ olarak değiştirilmiştir.
 • Belge Şablonu menüsü ORTAK-DOKÜMAN YÖNETİMİ-İCRA menüsü altına taşınmış ve menü adı Doküman olarak değişmiştir.
 • Belge Şablonu Sahaları menüsü ORTAK-DOKÜMAN YÖNETİMİ-İCRA menüsü altına taşınmış ve menü adı Doküman Sahaları olarak değişmiştir.
 • Eklenmiş Belge Ara-Bul menüsü ORTAK-DOKÜMAN YÖNETİMİ_İCRA menüsü altına taşınmıştır.
 • Finans Dizayn menüsü ORTAK-DOKÜMAN YÖNETİMİ-FİNANS menüsü altına taşınmış ve menü adı Doküman olarak değişmiştir.
 • Fiş Türü - Dizayn menüsü ORTAK-DOKÜMAN YÖNETİMİ-FİNANS menüsü altına taşınmış ve menü adı Fiş Türü - Doküman olarak değişmiştir.
 • Doküman sahalarına "Müvekkil TCKimlikNo" ve "Müvekkil Vergi Numarası" sahaları eklendi.
 • Ortak Seçenekler ekranına "Sadece Bir Program Açılmasına İzin Verilsin (Aynı Bilgisayarda)" seçeneği eklenmiştir. Kullanıcıların birden fazla program açması engellenmek isteniyorsa bu seçenek seçilmelidir. Bu seçenek aktif iken bazı kullanıcılar birden fazla program açabilmesi için Kullanıcı yetkilerindeki "Birden Fazla Program Açabilir" yetkisi verilmelidir.
 • Klasör seçeneklerine "Taahhüt tarihi hafta sonu veya tatil olmasın" seçeneği eklendi. Bu seçenek ile taahhüt girilirken veya hızlı taahhüt girişinde hafta sonu veya tatile izin verilmemesi sağlandı.
 • Ortak seçeneklere "SMS Gönderim Sonrası Föyü Otomatik Kaydet" seçeneği eklenmiştir.
 • Vekalet tanım ekranında Vekaletname bitiş tarihi olarak 5 yıldan daha iler tarih verilebilmesi sağlandı. 

Yetki Modülleri

 • Föy yetkilerine "Masraf Tarihine Müdahale Edemez" seçeneği eklendi. Bu seçenek seçildiğinde kullanıcılar masraf tarihine müdahale edemeyecek. Masraf tarihine gelen günün tarihi ile masraf girişi yapılabilecektir.
 • Ortak menü yetki ve Klasör menü yetki ekranlarında sadece aktif kullanıcılar listelenerek ekran hızlandırılmıştır.
 • Ortak Menü yetki ekranında herhangi bir menü yetkisi üzerinde sağ tık menüsünden "Tüm Kullanıcılar İçin Bu Yetkiyi Göster/Düzenle..." menüsü seçilerek açılan ekran üzerinden sadece o yetki için tüm kullanıcılar için yetkilendirme yapılabilir.
 • Klasör yetki ekranında herhangi bir menü veya föy yetkisi üzerinde sağ tık menüsünden "Tüm Kullanıcılar İçin Bu Yetkiyi Göster/Düzenle..." menüsü seçilerek açılan ekran üzerinden sadece o yetki için tüm kullanıcılar için yetkilendirme yapılabilir.
 • Ortak Menu Yetkileri ve Klasör Yetkileri ekranlarında sağ tık menüsüne "Yetki için Log İzle" seçeneği eklenmiştir. Seçili kullanıcının seçilen yetki ile ilgili log kayıtları izlenebilecektir.

Finans Modülü

 • Föy Finans işlemlerini İzle ekranında sütunlarda sıralama yapılabilmesi sağlandı.
 • Müvekkil Cari Raporunda icra föylerindeki davalar ile ilgili masraf kayıtları için dava bilgisinin görüntülenmesi sağlandı.
 • Müvekkil Cari raporunda Müvekkil sütunu içinde bilgi varsa görüntülenecek, bilgi yok ise görüntülenmeyecek şekilde düzenleme yapılmıştır.
 • Gider Tahakkuku, Doğrudan Gider ve Gider İadesi fişlerinde KDV tutarının düzeltilebilmesi sağlanmıştır.

Kurum Müşteri Modülü

 • Kurum müşteri ekranından takip açılırken seçilebilecek takip türleri arasına Örnek 6 eklendi.

Kurumsal UYAP Modülü

 • Uyap Kurumsal WS ekranlarında Haciz sekmesi oluşturularak Haciz ile ilgili evrakların bu başlık altında ayrıca izlenmesi sağlandı.
 • Uyap Kurumsal Dosya ekranında Tahsilat, Reddiyat ve Harç sekmelerinde Alt toplam sahaları oluşturulmuştur.
 • Uyap Dosya arama ekranına Dava Türü arama seçeneği eklendi.
 • Uyap Dosya Penceresine "Tarafların Diğer Dosyaları" sekmesi eklenmiştir. Bu sekmede dosyadaki taraflara ait diğer Uyap dosyaları listelenecektir.

Diğer Modüller

 • Çağrı Merkezi modülünde, çağrı geldiğinde föy arama penceresi açık ise otomatik kapanması sağlandı.
 • Hata ile yapılan kullanıcı kaydını silme işlemlerine engel olmak amacıyla kullanıcı silme işlemlerinde o kullanıcının log kayıtları var ise silme işlemine izin verilmeyecek şekilde düzenleme yapılmıştır.
 • Belge Süreçleri Ekranına Vekalet Kodu sütunu eklendi.
 • İnteraktif Raporlarda Tebliğ - Kesinleşmesi Bekleniyor başlığı altındaki kayıtlar Kesinleşme Tarihi geçip föyde işlem yapılmadığı sürece bu şekilde beklemektedir. Bu listede bir grup oluşturulmuş ve Kesinleşme Tarihi geçenler Kesinleşti, Kesinleşme Tarihi geçmeyenler "Bekleniyor" grubu altında listelenecektir.

 

Yeniliklerle ilgili Ekranlı Anlatım Dokümanı için burayı tıklayın.

 

 

Not: Hukuk Partner güncellemelerinizin yapılmasının ardından yeniliklerden faydalanabilirsiniz. 

Bilgi ve Destek için 0(232) 445 66 99 nolu telefondan bize ulaşabilirsiniz.