Blog - Hukuk Partner

Hukuk Partner yazılımı ile ilgili makaleler.

Yenilikler - Şubat & Mart & Nisan 2019

 

Hukuk Partner Şubat & Mart & Nisan 2019 Yenilikleri

 

Uyap

 • Föy içinde Hazırlanmış olana Belgenin "Uyap'a Gönderilecek" butonu ile imzalanarak Uyap'a Gönderim listesine alınması sağlandı.

 • Toplu Belge Ekle modülünde "Uyap'a Gönderilecek" seçeneği ile hazırlanan belgelerin imzalanarak Uyap'a Gönderim Listesine alınması sağlandı.

 • Föyde Yazım sekmesinde hazırlanmış ve Uyap'a Gönderim işlemi yapılan belgelerin durumu Bilgi sütununda "Uyap'a Gönderilecek" veya "Uyapa Gönderildi" şeklinde gösterilecektir.

 • Uyap Sorgu ekranında "Uyapa Gönder" sekmesinde Uyapa Gönderilecek durumda bekleyen kayıtların listelenebilmesi ve Uyapa Gönderilebilmesi sağlandı.

 • Föy Yazım sekmesinde Eğer yazım işleminin Uyapa Gönderilecek evrakı var ise sağ tık menüsünden Gönderim işleminin İptal edilebilmesi sağlandı.

 • Föy ekranında kişi üzerinden açılan sağ tık menüsüne "Uyaptan Sorgulama İste" menüsü eklenmiştir. Bu menü altından ilgili kişi için Mernis, EGM, SGK, Takbis gibi uyap sorgusu istenebilir. Sorgu isteyebilmek için kullanıcıların "Uyap Sorgusu İsteyebilme" yetkisinin verilmiş olması gerekmektedir. Sorgulama için Borçlu kişi ise TC kimlik numarasının tam ve doğru olarak girilmiş olması gerekir. Tüzel Kişiliklerde ise Vergi Numarasının girilmiş olması gerekir. Aksi takdirde bu menü Pasif görünecektir. Tüzel Kişiliklerde ise sorgulama kriterleri ise yukarıdaki gibi olacaktır. (Ekran görüntüleri için ekli dokümana bakınız...)

 • Toplu İşlemler menüsünde "Uyap Sorgulaması İste" menüsü ile föy listesi üzerinden veya excel listesi ile föy kişileri için seçilen sorgu türlerinde uyap sorgulama talebi yapılabilmesi sağlandı. Böylece aşağıdaki gibi sorgulama talepleri listelenecektir. Sorgulama başlatıldığında aşağıdaki gibi bir uyarı ile karşılaşacaksınız.

 • Uyap Sorgu ekranındaki Sorgulamalar sekmesinden sorgulama talepleri listelenerek uyap sorgulamalarının yapılabilmesi sağlandı. Yapılan sorgulamaların sonuçları Föye aktar sekmesinden föylere işlenebilmektedir. Föye aktarım örnek ekranı aşağıdaki gibidir: Sorgulama Sonuçları föyde "Uyap Sorguları" Sekmesinden aşağıda örnekteki gibi izlenebilmektedir. (Ekran görüntüleri için ekli dokümana bakınız...)

 • Uyap Evrak Türleri programa tanımlanmıştır. Doküman Tanım ekranlarına Uyap Evrak Türü seçilebilmesi sağlanmıştır. Bu seçimler Uyapa Evrak gönderiminde kullanılacaktır.

 • Uyap Sorgu modülünde İcra Safahat sorgulaması güncellenen Uyap ekranlarına göre düzenlendi.

 • Uyap safahat sorgulamasında İcra safahatları sorgulanırken Safahat Türü seçilebilmesi sağlandı. Verilen tarih aralığında verilen safahat türünde işlem olan dosyalar sorgulanacaktır.

 • e-Tuğra imza cihazlarında yaşanan imzalama sorunu ile ilgili düzenleme yapıldı.

 • Uyap Safahatlarının Föylere aktarımında Değişik İş dosyalarının da föylere aktarılabilmesi için düzenleme yapıldı.

 • Uyap XML hazırlanırken digerAlacakAciklama sahasının içeriği boş ise Alacak Türünün o sahaya eklenmesi sağlandı.

Dava - Danışmanlık

 • Arabuluculuk dosyalarında ve Arabulucuya Müracaat işlemlerinde İşçi/İşyeri olan kişi türleri Başvurucu/Karşı yan olarak değiştirilmiştir. Düzenleme arabuluculuk işlemlerinin ticari uyuşmazlıkları da kapsaması nedeniyle gerçekleştirilmiştir. Eski dosyalardaki İşçi türleri Başvurucu, İşyeri türleri de Karşı yan olarak güncellenecektir.

 • İcra takiplerinde oluşturulan Dava kayıtlarında da "Arabulucuya Müracaat" türünün kullanılabilmesi sağlanmıştır.

 • Hızlı dava girişlerinde hukuk davaları için de Dava türü eklemesi yapılabilmesi sağlanmıştır.

Föy Ekranları

 • Föy Hesap satırlarındaki Asıl Alacak satırında faiz oranının başına Yıllık/Aylık ibaresi eklendi.

 • Föy Belge İzle ekranı düzenlendi. Belgeler, Yazımlar ve Evrak Kayıt modülünden girilen evraklar bir arada Gelen / Giden evrak düzeninde gösterilmektedir.

 • Föy Kişileri penceresinde Telefonlar sekmesinde telefon sahasında yazarak hızlı arama sağlandı.

 • Föy Tüm Belgeler penceresinde belgelerin Harici Düzenleyicide Açılabilmesi ve Diske Kaydedilebilmesi sağlandı.

 • Program genelinde Kayıt işleminden sonra görünen "Kaydedildi" bilgi mesajının 3 sn sonra otomatik kapanması sağlandı.

 • Dövizli takiplerde fazla masraf, tahsilat olması durumunda kur bilgisini toplu olarak sorgulanması sağlanarak föyün açılma süresi hızlandırıldı.

 • Föy ekranında Kişi bilgilerinin görüntülendiği bölümde Dosyadan Muaf olarak işaretlenmiş borçluların gri bir zemin ile görüntülenmesi sağlandı.

 • Müvekkile Ödeme kayıtlarının tarih sıralı gösterilmesi ve sıralamanın değiştirilebilmesi sağlanmıştır.

 • Kişi bilgilerine ve Diğer Adres bilgilerine "Adres Kaynağı" sahası eklenmiştir.

 • Tebliğ tarihi olarak takip tarihinden daha önce bir tarih girilmesi engellendi.

 • Taksitlendirme ekranında "Sabit Tutarlı" taksitlendirme yapılırken taksit sayısı 120'yi geçtiğinde hata vermesi sağlandı.

 • Föy içinden gelişmeler üzerinden eklenen görevler için görev bildirim maili gitmesi sağlandı.

 • Birden fazla klasör yetkisi olan kullanıcılarda aktif klasörün ana pencerede üst orta kısımda yazması sağlandı.

 • Föy Kişiler ekranında Telefon numaraları sağ tık menüsüne "Sorgu Durumundaki Tüm Telefonları Pasife Al" seçeneği eklendi. Sorgu durumunda telefon numarası var ise görünecektir.

 • Föy Arama ekranında Föy listesinde sütunların yerini ve genişliklerini değiştirebilirsiniz, listenin sol üst köşesinden görünmesini istemediğiniz sütunları gizleyebilirsiniz. Yapılan seçimler o kullanıcı için o bilgisayarda kalıcı olacaktır.

 • Özel Başvuru Harcı uygulaması yapılıyorsa infaz tarihi girişi gecikti ise dosyaya eklenen ve infaz tarihinden ileride olan "Başvuru Harcı ilavesi" masraflarının otomatik silinmesi sağlandı.

 • Klasör seçeneklerine "Tahsilat Girişi Sonrası Hızlı Kapatma Önerisi" seçeneği eklenmiştir. Bu seçenek işaretlendiğinde tahsilat girişi sonrası dosya bakiyesi belirtilen tutarın altına düştüğünde dosyayı belirtilen sonuç türü ile hızlı bir şekilde kapatabilirsiniz.

Toplu İşlemler

 • Toplu Takip Hazırlama Ön Kabul modülünde listelerdeki KisiKurumAdi ve Adres alanlarındaki içeriklerde birden fazla boşluk var ise tek boşluk karakterine çevrilmesi sağlandı. Örneğin Kişi adı ve soyadı arasında iki boşluk var ise tek boşluğa çevrilecektir.

 • Toplu Tebligat Sorgulama ekranına gruplama ve seçim özelliği eklendi. Bu sayede listeledikten sonra istediğiniz tebligat kayıtlarını seçerek tebligat durumunu sorgulayabilirsiniz.

 • Karşıyan Vekalet Ücreti Onay ekranında İnfaz dosyalar ile birlikte Feragat olarak kapanan dosyaların da listelenmesi sağlandı.

 • Uyap XML dosyasından takip açma modülünde XML dosyasında var ise Mahiyet Kodu bilgisinin de aktarılması sağlandı.

 • Toplu Uyap XML oluşturma işleminde XML oluşturma işlemine başlamadan önce Mahiyet Kodu kontrolü yapılması sağlandı.

 • Toplu Belge Ekle Yaz ekranında Yazım kişisi seçilmedi mesajı ile işlemin kesilmemesi sağlandı.

 • Ptt Barkod sorgulamasında "İADE-Vergi Tebligatı-Muhatap/Muhatap Dışındaki Kişiler Adreste Bulunamadı" olarak gelen işlemin Bila olarak değerlendirilmesi sağlandı.

 • Toplu Kişi Bilgi güncelleme modülünde TCKimlikNo ile işlem yapılırken sadece Derdest durumdaki dosyalara işlem yapılıyordu. Excel dosyası yüklenmeden önce Dosya Durumları sorularak seçilen durumdaki dosyalara işlem yapılması sağlandı. 

Tanım Modülleri

 • Klasör Seçeneklerine "Hızlı Ödeme Sözü Girişinde Uyarı (gün)" ve "Hızlı Ödeme Sözü Girişinde Limit (gün)" seçenekleri eklendi. Bu seçenekler girildi ise Hızlı Ödeme sözü girişinde ödeme tarihleri kontrol edilecektir.

 • Doküman Tanım ekranında Grup Kodu seçeneklerine "Arabuluculuk" eklendi. Arabuluculuk için oluşturulan şablonlarda bu grup seçilebilir.

 • Kullanıcı Tanım ekranında sağ tık menüsüne "Hızlı Kullanıcı Tanımla" seçeneği eklenmiştir. Bu seçenek ile tanımlanacak kullanıcılar başka kullanıcılar referans alınarak hızlı bir şekilde tanımlanabilir, referans kullanıcının tüm yetkileri aynen yeni kullanıcıya uygulanacaktır.

 • Föy Personel Sorumluluk Türündeki Her İkisi yerine Dosya+Dava ifadesi oluşturulmuştur. Ayrıca Ortak Seçeneklere "Föy Sorumlu Personel için Ek Sorumluluk Türleri" tanımlanabilmesi sağlanmıştır.

 • Klasör seçeneklerine "Kesinleşmeden Haciz Girilebilsin" seçeneği eklendi.

 • Pasif duruma alınmış olan avukatların Vekalet tanımında olsa bile Uyap XML dosyasında alacaklı vekili olarak eklenmemesi sağlandı.

 • Özel Kod tanım ekranında özel kodlara "Arama Sahası" başlıklı özellik eklenmiştir. Bu özellik seçilen özel kodlar Föy Listesi ekranlarında arama sahalarına eklenecektir.

 • Gelişme Türü tanımlarına "Rapor için Onay" seçeneği eklenmiştir. Bu seçenek seçilen gelişme türleri Onay ekranına getirilecek ve yetkili tarafından onaylanması beklenecektir. Onaylanan kayıtlar ilgili birimlere, kurumlara raporlamak amacıyla işaretlenmiş olacaktır.

 • SMS tanım ekranına "Klasör" seçeneği eklenmiştir. Klasör seçilen SMS tanımları sadece bu klasör için kullanılabilecektir.

Yetki Modülleri

 • Ortak Menü yetkileri ve Klasör Yetkileri ekranlarında arama/filtreleme kutusu eklenmiştir.

Finans Modülü

 • Tahsilat Dağıtım işleminde seçilen Karşıyan VÜ hesabının sonraki dağıtım işlemlerde varsayılan karşıyan VÜ hesabı olarak otomatik seçilebilmesi sağlandı.

 • Banka Hesapları Havale fişi kaydedildikten sonra yeni fiş ekranında alan/gönderen hesapların aynı şekilde hazır gelmesi sağlandı

Kurum Müşteri Modülü

 • Kurum Müşteri Ekranından takip oluşturulurken daha önce takip açılmamış hesapların seçili gelmesi sağlandı.

 • Kurum Müşteri ekranından takip oluşturulurken daha önce takip açıldı ise aynı büro/vekaletin seçilmesi için öneri yapılması sağlandı.

 • Föy Yetkilerine "Kurum Müşteri Bilgilerini İzleyebilme" ve "Kurum Müşteri - Föy bağlantısı Yapabilme" yetkileri eklenmiştir.

Kurumsal UYAP Modülü

 • Uyap Kurumsal Dosya Arama ekranında Gelecek Duruşma sütunu eklenmiştir. Davalara ait Günü Verilmiş olan Duruşma tarihleri arama sırasında listelenecektir.

 • Uyap Kurumsal Dosya Arama ekranında Karşı Taraf sütunu eklenmiştir.

 • Uyap Kurumsal Dosya ekranlarında İflas dosyalarında Tahsilat ve Reddiyat bilgilerinin görünmesi sağlandı.

 • Uyap Kurumsal dosya arama ekranına bulunan dosyaların Takip Şekli, Takip Açılış Miktarı, Dava Miktarı sütunları eklendi. Ayrıca Kurum Vekili ve Varlık Firması sütunları eklendi. Ortak seçeneklere taraflardan kurumu belirlemek için kullanılacak kelimeler girilebilecektir. Bu kelimeler ile taraf ve vekilleri tespit edilecektir. taraflar içinde adında VARLIK ifadesi geçenler Varlık Firması sütununda belirtilecektir.

Diğer Modüller

 • Çağrı Merkezi entegrasyonunda Gelen çağrı olduğunda telefon numarası ile föyün sorgulanması hızlandırıldı.

 • Konya Bölge Adliye mahkemesi eklenmiştir.

 • Modal bir pencere açıldığında uygulama arka planının karartılması sağlandı.

 • Gelişme Onay menüsü eklenmiştir. Gelişme Türü tanımında "Rapor için Onay" seçilmiş olan gelişmeler bu ekranda listelenecektir. Yetkisi olan kullanıcılar bu menüden gelişmeleri onaylayabilir, reddedebilir, onay iptal işlemi yapabilir. Reddedilen gelişme kayıtları için QBiz üzerinden rapor hazırlanıp ilgililere Reddedilen (Düzeltilmesi gereken) gelişme kayıtları raporlanacaktır. Düzeltilen kayıtlar tekrar onay ekranından onaylanabilecektir.

 • Görevler ekranında "Föy Durumu" sütunu eklenmiştir. Görev listesinde föy ile bağlantılı olan görevlerde föy durumu bilgisi (Derdest, İnfaz, Açık, Kapalı vs) görüntülenecektir.

 • Yönetim Konsolu - Çağrı merkezi listesi ekranında "İtirazlı olanlar" seçeneği eklenmiştir. Dahil / Hariç olarak seçim yapılarak itiraz durumunda olan dosyaların listeye gelmemesi sağlanabilir.

 • Görev Ataması mailinde Mail konusuna parantez içinde Görev türü eklendi.

 • Görevler ekranına Görevin ilgili olduğu föyün Vekalet Kodu ve Föydeki Muhatap Kişinin TCKimlik Numarası sütun olarak eklenmiştir.

 Yeniliklerle ilgili Ekranlı Anlatım Dokümanı için burayı tıklayın.

Not: Hukuk Partner güncellemelerinizin yapılmasının ardından yeniliklerden faydalanabilirsiniz. 

Bilgi ve Destek için 0(232) 445 66 99 nolu telefondan bize ulaşabilirsiniz.