Blog - Hukuk Partner

Hukuk Partner yazılımı ile ilgili makaleler.

Yenilikler - Mayıs - Aralık 2019

 

Hukuk Partner Mayıs - Aralık 2019 Yenilikleri

 

UYAP

 • Uyap Avukat Portal İşlemleri ekranından MTS takiplerinin otomatik olarak Uyap'ta açılabilmesi sağlanmıştır.
 • Föy Kişi bilgilerine aktarılan Uyap Sorgu sonuçlarının (EGM, Takbis, Posta Çeki, SGK SSK Çalışan) Föy Kişi ekranında gösterilmesi sağlandı.
 • Föy ekranı Uyap Sorguları sekmesine sağ tık menüsüne "Uyap Sorgu İsteğini İptal Et" seçeneği eklendi. Sorgulanacak ve Sorgulanamadı durumundaki kayıtlarda İptal işlemi yapılabilir.
 • Sorgulamalar sekmesinde sağ tık menüsüne "Seçilen Sorgu İsteğini İptal Et" seçeneği eklendi. Sorgulanacak ve Sorgulanamadı durumundaki kayıtlarda İptal işlemi yapılabilir.
 • Sorgulamalar sekmesinde sağ tık menüsüne "Listedeki Tüm Uyap Sorgu İsteklerini İptal Et" seçeneği eklendi.
 • Uyap Sorgu sonuçlarında Mernis adreslerindeki Köy ve Bucak bilgisinin alınması sağlandı.
 • Uyaptan sorgulama sonucu gelen GİB adres kaydının föy kişi bilgilerine aktarılabilmesi sağlandı.
 • Uyap Evrak Türleri arasına yeni eklenen "IBAN Numarası Bildirim Talebi", "Ödeme Yapılması Talebi", "Takibin Dayanağı Belge" uyap evrak türleri programa tanımlanmıştır. Mevcut şablonlarınızda ya da yeni şablonlarınızda güncelleyebilir, listeden seçebilirsiniz.
 • "Uyapa Gönder" işleminde Personel seçilerek listeleme yapılabilmesi sağlandı.
 • Uyap Evrak Gönderim modülünde "Kapalı Dosyaya Gönderim" seçeneği eklenmiştir. Bu seçenek işaretli ise dosya araması yapıldığında program önce dosyayı uyapta açık dosyalar içerisinde arayacak bulamaz ise daha sonra Uyapta Kapalı dosyalar içerisinde arayacaktır.
 • Uyap Evrak gönderme ekranında işlem sırasında Durdur butonu görünmesi ve istenirse işlemin durdurulabilmesi sağlandı.
 • Uyap Evrak gönderme ekranında işlem sırasında Uyap bağlantısı koparsa işlemi durdurması sağlandı.
 • Eğer işlem yapılan dosya İcra dosyası değil ise veya MTS dosyası olup icra takibine geçilmedi ise Föy ekranında sağ tık menüsündeki "Uyap Sorgusu İste" penceresindeki SGK ve Mal Varlığı sorgulama seçeneklerinin gelmemesi sağlandı.

MTS TAKİPLERİ

 • Yasal Takip açılış ekranında Takip Türü listesine "MTS - İlamsız Takip" seçeneğinin görüntülenmesi ve MTS dosyasının oluşturulabilmesi sağlandı.
 • MTS Tebligat Gideri seçeneği Harç ve Ücret tanımlarına eklendi.
 • Föy Kapak ekranına Merkezi Takip Sistemi başlığı, MTS, MTS AboneNo, MTS DosyaNo ve MTS Durum sahaları eklenmiştir.
 • Föy Arama ekranına Takip Türü olarak Merkezi Takip Sistemi seçeneği, MTS Dosya No ve MTS Abone No seçenekleri eklendi.
 • Föy Listesi ekranına Takip Türü olarak Merkezi Takip Sistemi seçeneği, MTS Dosya No ve MTS Abone No seçenekleri eklendi.
 • Tebliğ gönderim şekilleri arasına MTS Tebligatı eklendi. Bu tebliğ türünün tebliğ gideri daha farklıdır. Ayrıca MTS pozisyonundaki dosyalarda ödeme emri tebligatı MTS Tebligatı olarak görünmüş olacaktır.
 • Föy Arama Ekranında listelenen Föy bilgi sütunlarına MTS sahaları eklendi.
 • Toplu Takip Açma ekranında MTS sahalarına ait bilgilerin görünmesi sağlandı.
 • Toplu Takip Açma XML'den Ön Kabul işleminde MTS seçeneği eklenmiştir. MTS işaretlendi ise XML'den yüklenen 7 Örnek takipler MTS olarak hazırlanacaktır.
 • Föy Arama ekranından MTS uygulaması aktif ise Dosya No satırı "Dosya No / MTS DosyaNo" olarak görünecek ve girilen dosya numarası icra dosya no veya MTS Dosya No sahasında aranacaktır.
 • Uyap XML dosyası oluşturulurken MTS dosyaları için özel XML sahalarının oluşturulması sağlandı. Bu eklenen veriler ile bazı toplu takip açma uygulamaları ile MTS dosyası açılabilmesi sağlanmıştır.
 • Toplu takip açma programlarının MTS dosyası açarken kullanması için XML dosyasına Fatura ödeme tarihi olarak Faiz Başlangıç Tarihi eklenmesi sağlandı.
 • Uyap XML dosyası oluşturulurken MTS dosyalarında talep metninin sonuna Abone Numarası bilgisinin eklenmesi sağlandı.
 • İnteraktif Rapor ekranında MTS sahalarının görünmesi sağlandı.
 • Görevler ekranında Atadıklarım ve Görevlerim listelerine MTS DosyaNo sütunu eklenmiştir.
 • Müvekkil tanım ekranına MTS Dosyaları için IBAN No sahası eklenmiştir. MTS dosyaları uyap sisteminde açılırken ve XML hazırlanırken bu IBAN numarası kullanılacaktır.
 • Toplu İşlemler menüsüne "MTS'den İcraya Geç" seçeneği eklenmiştir. Açılan MTS dosyalarının toplu olarak İcra aşamasına geçiş işlemi buradan yapılabilir.

DAVA-DANIŞMANLIK

 • Dava Duruşma ekranına "Ajanda Rengi" seçeneği eklenmiştir. Bu seçenek ile Duruşmanın Ajanda gösterileceği renk seçilebilir.
 • Dava yapısına Üst Mahkeme aşaması eklendi. İlk derece mahkemesi İtiraz Yeri seçeneklerine Üst Mahkeme eklendi. Üst Mahkemeye itiraz edilmesi durumunda davanın devamı Üst Mahkeme sekmesinden takip edilebilir.
 • Üst Mahkeme aşamasında olan davalar için İnteraktif raporlara "Üst Mahkemede" ve "Üst Mahkeme Gerekçeli Karar Bekleniyor" başlıkları eklendi.

FÖY EKRANLARI

 • İht. Haciz ekranında düzenleme yapıldı. Takip öncesi ve takip sonrası iht. haciz girişi yapılabilir. TS ise masrafın masraflar arasında görünmesi (Alacaklar öncesi değil) sağlandı.
 • Föy Tüm Belgeler ekranında Tümü (1), Gelen (2), Giden (3) sekmeleri oluşturulmuştur. Belgeler bu seçimlere göre filtre edilebilecektir.
 • Föy ekranında üst kısımda Sorumlu Personellerin yazılması sağlandı.
 • Belge Sonuç ekranında Dosyaya Kaydet seçeneğinde PDF dosya format seçeneği eklenmiştir.
 • Eğer Müvekkile takip açıldı ise Föy içinden Kişi ekranı kapatılırken hata veya uyarı verilmesi sağlandı.
 • Gelişme girişi sırasında eğer bağlı dosyalar veya borçluların diğer dosyaları var ise gelişmenin diğer föylere de kopyalanabilmesi sağlandı.
 • Tebliğ Gönderim şekillerine E-Tebligat eklenmiştir. E-Tebligat için tebliğ gideri tutarının tanımlanmış olması gerekmektedir.
 • Föy Kişi Diğer Telefon bilgileri arasına Pasif Açıklaması sahası eklenmiştir. Pasif duruma alınan Telefonlar için Açıklama belirtilebilir. Ayrıca Pasif Açıklamalarını Listeden seçmek için Ortak Seçenekler ekranına Telefon Pasif Açıklamaları alt alta liste halinde girilebilir.
 • Eğer Onay seçeneği işaretlenmiş bir Gelişme Türü tanımlanmış ise Föyde Gelişmeler sekmesinin içinde "Onaylanacak/Onaylanan Gelişmeler" sekmesi görünecektir. Bu sekmeden Onay seçeneği işaretli olan Gelişme Türleri eklenebilir ve görüntülenebilir.
 • Onaya Gönderilecek gelişme girişi sırasında Gelişme ekranına Onaya Gönder seçimi eklendi. Onaya Gönderilen gelişmeler Onay ekranında listelenecektir.
 • Gelişme Onay ekranında Red Açıklaması girilebilmesi sağlanmıştır.
 • Leasing Sözleşmesi ve Leasing Mallarının girilebilmesi sağlanmıştır. Öncelikle Klasör yetkileri ekranından Föy Yetkilerinden Leasing ekranlarına yetki verilmelidir. Ortak seçeneklerden Leasing Uygulaması aktifleştirilmelidir. (Enterprise sürümde mevcuttur)
 • 2 örnek takiplerde GayriNakdi Risk penceresinin kullanılabilmesi sağlandı.
 • Kira, Kira Farkı, Aidat türündeki alacak kalemi girişlerinde Açıklama girilebilmesi sağlandı. Açıklama alanına ilgili Kiranın ait olduğu ay vs bilgisi yazılabilir.
 • Müv. Boçlu İcra dosyaların Muhatap kişi olarak ilk eklenen Alacaklı tarafın seçilmesi sağlandı. Ayrıca Muhatap Kişi seçiminde Alacaklı taraf isimlerinin de listelenmesi sağlandı.
 • Tahsilat sekmesinde sağ tık menüsüne "İade Edilecek Tahsilat" seçeneği eklendi. Borçlulardan gelen ancak İade edilecek tahsilatlar bu seçenekten girilebilir. Tahsilat İade Edildiği zaman İade Tarihi sahasına veri girişi yapılabilir. İade Edilecek Tahsilat kaydı dosya hesabına girmeyecektir.
 • Tahsilat ekranında icra tahsilatlarının Net Tahsilat bilgisinin görünmesi sağlandı. Tutardan Tahsil Harcı ve Cezaevi harcı düşülerek gösterilecektir.
 • Föy içindeki Belge İzle ekranında uyap UDF dosyalarının izlenebilmesi sağlandı.
 • Föy ara ekranında Föy Kişisi sütununda Müvekkil Borçlu İcra dosyaları için "Alacaklı Taraf" türündeki kişilerin de adının çıkması sağlandı.

TOPLU İŞLEMLER

 • Topu Föy Kişi Ekle modülüne opsiyonel sahalar arasına "Kişi Alt Türü" sahası eklendi. Toplu eklenecek kişilerin Kişi Alt Türü var ise bu sütun kullanılabilir.
 • XML'den toplu takip açma ekranına KDV Oranı, Uyap Mahiyeti, İBAN no sahalarına ve Alacaklarda da Takip Sonrası Faiz sahalarına veri girişi imkanı sağlandı. Kurum sisteminden alınan verilerde eksiklik olması durumunda XML yüklendikten sonra bu sahalardan veri girişi yapılabilir. Sağ tık menüsünden yapılan giriş diğer dosyalara da hızlı bir şekilde uygulanabilir.
 • Toplu Takip Hazırla Ön Kabul işleminde excel dosyasında opsiyonel olarak MTS, MTS DosyaNo, MTS AboneNo sahalarının kullanılabilmesi sağlanmıştır.
 • Toplu Belge Ekle işleminde İmza avukatı seçilebilmesi sağlandı.
 • Tebliğ Sonucu Girişi modülünde BarkodNo ile hazırlanmış Excel Dosyası kullanılabilmesi sağlanmıştır.
 • Toplu İşlemler altındaki "Ödeme/İcra Emri Tebliğ Sonucu Girişi" menüsü "Tebliğ Sonucu Girişi" olarak değiştirilmiştir.
 • Toplu Ödeme Emri Tebliğ Barkod Numarası Girişi modülünde excel şablonuna VergiNo sahası eklenmiştir.
 • Toplu Ödeme Emri Tebliğ Barkod Numarası Girişi modülünde excel şablonunda opsiyonel olarak TebligPMKeyId sahası kullanılabilmesi sağlanmıştır. Bu sayede TCKimlik Numarası ve Vergi Numarası olmayan kişiler için de Barkod numarası yüklenebilir.
 • Toplu Kişi Ekleme modülünde eklenen kişi adı föyde var ise "Föyde belirtilen KişiAdı mevcut." hatası veriliyordu. Eğer TCKimlik Numaraları farklı ise bu hatanın verilmemesi sağlandı. Baba oğul gibi aynı isme sahip kayıtların olabildiği bilgisi geldi.
 • Föy Listesi Oluştur ekranında Dosya Numaralarından oluşan Excel Dosyası kullanabilme imkanı sağlanmıştır.
 • Toplu Belge Ekle-Yaz ekranında Dosya Türü olarak PDF eklenmiştir. Toplu olarak hazırlanan belgeler Dosyaya Yaz seçeneği içinde PDF dosya türü ile oluşturulabilir.
 • Toplu Tebligat Sorgulama modülünde düzenleme yapıldı. İlgili servisteki değişikliğe uyum sağlandı.
 • Toplu takip açma işleminde excel dosyasına opsiyonel sahalara "Kişi Alt Türü" eklenmiştir. Kişi Alt Türü kullanmak istendiğinde excel dosyanıza bu sütun eklenebilir.
 • Toplu Takip Açma excel dosyasına opsiyonel olarak Meslek sütunu eklenmiştir. Borçlulara ait Meslek bilgisini aktarmak için Meslek sütunu kullanabilirsiniz.
 • Toplu Tebligat sorgulama ekranında liste sorgulama kriterlerine icra md ve no eklendi.
 • Toplu takip kapat ekranında kapanış şekli Temlik Edildi ise ve avans bakiyesi varsa avans bakiyesi hatası vermeden işlemin gerçekleşmesi sağlandı.
 • Toplu Takip Açma şablonuna opsiyonel sütun olarak "Faiz Hesap Şekli" eklendi. Bu sütun yok ise Faiz hesap şekli Yıllık olarak uygulanacaktır.
 • Uyap Sorgu İste ekranında Excel dosyasından istek işleminde hızlandırma sağlandı.

 TANIM MODÜLLERİ

 • Gelişme Türü tanımına Onay seçeneği eklendi. Gelişme Onay ekranından Onaylanabilen gelişmelerin onaylanması sağlandı. Ayrıca föy ekranı Gelişme sekmesinde "Onaylanacak/Onaylanan Gelişmeler" sekmesi eklendi. Onay tipi seçili olan gelişme türü var ise bu sekme görünecektir. Bu sekme altından gelişme girilirse sadece Onaylanacak gelişme türleri seçilebilecektir.
 • Vekalet Listesi ekranında filtre alanının hem Vekalet Kodu hem de Vekalet Açıklaması alanı için çalışması sağlandı.
 • Görev Türü tanımına "Föy Bazında Kapanmamış Tek Görev Olabilir" seçeneği eklendi. Bu parametre ile aynı föy içinde bu görev türünde 2 tane görev tanımlanması engellenebilecektir.
 • Özel Kod tanımlarında Çalışma Şekli olarak Tarih seçilebilmesi sağlandı. Tarih türündeki Özel Kodların girişinde tarih tipinde veri girilmesi sağlandı. Toplu Özel Kod girişinde de Tarih tipindeki özel kodlar için içeriğin Tarih olup olmadığı kontrol edildi.
 • Özel Kod tanım ekranına "Arama Listesinde Sütun" özelliği eklenmiştir. Bu özelliğin seçili olduğu özel kodlar Föy arama ekranında Föy listesine sütun olarak eklenecektir. Her satırda ilgili özel kod listelenecektir.

YETKİ MODÜLLERİ

 • Föy yetkilerine "Tahsilat Yapılmasın Seçimi" yetkisi eklenmiştir. Yetkisi olan personeller Kapak ekranından "Tahsilat Yapılmasın" sahasına müdahale edilebilecektir.

FİNANS MODÜLÜ

 • Finans modülü Hesap Hareketleri/Mizan Raporunda föy sahalarının sorgulanması ile ilgili düzenleme yapılarak rapor hızlandırıldı.
 • Vek.Ücr. Makbuzu fişi hazırlanırken "Ek Açıklama oluştur" butonunun görünmesi ve Hızlı Ek açıklama oluşturulabilmesi sağlandı.
 • Finans Danışmanlık Ücreti Makbuzu kesilirken Fiş Ek Açıklamasına Danışmanlık Sözleşmesi Açıklamasının öndeğer olarak gelmesi sağlandı.
 • Finans Onay ekranlarına Listeleme kriterlerine FöyNo ve İcra DosyaNo ile listeleme yapabilmesi için sahalar eklendi. Ayrıca yapılan seçimin toplamının gösterilmesi sağlandı.
 • Finans Vek.Ücr. fişlerinde ekranın üstünde bulunan Ek Açıklama oluştur butonu Açıklama ve Ek Açıklama satırlarına eklendi. Yapılan seçim ilgili alana uygulanacaktır.
 • Ortak - Finans - Büro - Personel menüsü altına Avans Talebi, Avans Talebi Onay, Avans Talebi Ödeme menüleri eklenmiştir. Finans modülü dahilinde personeller İş Avansı ve Maaş avansı taleplerini Avans talebi menüsünden girebilirler. Yetkili kullanıcılar Avans Talebi Onay menüsünden talepleri onaylar veya reddederler. Onaylanan talepler Yetkili Muhasebe kullanıcısı tarafından "Avans Talebi Ödeme" menüsünden listelenerek muhasebeleştirilir. İşlem sonunda İş Avansı Verme ve Maaş Avansı Verme muhasebe fişleri oluşur. Bu menü seçenekleri ile personellerin İş ve maaş avansı talepleri program üzerinden takip edilebilir.
 • Tahsilat Muhasebeleştirme ekranında kayıtların seçilmesi ve fiş hazırlama aşaması için hızlandırma sağlanmıştır.
 • Müvekkil Cari Hesap dökümünde Föy Bilgi sütununda Müvekkil Borçlu İcra dosyalarına ait föy bilgilerinin de görünmesi sağlandı.
 • Onaya gönderme ve Onay ekranlarında sağ tık menüsüne Panoya Kopyala ve Excel Dosyasına Kaydet seçenekleri eklenmiştir.
 • Masraf Onaya Gönderme ekranına listeleme seçeneklerine "Müvekkil Kabul/Red" seçeneği eklendi.
 • Onaya Gönderme ekranında "İşlenecek Onaya Gönderim Tarihi", Onay ekranına "İşlenecek Onay Tarihi" seçenekleri eklendi. İlgili seçenek aktif ise kullanılabilecektir.
 • Hesap Hareketleri/Mizan raporunda çok büyük bir rapor alındığında raporun hızlandırılması sağlandı.
 • Onay Seviye ve Onay Kişi Yetki menüleri Plus sürümüne eklendi. Seçenekler ekranında Avans ve Masraf Onaylarının Kademeli olup olmadığı seçilebilir.
 • Müvekkil Genel Gider Kayıt menüsü eklenmiştir. Kullanıcılar muhasebe birimine iletmek üzere müvekkil Genel Giderleri bu menüden girebilirler.
 • Müvekkil Genel Gider Onay menüsü eklenmiştir. Kullanıcıların girdiği Müvekkil Genel Giderleri yetkili kişilerce (belirlenen seçeneklere göre) tek seferde veya kademeli olarak onaylanabilir.
 • Müvekkil Genel Gider Muhasebeleştirme menüsü eklenmiştir. Kullanıcıların girdiği ve onaylanmış olan Müvekkil Genel Giderleri bu menüden muhasebeleştirilebilir.

 KURUMSAL UYAP MODÜLÜ

 • Oracle veritabanı uyumu sağlandı.
 • Uyap Kurumsal WS 3.0 düzenlemeleri ile eklenen yeni icra Dosya bilgileri sahaları eklendi.
 • Dosya bilgi ekranına yeni icra Dosya bilgileri eklendi.
 • Web servis entegrasyonuna eklenen Arabuluculuk Dosya bilgileri ve İdari Dosya bilgilerinin alınması sağlandı. Uyap WS dosya bilgi ekranına Arabulucu ve İdari dava bilgileri eklendi.
 • Veri aktarım modülünde hukuk kaynak dosya bilgilerinin alınması ve kaydedilmesi sağlandı.
 • Veri aktarım modülünde Tahsilat ve Reddiyat kayıtlarına ait detay bilgilerinin kaydedilmesi sağlandı.
 • Evrakların dosya açılış yıl ve ayına göre dizinlere alınması sağlandı. Bu işlem için ayar dosyasına BelgeAraDizin parametresi oluşturulup ACILISYILAY değeri verilmelidir.
 • Web Servis modülünde dosyalara herhangi bir safahat geldiğinde evrak listesi güncellemesi talebi yapıldı. Her safahat sonrası dosya evrak listesi de güncellenecektir.
 • Dosya görüntüleme ekranında PDF ve imaj dosyaları dışındaki dosyaların (örn UDF) Getir/Göster yapıldığında geçici klasöre kaydedilmesi ve gösterilmesi sağlandı.
 • Dosya ekranına "Dosya Güncelleme Talebi" butonu eklenmiştir. Bu buton ile gün içinde dosyada gelişme var ise uyap sisteminden alınabilmesi sağlanmıştır.
 • Dosya ekranına "Yeni Dosya Talebi" özelliği eklenmiştir. Yeni açılmış veya UYAP Kurumsaldan aktarılmamış olan dosyalar için dosya sorgulaması ve bilgi aktarımı sağlanabilir.
 • Veri aktarım modülünde web servis üzerinden veriler alınırken veri sıkıştırması aktif edilerek hızlandırma sağlandı.
 • Dosya ekranında UDF belgelerinin program içinde önizleme ile gösterilebilmesi sağlandı. Ayrıca evrakların Harici editörde görüntülenebilmesi için de bir buton eklendi.
 • Dosya ekranında HTML türündeki Evrakların önizleme bölümünde görüntülenmesi sağlandı.
 • Dosya ekranında Evrak listelerini istenilen kelime ile filtreleme imkanı getirilmiştir.
 • Dosya ekranında görüntülenen evrakın outlook üzerinden gönderilebilmesi sağlandı.
 • Dosya ekranında Evrak bilgilerine Özel Açıklama sahası eklendi. Sağ tık menüsü ile evrak için özel açıklama eklenebilir. Ortak Menü yetkilerinde Uyap Kurumsal Dosya Görüntüleme "Düzeltme" yetkisi var ise bu işlem yapılabilecektir.
 • Evrak Grupları oluşturulabilmesi için "Evrak Grupları" menüsü eklendi. Uyap Kurumsal Dosya ekranında evrakların üzerinde sağ tık yapılarak evrak türü için evrak grupları seçilebilir.
 • Uyap Kurumsal Dosya ekranında Evrak Gruplarına göre filtre yapılabilmesi sağlandı.
 • Dosya ekranında "Tarafların Diğer Dosyaları" sekmesinde "Aç" sütunu eklendi. Bu sütundaki buton ile ilgili dosyaların açılabilmesi imkanı sağlandı.

DİĞER MODÜLLER

 • SMS gönderim servisleri arasına NidaMesaj servisi eklenmiştir. NidaMesaj servisini kullanan kullanıcılarımız bu api kullanıcı hesaplarını tanımlayarak program üzerinden SMS gönderimi yapabilir.
 • SMS gönderim servisleri arasına SMS Vitrini servisi eklenmiştir. SMS Vitrini servisini kullanan kullanıcılarımız bu api kullanıcı hesaplarını tanımlayarak program üzerinden SMS gönderimi yapabilir.
 • Ortak Seçeneklere "İcra Tahsilatları Girerken Net Tutar ile ilgili Onay Mesajı Göster" seçeneği eklendi. Bu seçenek işaretlendi ise tahsilat ekranı çıkışında Brüt Tahsilat, Tahsil Harcı, Cezaevi Harcı ve Net Tahsilat tutarları gösterilecek ve onay istenecektir.
 • Ortak Seçeneklere "Aktif Klasör Ekranın Üstünde de Gösterilsin" seçeneği eklenmiştir. Birden fazla klasör kullanılıyorsa ve bu seçenek işaretlenmiş ise Ekranın üst kısmında Aktif klasör gösterilecektir.
 • Ortak Seçenekler ekranına "İnfaz Taleplerinin Gönderileceği Mail Adresleri" seçeneği eklenmiştir. İnfaz yetkisi olmayan kişi İnfaz Talebi yaptığında bu alanda belirtilen adrese gönderilmek üzere mail kaydı oluşturulacaktır.
 • Klasör seçeneklerine "İht.Haciz Masraflarını Otomatik Ekle" seçeneği eklendi. Bu seçenek işaretli değil ise İhtiyati Haciz talebi ile birlikte föye İhtiyati Haciz Gideri eklenmeyecektir.
 • Ptt Tebligat sonuçlarında "Teslim Edildi(Tutanaklı/Talimatlı İşlem)", "İADE:Cezaevi Adresi-Tebligat Yapılamadı" sonuçlarına ait işlem yapılması sağlandı.
 • Ortak Seçeneklere "Föy Hesabında V.Ü. Hariç Bakiye Göster" seçeneği eklendi. Bu seçenek işaretlendiğinde Föy Hesabında "V.Ü. Hariç Bakiye" başlığı altında Kalan Vekalet Ücreti tutarı hariç Bakiye gösterilecektir.
 • Ortak Seçeneklerde "Föy Hesabında V.Ü. Hariç Bakiye Göster" seçilmiş ise Tahsilat Onay ekranına bir sütunda V.Ü. Hariç Bakiye bilgisinin gösterilmesi sağlanmıştır.
 • Ortak seçenekler ekranına Arama seçeneklerine "Personel / Sorumlu Personel ile Birlikte Ara" seçeneği eklenmiştir. Bu seçenek işaretli ise Föy Arama ekranındaki Personel araması hem Föy kapak Personel Hem de Sorumlu Personel alanlarında arama yapılacaktır.
 • Ortak seçenekler ekranına "Onaya Gönderme İşleminde Manuel Tarih" ve "Onaylama İşleminde Manuel Tarih" seçenekleri eklendi.
 • Ortak seçenekler ekranına Kaydedildi Mesajı süresi seçeneği eklendi. Girilmedi ise 3 saniyedir.
 • Görev için gönderilen mail bildirimine görev İcra dosyaları ile ilgili ise Harca Esas Değer bilgisinin görünmesi sağlandı.
 • Kitli kayıtları izle ekranında sağ tık menüsüne "Kilidi Sil' seçeneği eklenmiştir. Kullanıcılar kendine ait kilit kayıtlarını silebilirler.
 • Belge dizayn sahalarına Foy Kişi Diğer Telefonlar sahaları eklenmiştir.
 • Görev bildirimi maili kullanılıyor ise Yazım sekmesinden hazırlanan yazımlar üzerinden tanımlanan görevler için de görev bildirim maili gönderilmesi sağlandı.
 • Yönetim Konsolu - Çağrı Merkezi liste ekranına Vekalet seçimi ve listede Vekalet bilgisinin görüntülenmesi sağlandı. Ayrıca MTS_DosyaNo sütunu eklendi.

Yeniliklerle ilgili Ekranlı Anlatım Dokümanımız için burayı tıklayın.

Not: Hukuk Partner güncellemelerinizin yapılmasının ardından yeniliklerden faydalanabilirsiniz. 

Bilgi ve Destek için 0(232) 445 66 99 nolu telefondan bize ulaşabilirsiniz.