Blog - Hukuk Partner

Hukuk Partner yazılımı ile ilgili makaleler.

Yenilikler Ocak - Mart 2020

 

Hukuk Partner Ocak - Mart 2020 Yenilikleri

 

Covid-19 salgını nedeniyle 22.03.2020 - 30.04.2020 tarihleri arasında icra takipleri durduruldu. Buna bağlı olarak süre hesaplama modülünde düzenleme yapıldı. Bu araya denk gelen son günler için geçen süreyi 30.04.2020 den sonrasına ekleyerek son gün belirlenecek şekilde düzenleme yapıldı.

Mevcut Tebligat kayıtlarındaki Kesinleşme Tarihi, Son Ödeme Tarihleri ve İnteraktif raporlardaki son günler yeni süre hesabına göre güncellenecektir.

UYAP

 • Uyap Avukat portal güncellemesi sonrası Uyap'a Login için çalışma yapıldı. Uyap Sorgulamaları (Mernis, EGM, vs) yeni güncellemeye göre düzenlendi.
 • Uyap Avukat Portal'dan Duruşma sorgulaması ile güncellemeye göre düzenlendi.
 • Uyap Sorgu işlemlerindeki bazı işlemlerdeki bekleme kodları iptal edildi. Uyap Sorgulamalarındaki minimum 20 sn kısıtının daha aşağıya çekilebilmesi imkanı sağlandı. Kullanıcı 20 sn altında bir süre seçer ise uyarılacaktır.

Haricen Tahsil Harcı Uygulaması

 • Ortak Seçenekler ekranına "Haricen Tahsil Harcı Uygulaması" parametresi eklendi. "Haricen Tahsilat ile Birlikte Hesaplansın" veya "Dosya Kapatılırken En Sonda" seçenekleri seçilebilir.
 • Haricen Tahsil Harcı uygulaması "Dosya Kapatılırken En Sonda" olarak seçildi ise bu parametre föy bazında çalışmaktadır. Yeni oluşturulan Yasal Takiplerde yeni tahsil harcı hesap şekli aktif olur. Eski dosyalarda ise Hesap dökümünün üstünde hesap değiştirme seçeneği görünür (1).
 • Haricen Tahsil Harcı uygulaması "Dosya Kapatılırken En Sonda" olarak seçildi ise Haricen tahsilatlarda Ödenecek tahsil harcı hesaplanmaz. Tahsil Harcı hesabının içinde "Ödenecek Tahsil Harcı" hesaplanır (2).
 • Tahsil Harcı Ödendiğinde Pencereler menüsündeki "Ödenen Tahsil Harcı" ekranı üzerinden ödenen tahsil harcı programa girilebilir.

Finans modülü kullanılıyor ise:

Ödenen Tahsil Harcı kalemleri için Onaya Gönderme, Onay ve Muhasebeleştirme menüleri oluşturulmuştur.

Onay ve Muhasebeleştirme işlemleri ile birlikte Tahsil Harcı Ödeme fişi oluşturulur. Bu fişle hem tahakkuk hem ödeme işlemi kaydı yapılmış olur.

Tahsilat Dağıtım ekranında "Ödenen Tahsil Harcı" kaleminin dikkate alınması ve dağıtım işlemi dışında tutulması sağlandı. (Tahsil Harcı Ödeme fişinde ilgili hesaplar çalıştığından.) Dağıtım işlemi sonunda Ödenen Tahsil Harcı kaydına iz bilgisi atılarak başka tahsilatlar dağıtım işlemlerinde mükerrer dikkate alınmaması sağlandı.

10.000.-TL'lik Tahsilatın dağıtım fişi aşağıdaki gibi oluşturulmuştur. Dağıtımda Ödenen Tahsil Harcı izlendiği halde fişte kaydı oluşturulmamıştır. Çünkü bir önceki fiş (Tahsil Harcı Ödeme fişi) kaydında ilgili hesaplar zaten çalıştırılmıştır.

 DAVA-DANIŞMANLIK

 • Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemeleri listesi güncellendi. (Diyarbakır, Trabzon, Van, Kayseri)
 • Dava bilgilerindeki Arabuluculuk Konusu alanı daha çok içerik girilebilecek şekilde genişletilmiştir.
 • Duruşma girişinde Mazeret seçildi ise yeni tarihli duruşma girişi yapılabilmesi sağlandı. Virüs salgını nedeniyle ertelenen duruşmalar için yeni duruşma kayıtları bu şekilde kaydedilebilir.

FÖY EKRANLARI

 • İndirim Uygula ekranında Ödeme şekline göre "Uygulanacak Kalan Tahsil Harcı Oranı" belirleme imkanı getirilmiştir.
 • Alacak tanımı yapılmamış ise İhtiyati Haciz ekranında veri girişi engellenmiştir.
 • Föy Tüm Belgeler penceresinde "Diske Kaydet" ve "Outlook İle Gönder" butonları sol taraftaki belge listesinin sağ tık menüsüne taşınmıştır. İşlem yapılmak istenen belgeler listede seçilerek ilgili işlem ile toplu olarak kaydedilebilir ve mail ile gönderilebilir.
 • Tahsilat Şekillerine "Başka İcra Dosyasına Ödeme" eklendi. Bu seçenek dosyaya gelen tahsilatın Müvekkilin Alacak Haczine dair İcra dairesi tarafından kesilmesi durumundaki tahsilat için seçilebilir. Bu tahsilat türü dosya hesabında dikkate alınacak ancak finans muhasebeleştirme işlemlerine dahil edilmeyecektir.
 • Borçlu (Varis) sonradan eklendiğinde ödeme emri veya muhtıra gönderilebilir. Muhtıra gönderilirse föy ekranında borçlu bilgisinin yanında kesinleşme bilgisi olarak muhtıraya ait bilgilerin görüntülenmesi sağlandı.
 • Föy Kişi ekranında sağ tık menüsüne "Telefonu Pasife Al" ve "Cep Telefonunu Pasife Al" seçenekleri eklendi.

TOPLU İŞLEMLER

Toplu Tebligat Sorgulama ekranında Listeleme sahalarına Föyler eklenmiştir. Listelenmesi istenen Föy numaraları Listele komutundan önce bu alana eklenebilir.

 TANIM MODÜLLERİ

 • Ortak Seçeneklere Kapalı Dosyalarda Masraf İşlemi ve Kapalı Dosyalarda Tahsilat İşlemi seçenekleri eklenmiştir. Kapanan dosyalarda tahsilat ve masraf girişi, düzeltme, silme yapılması istenmiyor ise bu seçenekler işaretlenebilir.
 • İnternetten Harç ve Ücretleri Güncelleme ekranında Dosya Gideri işlem dışı tutulmuştur. Dosya gideri müşteriler tarafından manuel güncellenmelidir.
 • Klasör seçeneklerin İhlal Edilen taahhüt var ise Protokol Otomatik Bozuldu Yapılsın seçimi için seçenekler Yapılsın, Yapılmasın, Sorulsun olarak seçilebilecek şekilde düzenlendi.
 • Vekalet penceresine Aktif/pasif durumuna göre listelenmesi için açılır liste seçeneği eklendi. Varsayılan olarak sadece aktifler listelenecek. Seçenek değiştirilerek pasifler veya tümü de listelenebilecek.

YETKİ MODÜLLERİ

 • Föy yetkilerine "Yasal Takip Açma Masraflarını Silebilme yetkisi eklenmiştir. Yetki verilen personeller Takip açma masraflarını silebilirler.

FİNANS MODÜLÜ

 • Müvekkil İçin Genel Gider menüleri Genel Gider olarak değiştirildi. Genel Gider şekli sahası ile Müvekkil veya Genel Gider türü seçilebilecektir. Şekline bağlı olarak ilgili hesaplar ve diğer bilgiler girilebilecektir.
 • Genel Gider Kayıt, Genel Gider Onay, Genel Gider Muhasebeleştirme ekranında belgelerin izlenebilmesi sağlanmıştır. Belge ekle olan (turuncu boyalı kayıtlar) üzerinde sağ tık yaparak ilgili belge izlenebilir.
 • Personel Avans talebi ekranında İşlem türü olarak "Barokart Yüklemesi" seçeneği eklenmiştir. Kullanıcı seçilen barokart hesabına yükleme talebi oluşturabilir. Talep aynı İş avansı gibi onay ve ödeme adımlarından geçecektir.
 • Finans Modülü Genel Gider Kayıt ekranında müvekkil için yapılan giderin Barokarttan yapıldı ise seçilebilmesi sağlanmıştır.
 • Genel Gider Muhasebeleştirme ekranına listeleme kriterlerine Tarih Aralığı ve Onay Tarih Aralığı seçenekleri eklenmiştir.
 • Büro Avans Talebi Onay ve Ödeme, Büro Genel Gider Onay ve Muhasebeleştirme ekranlarında sağ tık menüsüne Panoya Kopyala ve Excel Dosyasına Kaydet seçenekleri eklendi.

 DİĞER MODÜLLER

 • Gelen Evrak modülü ile ilgili düzenlemeler yapıldı. Büro Evrak Numarası sahası eklendi ve otomatik bir şekilde sıra numarası vermesi sağlandı. Başlangıç numarası belirlemez iseniz 1 den başlayarak otomatik sıra takip edecektir.
 • Kullanıcı için Satır bazı yetki tanımlandı ise (Müvekkillere açılan program kullanımı için) Parasal İşlemler Raporunda sadece yapılan yetkilendirmeye göre ilgili föylere ait parasal işlemlerin raporlanması sağlandı.
 • Kullanıcı için satır bazı yetki tanımlandı ise Finans Cari Hesap Raporunda sadee yetkilenme yapılan vekalet kodlarının listelenebilmesi sağlandı.
 • Yardım - Excel Dosyası Okuma Sorununu Düzelt ekranında düzenleme yapılmıştır. XLS dosyalarının okunması ile ilgili olarak bu ekrandan Ayarlama ve Orijinal Ayara Dön işlemi yapılabilir.

Yeniliklerle ilgili Ekranlı Anlatım Dokümanımız için burayı tıklayınız.

Not: Hukuk Partner güncellemelerinizin yapılmasının ardından yeniliklerden faydalanabilirsiniz. 

Bilgi ve Destek için 0(232) 445 66 99 nolu telefondan bize ulaşabilirsiniz.