Blog - Hukuk Partner

Hukuk Partner yazılımı ile ilgili makaleler.

Yenilikler 2021

 

Hukuk Partner 2021 Yenilikleri

(Resimli dokümanı sayfa sonundaki linkten indirebilirsiniz.)

 

UYAP

• Uyap Avukat portala eklenen Borçlu Banka sorgulama işlemi programa sorgu türleri arasına eklendi.
• İmza modülünde güncelleme yapıldı. imza kütüphanesi 2.2.17 sürümüne geçildi.
• Belge sonuç ekranından "Uyapa Gönderilecek" butonu tıklandığında belge uyapa gönderilmek üzere imzalanıp udf olarak hazırlanıyordu. Yapılan değişiklik ile belge imzalanmadan udf olarak hazırlanacaktır. Belge uyapa gönderim sırasında imzalanacaktır.
• Uyap Evrak Gönderimi yapılabilmesi için uyap güncellemesi ile ilgili gerekli düzenleme yapılmıştır. Evrak gönderimi yapılabilir.
• Uyap Avukat portaldan yapılan SSK Çalışan ve Kamu çalışan sorgulamaları düzenlendi. Uyap güncellemesi sonrası güncellemeye uygun olarak detay bilgilerin alınması sağlandı.
• Uyap Avukat Portaldan EGM ve Takbis sorguları ile birlikte araç ve tapu bilgilerinin de sorgu sonucu olarak kaydedilmesi sağlandı.
• Uyapa Evrak gönderim modülünde icra dairesi bazında süre takibi yapılarak hızlı evrak gönderimi sağlanmıştır.
• Uyap Avukat Portal ekranında Evrak Gönder işleminde Listeleme kriterlerine Föy Durumu eklenmiştir.
• Uyapa Evrak gönderimi için Uyap Evrak Türleri arasına "Avans İadesi Talebi, Bankadan Paranın İstenilmesi Talebi, Harç İadesi Talebi, İhtiyati Haciz Talebi, Takibin Kesinleştirilmesi Talebi" seçenekleri eklenmiştir.
• Avukat Portal işlemleri ekranında Evrak Gönder ve Sorgulamalar sekmesinde Del tuşu ile listelenen kayıtların listeden çıkartılabilmesi sağlandı.
• Uyapa Gönder işleminde sağ tık menüsü oluşturuldu. Seçili kaydı veya tüm listenin Evrak Gönderim işlemini "İptal Edildi" yapılabilmesi sağlandı.
• Uyapa evrak gönder ekranında sağ tık menüsüne "Föyü Aç" seçeneği eklenmiştir. İlgili föy hızlı bir şekilde açılabilir.
• Uyapa evrak gönder ekranında sağ tık menüsüne "Evrak Göster" seçeneği eklenmiştir. Gönderilecek Evrak gönderim öncesinde izlenebilir.
• Uyap MTS takip açılış işleminde faiz tablosu kullanımına destek sağlandı.

 

DAVA-DANIŞMANLIK

 

• Dava Bilirkişi modülü eklenmiştir. Föy ekranında Dava satırındaki Bilirkişi butonu ile bilirkişi kayıt ekranına ulaşılabilir ve bilirkişi süreçleri tanımlanabilir.
Bilirkişi ekranında işlem yapabilmek için öncelikle Klasör Yetkileri ekranından Föy Yetki tanımlarından Dava Bilirkişi yetkileri ilgili kişilere verilmiş olmalıdır.
Bilirkişi kayıtları yapıldığında bilirkişi süreci ile ilgili interaktif rapor modülünde Bilirkişi grubu altında gerekli başlıklar oluşacak ve takip edilebilecektir.
• Dava Bilirkişi kayıtlarına belge eklenebilmesi sağlanmıştır.
• Dava ekranında İstinaf Karar Tebellüğ Tr sahası eklendi.
• Dava Türlerine Konkordatonun Feshi ve Konkordatonun Kısmi Feshi eklendi.
• Dava ekranı İstinaf Sonuç seçeneklerine Bozma eklenmiştir.
• Dava ekranına İdari davalar için Esas, İstinaf ve Temyiz sekmelerine Yürütmeyi Durdurma Talep, Yürütmeyi Durdurma Sonuç ve Yürütmeyi Durdurma Tarihi sahaları eklenmiştir.
• Arabulucu davalarından "Davaya Geç" butonu tıklandığında eğer Arabulucu Davası Kapanış tarihi girilmedi ise kapanış tarihi atılması sağlanmıştır.
• Karar Tarihi, Karar No girildikten sonra itiraz yerine göre itiraz son gün gelmedi ise Dava için "İtiraz Edilecek" uyarı oluşturuldu, İtiraz Son gün girilmedi veya süresi geçti ise Dava için "Kararın Kesinleşmesi Bekleniyor" Uyarısı hazırlandı.
• Türü Hukuk olmayan dava kayıtları için dilekçe ile ilgili uyarıların (cevap bekleniyor, cevaba cevap bekleniyor vs) oluşmaması sağlandı.
• Türü "Kuruma Şikayet" olan dava kayıtlarında dava tarihi girilip karar tarihi girilmedi ise bu kayıtlar İnteraktif raporlarda "Kurum Kararı Bekleniyor" başlığı altında listelenecektir.
• İnteraktif Raporlar ekranında Listeleme seçeneklerine "Kendi Dosyalarım (Kapak Personel)" ve "Kendi Dosyalarım (Föy Sorumlu Personel)" seçenekleri eklenmiştir. Kullanıcının ilgili bölüme göre sahibi olduğu dosyaların raporunu alabilmesi sağlanmıştır.
• Arabulucu davalarından Uyuşmazlık ile sonuçlananlar için İnteraktif Raporlarda "Davaya Geçilecek" uyarısının çıkması sağlanmıştır.

 

FÖY EKRANLARI

 

• İhtarname kayıtlarına Belge eklenebilmesi sağlanmıştır.
• Föy Kişi rehberinde TCKimlikNo ve VergiNo sahalarının görünmesi sağlanmıştır.
• Föy Arama ekranına Harca Esas Değer sütunu eklenmiştir. Arama yapıldığında föylerin Harca Esas Değerleri eklenen sütunda görülebilecek ve sıralanabilecektir.
• Kapak Ekranına "Eski Dosya No" butonu eklenmiştir. Bu buton ile açılan ekrana Yenileme veya icra Dairesi kapanması sebebi ile oluşan dosyanın daha önceki dosya numaraları girilebilir.
Sağ tık menüsüne de "Dosya No'yu Eski Dosya Numarası Olarak Ekle..." seçeneği eklenmiştir. Dosya Numarasını hızlı bir şekilde "Eski Dosya No" kayıtlarına aktarır.
• Alacak Grubu giriş ekranına Ek Açıklama sahası eklenmiştir. Bu alana girilen içerikler Hesap ve yazım ekranlarında ilgili satırda Alacak Türünün devamına eklenecektir.
• İhtiyati Haciz ekranında Teminat Türü sahasına "Teminatsız" seçeneği eklenmiştir. İhtiyati haciz teminatsız ise bu seçenek seçilebilir. Bu seçenek seçildiğinde program İhtiyati Haciz İadesi için de uyarı üretmeyecektir.
• Borçluların Diğer dosyaların sekmesinde her bir dosyanın personel bilgisinin de gösterilmesi sağlandı.
• Tebellüğ türlerine E-Tebligat eklenmiştir. Gelen Evrak tanım ekranlarında E-Tebligat seçilebilecektir.
• MTS uygulaması kullanılıyorsa takibe geçilmemiş dosyalarda MTS takibinden 7 Örnek Takibe, 7 Örnek takiplerden MTS takibine geçiş yapılabilmesi için Föy ekranı Fonksiyon menüsüne çevirme fonksiyonu eklenmiştir.
• Tüm Belgeler ekranında belgelerin gruplanması sağlandı. Dava, duruşma ve Kişiler ile ilgili belge kayıtları için gruplama yapılacak ve grup satırında belgelerin ilgili olduğu kayıtlar ile ilgili bir belirteç görülecektir.
• Kişi bilgi ekranında TCKimlikNo Doğrulama butonuna yabancı kimlik doğrulama özelliği eklenmiştir. Eğer TC Kimlik No 99 ile başlıyorsa yabancı kimlik no doğrulaması yapılacaktır.
• Tüm Belgeler ekranında sağ tık menüsüne Müvekkile ve Föy kişilerine ait mail adresleri seçilerek mail gönderimi yapılabilmesi sağlandı.
• Föy Sorumlu Personel ekranına eklenen personellerin sorumluluk türü olarak "Denetmen" seçeneği seçilebilmesi sağlandı. Föylere Denetmen kullanıcı/avukat atanabilir.
• Hukuk Partner İcra kullanıcıları için Müvekkile Ödeme ekranında Müvekkil Avans sekmesi oluşturuldu. Müvekkilden Alınan Avanslar ve Müvekkile İade Edilen avanslar girilebilir.
• Hukuk Partner İcra kullanıcıları için Müvekkile Ödeme ekranında Müvekkil Hesabı sekmesi oluşturuldu. Bu sekmede Avans Masraf kalemleri, tahsilat ve müvekkile ödeme bilgileri kümüle edilerek gösterilecektir.
• Kapak Ekranına Müşteri Adı alanı eklenmiştir. Kurum sistemlerinde çalışan Hukuk Partner Kapak Ekranında Müşteri No ile birlikte Müşteri Adı bilgisi de girilebilir.
• Satış Kalem bilgilerine İhale Yeri sahası eklenmiştir.
• Hukuk Partner menüsüne İflas dosyalarını oluşturabilmek için "İflas Dosyası" seçeneği eklenmiştir. İflas dosyaları oluşturabilir ilgili süreçleri bu dosya türü altında takip edebilirsiniz.
• İflas dosyaları için "İflas İptal" ve "Konkordato" kapanış türleri eklendi. Derdest, İnfaz, Aciz kapanış türlerinin İflas dosyalarında seçilebilmesi sağlandı.
• Föy içindeki Taşınır ve Taşınmaz tanımlarına "Genel Bilgi" sahası eklenmiştir. Bu sahaya mallara ait hasar durumu gibi özel açıklamalar girilebilir.
• Föy sekmelerine Müşteri Dosyaları sekmesi eklenmiştir. Bu sekmede Kurum Müşteri No veya KurumEnt sahası üzerinden aynı müşteri numarasına sahip dosyalar görüntülenecektir.
• Föy Kişi Bilgi sahaları arasına PasaportNo sahası eklenmiştir. Ayrıca Toplu Takip Açma işleminde de istenirse PasaportNo başlıklı sütun kullanılabilir.
• Föy Özel Kod giriş ekranında listeden seçim olarak tanımlanmış özel kodlar için ilgili satırlarda "Temizle" butonu oluşturulmuş ve içeriği bu seçenek ile temizleme imkanı sağlanmıştır.
• Föy üzerindeki Borçlu Vekiline ait BaroNo bilgisinin girilebilmesi için düzenleme yapıldı.
• Eğer Föyde Yenileme Eski Dosya No bilgisi var ise Föy ana ekranında Dosya No yanında parantez içinde eski dosya numarasının da gösterilmesi sağlanmıştır.
• Haciz ekranında İcra Kefillerinin de seçilebilmesi sağlanmıştır.
• Tebliğ ekranında Gönderim tarihinden önceye tebliğ tarihi girilmesi engellenmiştir.
• Rehin Açığı takiplerinde takip başlat yapıldığında Takip harç ve masraflarının oluşmaması sağlandı. Ayrıca rehin açığı takiplerinde tebliğ ve kesinleşme süreci olmadığı için tebliğ kayıtları ve tebliğ gideri oluşmaması sağlandı.
• 6 örnek takipte de Rehin Açığı takibi yapılabilmesi sağlandı. İlamlı Rehin Açığı takibi için 6 örnek takip açılacak ve Alacak Ekranında Rehin Açığı seçeneği işaretlenecektir.
• Müv. Borçlu İcra Dosyalarında Tarafların Diğer Dosyaları sekmesinin görünmesi sağlandı. Böylece Müv. Borçlu İcra dosyasındaki Alacaklı tarafın yer aldığı dava ve icra dosyaları var ise listelenecektir.
• Gelişmelerin Diğer föylere kopyalanması uygulaması aktif ise Gelişmenin Diğer Föylere Kopyalanacağı seçim ekranına Föylerin Durumunu gösteren sütun eklenmiştir. Derdest olmayan föylerin kırmızı bir satır olarak gösterilmesi sağlanmıştır.

 

TOPLU İŞLEMLER

 

• Toplu takip ön kabul işleminde TCKimlik No alanın 11 hane olmayan veya rakam dışında bir veri içermesi durumunda hata alınması sağlandı.
• Föy Listesi hazırlama ekranına Mahkeme Türü sahası eklendi. Seçilen Mahkeme Türünden dava içeren föylerin listelenmesi sağlandı.
• Belge Süreçleri ekranına Talimat İcra ve Güncel Bakiye sütunları eklenmiştir.
• Toplu Referans No giriş ekranında excel listesinin Dosya Numarası ile kullanılabilmesi sağlandı.
• Toplu işlem ekranlarında İcra Dosya No listeleri ile yapılan işlemlerde MTS Dosya Numaralarının kullanılabilmesi sağlanmıştır. "IcraMudurluguYer" sütununa "MTS" yazılıp "Dosya No" sütununa da MTS Dosya Numarası yazılacaktır.
• ( Föy Listesi, Toplu Belge Ekle, Toplu Referans No Girişi, Toplu Gelişme Girişi, Toplu Masraf Ön Kabul, Toplu Tahsilat Ön Kabul )
• Toplu Takip Hazırla ekranında listelenen kayıtların arasından istenen bir kaydı bulabilmek için sütunlar üzerinde yazarak ilgili kayda konumlanılabilmesi sağlanmıştır.

 

TANIM MODÜLLERİ

 

• Belirtilen sayıda hatalı giriş olduğunda kullanıcının kitlenmesi ile ilgili sistem seçeneği eklenmiştir. Kitlenen kullanıcıların kullanıcı ekranından kilidinin kaldırılabilmesi için "Kullanıcı Kilidini Kaldır" butonu eklenmiştir.
• Dosya Kapanış Türü tanımlamaların "Bakiye Avans Kontrolü" seçeneği eklendi. Dosyalar kapatılırken kapanış türüne göre Bakiye Avans kontrolü yapılıp yapılmayacağı belirtilebilir.
• İcra Dosyası kapanış türlerine Takibin İptali, Takipsizlik, Yetkisizlik türleri eklenmiştir.
• Ofis ekranında Diğer Kişiler bölümünde sağ tık menüsüne "Diğer Kişiyi Ofis Avukatı Yap..." seçeneği eklendi. Diğer kişilerde kayıtlı olan kişi avukat olursa bu menü üzerinden kişi türü değiştirilebilir.
• Ortak Seçenekler ekranından Masraf, Tahsilat ve Müvekkile Ödeme kayıtları için Kod1 ve Kod2 sahalarına başlık belirlenebilmesi sağlanmıştır.
• Ortak Seçeneklerdeki Gelişmelerin Diğer Föylere Kopyalanması Uygulaması "Yok", "Tüm Bağlantılı Dosyalara" ve "Sadece Bağlantılı Açık/Derdest Dosyalara" olarak 3 seçenek haline getirilmiştir.
• Ortak seçenekler ekranında ilgili seçeneği bulabilmek için filtre kutusu eklendi.
• Gider Kodları arasına "Masaya Katılma Harcı" eklenmiştir.
• Dosya Kapanış Türleri tanımlanırken İflas dosyaları için de Kapanış Türlerinin belirlenebilmesi sağlandı.
• Özel Kod tanımlarında "İnteraktif Raporlarda Göster" seçeneği eklenmiştir. Bu seçim yapılan özel kodlar İnteraktif raporlarda sütun olarak görünecektir.
• Özel Kod tanımlarında "Görev Modülünde Göster" seçeneği eklenmiştir. Bu seçim yapılan özel kodlar Görev modülünde sütun olarak görünecektir.
• Sözleşmeli Ofis ekranında Eposta bildirimleri için "Masraf Onay Ön Kabul" işlem türü eklenmiştir. İlgili işlemde burada tanımlı olan mail adresine bildirim yapılacaktır.
• Sözleşmeli Ofis tanım ekranına "Talep Teklif Modülü" mail bildirim adreslerinin tanımlanması sağlandı.
• Sözleşmeli Ofis Avans/İade Talebi ekranında sağ tık menüsü ile Belge Ekleme Silme imkanı sağlandı. Avans Onay ekranında Avans taleplerine eklenen belgelerin görüntülenebilmesi sağlandı.

 

YETKİ MODÜLLERİ

 

• Föy Yetkilerine "Borçluların Diğer Bürolardaki Föylerini İzleyebilme" yetkisi eklenmiştir. Kurumsal kullanımda sözleşmeli bürolar borçluların diğer bürolardaki dosyalarını izleyebilir.
• Ortak menü yetkilerinde Diğer Yetkiler arasına "Excele/Panoya Alabilme" yetkisi eklenmiştir.
• Ortak menü yetkilerinde Diğer Yetkiler arasına "TCNo ve VergiNo Yıldızla" yetkisi eklenmiştir. Bu seçenek ile TC.No ve Vergi Numarası sahaları ekranda yıldızlı bir şekilde gösterilebilecektir.
• "Menü Yetkisi Bazında Yetkilendir" ve "Föy Yetkisi bazında Yetkilendir" ekranlarına Kullanıcı Kodu ve Grup Kodu sütunları eklendi. Sıralama ve yazarak kullanıcıyı arama özellikleri eklendi.

 

FİNANS MODÜLÜ

 

• Ortak Seçenekler ekranına E-SMM Uygulaması seçeneği eklenmiştir.
• K.V.Ü. Makbuzu ve Arabuluculuk Makbuzu hazırlanırken E-SMM nin düzenleneceği Föy Kişisinin seçilebilmesi sağlanmıştır.
• "Danışmanlık Ücret Makbuzu Kes" ve "Ödeme Planından Müvekkil Vek. Ücr. Makbuzu Kes" ekranlarına E-SMM uygulaması varsa E-SMM kaydı oluşturulması için gerekli düzenleme yapıldı.
• Büro Personel Avans Talebi ekranında Türü sahasındaki seçeneklere "Personelin Kendi Harcaması" eklenmiştir. Personelin İş avansı olarak istediği tutarın avans almadan yaptığı masrafın karşılığı istediği İş Avansı ödemesi olduğunu ifade edecektir.
• Müvekkil Cari Hesap ekranında Hesap Bitiş Tarihi belirtilebilmesi sağlanmıştır.
• Müvekkil Cari Hesap ekranında listenin PDF olarak gönderilebilmesi sağlanmıştır.
• Hesap Hareketleri/Mizan ekranında listenin PDF olarak gönderilebilmesi sağlanmıştır.
• Finans Fişlerinden Serbest Meslek Makbuzu oluşturma işlemine "E-SMM Gönderilecek" seçeneği eklenmiştir. E-SMM uygulaması aktif ise bu seçenek kullanılabilecektir.
• Finans İşlemleri - Toplu İşlemler Menüsü altına E-SMM menüsü eklendi.
• E-SMM modülünde GIBTeslimID ve GIBIptalID sahaları eklendi.
• E-SMM ekranında "Teslim-Kontrol" sekmesinde belgesi alınan SMM ler için SMM belgesini görüntüleme ve e-posta ile gönderme imkanı sağlanmıştır.
• E-SMM Fişi hazırlanırken TCKimlikNo ve VergiNo sahalarının uzunlukları kontrol edildi. TCKimlikNo ile VergiNo alanlarına yazılan içerikler hatalı yazılabiliyor.
• E-SMM Teslim Kontrol sekmesine PDF belgesinin kaydedilebilmesi için sütun eklendi.
• Fiş izleme ekranına E-SMM PDF belgesinin kaydedilebilmesi için buton eklendi.
• Finans Fiş Giriş ekranında ESMM fişi düzenlenirken müşteri bilgilerinin daha önce kesilen makbuzlardan alınabilmesi için rehber butonu eklendi.
• ESMM ekranında gönderilecek kayıtların üzerinde sağ tık menüsüne "Makbuzu Önceki Bir Tarih İle Gönder..." seçeneği eklendi. Makbuzu birkaç gün öncesi tarihle göndermek için bu seçenek kullanılabilir. Program son gönderilmiş olan makbuzdan daha önceki bir tarihe gönderim yapılmaması ve 7 günden daha geriye gönderim yapılmaması konusunda kontrol yapmaktadır.
• Dağıtım ekranında KVÜ ve VÜ fişi hazırlarken KDV ve Stopaj oranının değiştirilebilmesi sağlandı.
• Finans modülü Personel Avans Talebi ekranının alt kısmında Personel Hesap bakiyelerinin gösterilmesi sağlandı.
• Dağıtılan V.Ü. ESMM ataması ekranında KTVÜ makbuzu düzenlerken Müvekkil seçerek makbuzun müvekkil adına düzenlenebilmesi sağlandı.
• Büro Personel Avans Talebi Ödeme işlemi sırasında oluşan Finans Fişinde Ek Açıklama Alanına Avans talebi yapan personelin yazılması sağlandı.
• Büro Finans modülünde Avans işlemleri Kademeli Onay ise Maaş avanslarında da Kademeli Onay uygulanması sağlandı.
• Müvekkil Cari Hesap ekranına "Evrakları Klasöre Kaydet" seçeneği eklenmiştir. Listelenen masraf ve tahsilat kayıtlarına ait evraklar mevcut ise bu evrakların bir klasöre kaydedilmesi sağlanmıştır.
• Ortak Seçeneklere "Onay Öncesi Masraf On Kabul Uygulaması" seçeneği eklenmiştir. Onaya gönderilen kayıtların Onay öncesinde bir kullanıcı tarafından kabulü veya Onay listesinden çıkartılması sağlanabilecektir.
• ONAY ÖN KABUL - Masraf menüsü eklenmiştir.

 

KURUMSAL UYAP MODÜLÜ

 

• Uyap Kurumsal dosya ekranında duruşma sekmesinin hukuk dosyası dışındaki dosyalarda da görünmesi sağlandı. İcra ve talimat gibi dosyalarda Keşif günü bilgileri listelenecektir.
• Uyap Kurumsal Dosya Eşleşme ekranında ".... Gayrimenkul Satış" icra dairelerine ait dosyaların eşleşmesinin yapılabilmesi sağlandı.
• Uyap Kurumsal modülüne Hukuk Reddiyat bilgilerine Alan Kişi, IBAN No, TCKimlik No, Vergi No sahaları eklenmiştir.
• Uyap Kurumsal WS Dosya ekranında Hukuk Değişik Dosyalarında Hukuk dosya bilgilerinin görünmesi sağlanmıştır.
• Uyap Kurumsal Dosya ekranında Evrak sekmesinde Birim Evrak Tr. Sütunu 2. sütun olarak görünmesi sağlandı. Sütunların taşınabilmesi sağlandı.
• Uyap Kurumsal modülünde tarafVekil tablosuna silindi sahası eklenmiştir. Dosyadan çıkartılan vekiller olduğunda bu saha güncellenecek ve dosyadan çıkan vekiller raporlardan hariç tutulabilecektir.
• Uyap Kurumsal Dosya ekranına "Ana İcra Dosyasını Seç" butonu eklendi. İcra dosyaları ile ilgili davalar bu buton kullanılarak ilgili icra dosyasına bağlanabilir.
• Uyap Kurumsal Dosya ekranına "Güncel Takip Türünü Seç" butonu eklendi. İcra dosyaları arasındaki takip Şekli "İhtiyati Haciz" görünen dosyalarda asıl takip türünün seçilebilmesi sağlanmıştır.
• Uyap Kurumsal Dosya ekranına "Kurum Bilgileri" bölümü eklendi. Dosyanın ilgili olduğu MüşteriNo, Şube Kodu ve Varlık Satışı Bilgisi analarına veri girişi yapılabilir. Gerekirse ilave Kurum bilgileri alanları oluşturulacaktır.
• Uyap Kurumsal Dosyalarına Kurum Bilgi ekranından giriş yapılabilecek 5 Özel kod sahası eklenmiştir. Kullanılmak istenen özel kod sahalarının başlıkları ortak seçenek ekranından tanımlanacaktır.
• Uyap Kurumsal Dosya bilgilerinden Föy oluşturma modülüne İflas dosyaları da eklenmiştir. Kurumsal uyap verilerinden İflas dosyası oluşturulurken Alacak Kalem Bilgileri, Tahsilat ve Reddiyatlar aktarılmayacaktır. Dosya birimi ve dosya numarası ve taraflar aktarılmış olacaktır.
• Kurumsal Uyap Dosya Görüntüleme ekranında Uyaptan henüz yüklenmemiş evraklar için evrak bazında yükleme talebi gönderilebilmesi sağlanmıştır. Ayrıca Yeni Dosya talebi, dosya güncelleme talebi ve evrak yükleme talebi yapıldığında uygulama işlem tamamlandığında kullanıcıya bildirim yapacaktır.

 

KURUM MÜŞTERİ MODÜLÜ

 

• Müşteri Modülüne TblMusteriDigerAdres, TblMusteriTelefon, TblMusteriKefilDigerAdres, TblMusteriKefilTelefon tabloları eklenmiştir.
• Müşteri Modülü Ana Dosya sahalarına Kart Ücreti, Kart Ücreti BSMV sahaları eklendi.
• Kurum Müşteri modülünde Kefil Özlük Bilgilerinin gösterimi sağlandı.

 

DİĞER MODÜLLER

 

• Kurumsal kullanımlarda kullanıcının sadece belli bir bilgisayardan programa giriş yapması için portal sistemi üzerinde parametre oluşturulmuştur. Bu şekilde bir kullanım var ise kullanıcıların bilgisayar eşleştirmesini kullanıcı ekranından iptal etmek için buton eklenmiştir.
• Yönetim Konsolu Görevler ekranında görevlerin son gününe göre 3 gün kala kırmızı, 7 gün kala Bordo, 15 gün kala koyu mavi görünmesi sağlanmıştır.
• Yönetim Konsolu Görevler ekranında çok fazla kayıt ile çalışılması durumunda yavaşlık yaşanıyordu. Düzenlemeler yapılarak çalışma performansı arttırıldı.
• Görevler ekranında Görevlerim Yap/Kapat sekmelerinde toplu işlem yapılabilmesi sağlanmıştır. Sağ üstteki "Toplu İşlem Sütunu" butonu ile Seç sütunu açılabilir. Seç sütunundan seçilen kayıtlar sağ tık menüsü ile "Seçilen Görevlere Sonuç Bilgisi Gir" veya "Seçilen Görevleri Kapat" seçeneği ile seçilen tüm kayıtlara toplu olarak Sonuç bilgisi girebilir veya görevleri kapatabilirsiniz.
• Parça İş modülü aktif ise Onaya Gönderme ekranında büroya atanmış olan föylerin kayıtları ile birlikte büro kullanıcılarına ait parasal işlemlerin (masraflar, tahsilat vb.) listelenmesi sağlandı. Böylece Parça İş nedeniyle föylere eklenen masrafların da onay gönderilebilmesi sağlandı.
• Alıcı Talep-Teklif modülü eklenmiştir. Kurumsal kullanıcılarımızda Alacağa Mahsuben Alınan araçlar için alıcılardan teklif alınması, tekliflerin değerlendirilmesi, satın alma sonrasında da teslim ve tahsilat süreçlerinin takibi yapılabilmektedir.
• Talep Teklif Değerlendirme ekranında sağ tık menüsüne "Teklif Yok Taşınır için İhaleye Girilmeyecek" seçeneği eklendi. Alıcılardan hiç teklif alınamamış ise teklif süreci bu seçenek ile tamamlanabilir.
• Belge Süreçleri ekranına Föy Durumu sütunu eklendi. Derdest veya Açık olmayanlar kırmızı olarak görünmesi sağlandı.
• Belge Süreçleri ekranına Uyapa Gön.Durumu, Uyapa Gön.Zamanı, Uyapa Gön. RefNo sütunları eklenmiştir. Uyapa gönderilen evraklara ait bilgiler bu sütunda izlenebilir.
• Doküman Yapma ekranında eğer Gelen Evraka dair Karşı Evrak Türü belirlenmedi ise tüm doküman şablonlarının listelenmesi ve istenilen şablonun seçilebilmesi sağlandı.

Yeniliklerle ilgili Ekranlı Anlatım Dokümanımız için burayı tıklayınız.

Not: Hukuk Partner güncellemelerinizin yapılmasının ardından yeniliklerden faydalanabilirsiniz. 

Bilgi ve Destek için 0(232) 445 66 99 nolu telefondan bize ulaşabilirsiniz.