Blog - Hukuk Partner

Hukuk Partner yazılımı ile ilgili makaleler.

Yenilikler 2022

 

Hukuk Partner 2022 Yenilikleri

 

 

 

Değerli Müşterimiz,

Hukuk Partner için güncelleme yayınlanmıştır.
Bir önceki duyuru sonrasında yapılan yenilikler ve düzenlemeler aşağıda listelenmektedir.

Yenilikler:

ÖNE ÇIKANLAR

• Seçenekler ekranına Tebligat Sorgulama Şekli seçeneği eklenmiştir. "Ptt-Web" seçeneği ile Ptt web sayfasından sorgulama yapılması sağlandı. Tebligat ekranında "Ptt Gönderi Sorgula" işleminde ve "Toplu Tebligat Sorgulama" işleminde tebliğ durumunun sorgulanabilmesi ve tebliğ kaydına işlenebilmesi sağlandı.
• İmza modülünde güncelleme yapıldı. E-imza kütüphanesi 2.2.17 sürümüne geçildi.

UYAP

• Oluşturulan Uyap XML dosyalarının Uyap avukat portalda XML den takip açmada kullanılabilmesi (türkçe karakter sorununu gidermek için) için UTF8 formatında kaydedilmesi sağlandı.
• Avukat Portal Sorgulamalar ekranında "Sorgulanamadı" durumundaki kayıtlar listelendiğinde Sorgulanması sırasında alınan hata bilgisine ait açıklamayı içeren Hata sütununun görünmesi sağlandı.
• Uyap Avukat Portal MTS Takip Açma işlemi sırasında Mernis adresi bulunmayan borçlular için düzenleme yapıldı.
• Uyap XML hazırlama modülünde düzenleme yapıldı. Tutar alanlarında ondalık hane nokta olarak sabitlendi.

DAVA-DANIŞMANLIK

• Konkordato davaları için dava ekranına Geçici Mühlet Tr, Kesin Mühlet Tr sahaları eklenmiştir.
• Dava ekranına Hukuk davaları için Karar Sonucu "Red" yerine "Usulden Red" ve "Esastan Red" seçenekleri eklenmiştir. Usulden Red seçildiğinde "Eksik Olan Şart" bilgisinin girilebilmesi sağlanmıştır.

FÖY EKRANLARI

• Föy Arama ekranında sıralama yapıldıktan sonra föy üzerinde yapılan ileri/geri hareketlerinin yapılan sıralamaya göre gerçekleşmesi sağlandı.
• Föy kişi bilgilerine E-Tebligat Adresi sahası eklendi. Bu bilgi borçlu veya borçlu vekilleri için girilebilir. XML oluşturulurken E Tebligat Adresi var ise adres olarak bu adres XML'e eklenecektir.
• Taşınmaz sahalarına UAVT Kodu (Ulusal Adres Kodu) sahası eklendi.
• Taşınır Bilgi sahalarına RuhsatNo sahası eklenmiştir.
• Föy Masraf girişine Kanunen Red edilen masraflar için "Belgesi Var/Yok" sahası eklenmiştir. Kanunen Kabul Edilmeyen masraflar için Belge durumu belirtilebilir.
• Kurum kullanımında Kapak ekranına Denetmen sahası eklenmiştir. Kurum avukatları için föy bazında denetmen seçilebilir.
• Föy Masraf girişi ekranındaki Belge Durumu sahası seçenekleri "Belgesiz, Belgeli, Hukuki" olarak düzenlenmiştir.
• Masraf, Tahsilat gibi parasal işlem giriş ekranlarında sağ tık menüsüne "Belge Ekle/İzle" seçeneği eklenmiştir. Kayıt girişi sırasında belge eklenebilmesi sağlanmıştır.
• Ortak Seçenekler ekranına Masraf gün kısıtı seçeneği eklenmiştir. Bu alana bir değer girilirse masraf girişleri ileri tarihe girilemez ve girilen gün sayısından daha eskiye girilemez. Tarih kontrolü föy masraf girişi, müşteri modülü diğer masraf girişi, toplu masraf ön kabul ve kesin kayıt, müşteri modülü toplu diğer masraf girişi işlemlerinde gerçekleştirilmektedir.
• İhtiyati Haciz ekranında düzenleme yapıldı. İht. Haciz Kaydı Sil butonu Talep Tarihi silindikten sonra aktif olacaktır. Talep tarihi silindiğinde föydeki İht. harç ve İht. Vek. Ücr. Temizlenmiş olacak bu şekilde İht. Haciz Kaydı silinebilecektir.
• Taksitlendirme ekranında karşılaşılan hata mesajı ile ilgili düzenleme yapıldı.
• Satış girişi sırasında araç veya taşınmazın birden fazla Kıymet takdiri var ise satış modülüne ilk kıymet takdirinin tutarı geliyordu gerekli düzenleme yapıldı.
• Seçenekler ekranına "Taksit Modülünde Tahsil Harcı Sıfır Hesaplansın" seçeneği eklendi. Bu seçenek ile Föy Taksitlendirme modülünde Kalan Tahsil Harcı tutarının hesaplama dışı bırakılması sağlanmıştır.
• TaahhutAna tablosuna TaksitBaslamaNoktasi sahası eklendi. Taksitlendirme yapılması durumunda taksitlendirme hesabının başlangıç noktası kaydedilecektir.
• Föy hesabı Taksitlendirmeye göre değişsin seçeneği eklenmiştir. Bu seçenek aktif ise föy hesabı yapılan taksitlendirmedeki faiz oranı veya indirimi föy hesabında uygulayacaktır. Bu düzenleme taahhüt aktif ise gerçekleşecektir.
• Tebliğ ekranına İtiraz Tebellüğ tarihi ve İtiraz Dava Açma Son Gün sahaları eklenmiştir.
• Sonuç türü ekranında Hızlı Kapanış Listesinde Göster seçeneği eklendi. Kapak ekranında da İnfaz Yap butonuna bu seçenek işaretlenen türler listelendi. Böylece İnfaz dışındaki diğer kapanış türleri için de bir buton tıklaması ile föy seçilen tiple kapatılabilecek.
• Haciz tarihi olarak ileri tarihe giriş yapılması engellendi.
• Ortak seçenekler ekranına "Kapanış Tarihi Gün Kısıtı" seçeneği eklenmiştir. Föylere en fazla burada belirtilen gün kadar geri tarihli bir sonuç tarihi girilebilir.
• Föy İhtiyati Haciz ekranında sağ tık menüsü ile "Belge Ekle/izle" işlemi yapılabilmesi sağlandı.
• İcra dosyalarında İtiraz girişi sonrasında Karara göre alacakların düzenlenebiliyordu. Düzenleme sonrası Tahsilat veya Masraf oluşursa tekrar düzenlenemiyordu. İtiraz davasının Karar ve İstinaf süreçleri dikkate alınarak, tekrar tekrar düzenlenebilmesi sağlanmıştır.
• Ortak seçeneklere "Kanunen Kabul Edilmeyen Belgeli Masraflarda Belge Detayları Girişi" seçeneği eklenmiştir. Bu seçenek işaretlenerek ilgili belge detaylarının girişi sağlanabilir.

TOPLU İŞLEMLER

• Toplu işlemlerde kullanılan Föy Listesi ekranına Vekalet sütunu eklenmiştir.
• Föy Listesi ekranında Excelden DosyaNo ile yükleme işleminde liste İcra Müdürlüğünün küçük harf kullanılarak hazırlanırsa DosyaNo bulunamadı hatası alınıyordu. Gerekli düzenleme yapıldı.
• Toplu Kişi Bilgi Güncelleme ekranında Meslek sahasının kullanılabilmesi sağlanmıştır.
• XML den takip Açma Ön Kabul işleminde Vekalet Listesinin Vekalet açıklaması ve Vekalet Kodu ile birlikte listelenmesi sağlandı.
• Onaya Gönderme sistemi aktif ise Onay ekranlarında Onay Numarasına göre gruplama yapılması sağlandı.
• Toplu araç aktarma excel şablonuna tasinirTuru sahası eklendi.
• Toplu Takip Kapat ekranında "İnfaz Talebi Yapılan Dosyaları Listele" seçeneği eklendi.
• Toplu Takip Kapat ekranına Müşteri Modülünün kullanıldığı kurumlarda Müşteri No, Müşteri Adı, Segment bilgilerinin, AnaDosya sayısı ve kapalı AnaDosya sayısı listelenmesi sağlandı.
• Toplu Tebligat Sorgulama ekranına Listeleme işlemi için Personel filtre alanı eklenmiştir.

TANIM MODÜLLERİ

• Döviz türlerine Bulgar Levası, Rumen Leyi, Rus Rublesi, İran Riyali, Çin Yuanı, Pakistan Rupisi, Katar Riyali, Güney Kore Wonu eklenmiştir.
• Adres türlerine "Elektronik Tebligat Adresi" eklendi. Diğer Adres girişleri sırasında bu tip seçilebilir.
• Ofis ekranında Avukat veya Diğer kişi tanımı yapılırken girilen isim soy isim bilgisi otomatik olarak adı/soyadı sahalarına da ayrılarak atılacaktır.
• Kademeli onay tanımlamalarında kişileri tekrar tekrar seçebilme sağlandı. Örneğin aynı 3 kişi hem 1. hem 2. onay verebilecek. Bu düzenlemeye bağlı olarak onay verilirken aynı kayda (Örneğin avans, masraf) için aynı kişinin birden fazla onay vermemesi sağlandı.
• Ortak Seçeneklere "Takip Başlatma Alt Sınırı" seçeneği eklenmiştir. Belli bir alacak tutarı altındaki föylerde takip başlatılsın istenmediği durumlarda ilgili tutar girilebilir.
• Sözleşmeli Ofis tanım ekranına VergiNumarasi sahası eklendi.
• Türeyen Alacak tanımına "Belge Tutarı Üzerinden Oran" seçeneği eklendi.
• Kur sorgulama işlemlerinin farklı bir bileşen ile yapılması sağlandı.
• İl il Bölge Adliye ve İdare mahkemeleri ve adetleri güncellendi.
• Kurum Şube tanımlarına "Kapalı" sahası eklenmiştir. Kapanan şubeler belirtilebilecektir.
• Kurum Gider Türü menüsü eklenmiştir. Kurumlara ait gider türleri tanımlanabilecektir. Bu gider türleri Kanunen Kabul edilmeyen masraf belgelerinin girişinde seçilebilecektir.

YETKİ MODÜLLERİ

• Yetki tanımlamalarına Müşteri Modülü için Föy Oluşturma ve Protokol yetkileri eklendi.
• Yetki grubu yetkileri ekranında sekme bazında yetki grupları arasında Kopyala/Yapıştır yapılabilmesi sağlandı.
• Birim kullanımı var ise Onay Seviye ve Onay Kişi yetki ekranlarında kullanıcılar sadece yetkili olduğu birimler için tanımlama yapabilecek şekilde düzenleme yapıldı.
• Ortak Seçenekler ekranına "Onay Seviye/Kişi Onay Uygulaması" seçeneği eklenmiştir. Bu seçenek ile Onay Seviye ve Onay Kişi Yetkileri için onay süreci uygulanabilir.
• "Onay Seviye/Kişi Onay Uygulaması" aktif olması durumunda Onay Seviye ve Onay Kişi Yetki ekranlarında düzenleme yapılmış, ayrıca Onay işlemleri için "ONAY-Onay Seviye/Kişi Yetki", "ONAY-Onay Kişi Yetki" menüleri eklenmiştir.

FİNANS MODÜLÜ

• Finans Onaya Gönder ekranında "Geri Çekme" sekmesine "Onaya Gönderim No" seçilerek listeleme yapılabilmesi sağlanmıştır.
• Tahsilat Dağıtım Ekranında Föy Durumu sütunu eklenmiştir.
• Finans Avans Alma fişi girişi sonrası Vekalet, Müvekkil ve Hesap bilgilerinin hızlı olarak tekrar seçilebilmesi sağlanmıştır. Aynı müvekkile birden fazla avans girişi yapılacak olduğunda bu özellik kullanılabilir.
• Hesap Hareketleri / Mizan ekranlarında filtre verildiğinde diğer sütun filtrelerinde sadece filtre edilen satırlara ait seçeneklerin gelmesi sağlandı.
• Tahsilat Dağıtım ekranına Vekalet seçimi yaparak listeleme yapılabilmesi sağlanmıştır. Ayrıca listeyi sağ tık menüsü ile Panoya veya Excele alabilme imkanı sağlanmıştır.
• Yönetim Konsolu - Belge Süreçleri ekranında liste sütunlarını seçebilme imkanı sağlandı. İstenmeyen sütunlar görünümden kaldırılabilir, sütun sıralamaları değiştirilebilir. Kullanıcı bazında yapılan düzenleme saklanmaktadır. Aynı kullanıcı ekranı tekrar açtığında yaptığı düzenlemelere göre listeleme gerçekleşecektir.
• K.V.Ü. Makbuz kesme ekranında Tevkifat imkanı sağlandı. Seçilen hesaba ait Vekalet tanımında Tevkifat uygulaması var ise Tevkifat seçeneği görünecektir.
• Avans Alma Fişinde Vekalet, Müvekkil ve Hesap bilgisinin otomatik getirilmesi ile ilgili düzenleme yapıldı. Evet cevabı verildikten sonra pencere kapatılıncaya kadar tekrar aynı soru sorulmayacaktır.
• Ortak Seçenekler ekranında Onay parametrelerine "Aynı Kişi Birden Fazla Kez Onay Verebilsin" seçeneğini eklenmiştir.
• Kademeli Onay kullanılıyorsa Masraf Onay ekranında Ara Onay veya Kesin Onay olara Onay Şekli seçilerek listeleme yapılabilmesi sağlandı.
• E-SMM veriyapısında Cadde ve BinaAdı alanlarının uzunluğu arttırılmıştır.
• Ortak seçenekler ekranına "Onaya Gönderilebilecek Max. Kayıt" seçeneği eklendi.
• Ortak seçeneklere onay ekranında masraf bilgi düzelt seçeneği eklenmiştir. Sağ tık menüsü ile masraflara ait Tarih, tutar ve açıklama bilgisi update edilebilir.
• Vekalet ile ilgili Finans Hesap kayıtlarının açıklamaları oluşturulurken vekalet açıklamasının çok uzun olması durumunda Vekalet açıklamasının kısaltılması sağlandı.
• Ortak Seçeneklere "KKE Masrafların Onay Kademeleri Ayrı Yönetilsin" seçeneği eklenmiştir. Bu seçenek ile Kanunen Kabul Edilmeyen Masrafların Onay kademeleri farklı tanımlanabilecektir.
• Masraf Onay ekranlarında "KKE Masrafların Onay Kademeleri Ayrı Yönetilsin" seçeneği aktif olduğu durumlar için düzenleme yapılmıştır.
• Masraf Onay ekranlarında Kanunen Kabul Edilmeyen Belgeli Masraflarda Belge Detaylarının görüntülenebilmesi sağlanmıştır. Belgeli sütunu tıklandığında Belge Detayları açılır kutu içinde gösterilecektir.

KURUMSAL UYAP MODÜLÜ

• Uyap Kurumsal Dosya görüntüleme ekranında dosya arama işleminde düzenleme yapılmış, taraf bilgileri ile (ad, soyad, tckimlikno, vergino) arama işlemi hızlandırılmıştır.
• Uyap Kurumsal Dosya ekranında evrak kayıt işleminde evrak uzantısının otomatik olarak oluşması sağlandı.

KURUM MÜŞTERİ MODÜLÜ

• Ortak seçenekler ekranına müşteri modülü kullanılan kurumlarda "Kurum Tahsilat Önceliği Seçimi" seçeneği eklenmiştir. Bu seçenek işaretli ise kuruma iletilmek üzere müşteri ekranında kredi hesapları arasında öncelik durumu seçilebilecektir.
• Müşteri modülü ekranına "Tekrar Oku" butonu eklendi.
• Müşteri modülü ekranında Kredi Cari ve Müşteri Cari sekmelerinde sağ tık menüsüne "Seçilen kayıt için Log İzle..." seçeneği eklendi.
• Kurumsal kullanımlar için Müşteri modülünden girilen Diğer masraflar için Diğer Masraf Onay ekranı oluşturuldu.
• Genel Seçeneklere Müşteri Modülü için "Masraflarda Müşteri Ana Dosya Seçilecek" seçeneği eklendi. Kurum entegrasyonları kapsamında çalışacaktır.
• Masraf girişinde parametre uygun ise Müşteri Ana Dosya seçimi yapılması sağlandı. Otomatik eklenen ve toplu masraf girişlerinde en yüksek tutarlı aktif Ana Dosyanın masraf için seçilmesi sağlandı.
• Ortak Seçeneklere "Föy Oluşturulurken Farklı Şube Dosyaları Seçilebilsin" seçeneği eklendi. Kurumsal Müşteri modülü kullanılan sistemlerde seçilebilir.
• Müşteri modülünden Föy oluşturma işleminde Banakdan gelen Kefiller için Föy kişi tipinin öndeğer olarak Kefil gelmesi sağlandı.
• Müşteri modülü kullanılıyorsa takip başlatırken föyün tüm müşteri dosyaları kapalı ise takip başlatılması engellendi.
• Müşteri modülü aktif olan kurumlarda Föy ataması yapıldığında Föyün bağlı olduğu kredi dosyasının da Büro Atama bilgisinin güncellenmesi sağlandı.
• Müşteri modülünden föy oluşturma sırasında Kambiyo takibi oluşturulurken Müşteri modülündeki Çek/Senet kayıtlarından seçim yapılabilmesi ve faiz oranı olarak Reeskont Faiz tablosu seçilmesi sağlandı.
• Müşteri Modülü Taksitlendirme ekranı düzenlendi. Kredi/Ana Dosya seçilerek taksitlendirme yapılabilmesi sağlandı.
• Müşteri Taksitlendirme modülü için "Müşteri Taksit Koşul" tanımlama ekranı oluşturuldu.
• Müşteri Modülünden föy oluşturma işlemi sırasında BSMV oranının Ana Dosya kayıtlarından alınması sağlandı.
• Müşteri ekranında Ana Dosya İcra kayıtları üzerinde sağ tık menüsüne "Föy Müşteri ve AnaDosya Bağlantılarını Sil" eklenmiştir. Yetkisi olan kullanıcılar. Föyün bağlantılarını silebileceklerdir.
• Müşteri Modülü 'İcra Dosyası Oluşturma" işlemi sırasında kapalı hesapların listelenmemesi sağlandı.

KURUM ENTEGRASYON MODÜLLERİ

• Sözleşmeli Ofis Avans Talebi ve Kurum Personel Avans Talebi ekranlarında Onaylayacak Personel sütunu eklenmiştir.
• Kurum Personel Avans Onay işleminde onay işlemi yapacak personelin kendi avans talebi işlemlerinin listelenmemesi sağlandı. (Personel kendi avans talebini onaylayamaz)
• Kurum Personel Avans Talebi ve Onay ekranlarına Belge Ekleme ve İzleme özellikleri eklenmiştir.
• Ofis ve Kurum Personel Avans İade taleplerinin Kademeli onay olmadan tek seferde onaylanması sağlanmıştır.
• Sözleşmeli Ofis Avans talebi ekranından Merkez kullanıcıları Ekleme yetkisi var ise ekleme yapabilmesi sağlandı.
• Sözleşmeli Ofis Avans Talebi, Kurum Personel Avans Talebi ekranlarındaki BelgeNo alanı 20 karaktere çıkartıldı.
• Sözleşmeli Ofis Avans Masraf Cari ve Kurum Personel Avans Masraf Cari ekranlarında İcra Md, İcraNo ve Dosya No sütunları eklenmiştir.
• Sözleşmeli Ofis Talebi Onay ve Kurum Personel Avans Talebi Onay ekranlarında "Onay/Red Açıklaması" alanı oluşturuldu. Bu alana onay işlemi yapan kullanıcı açıklama yazabilir.
• Satış Kalemi silinmek istendiğinde Talep teklif modülünde bir kayıt olması durumunda satış kaleminin silinmesi engellenmiştir.
• Kurum modunda çalışan sistemler için Föy Arama ekranında Denetmen seçerek arama yapma imkanı sağlandı
• Kurum Personel Avans Talebi ekranında listeleme yapılırken diğer bir personelin adı seçilerek listeleme yapılabilmesi sağlandı. Ancak Kullanıcı diğer kullanıcının avans taleplerini düzeltme/silme yapamaz.
• Sözleşmeli Ofis Avans Masraf Cari ve Kurum Personel Avans Masraf Cari ekranlarına masraflara ait Kanunen Kabul/Red bilgisinin listelenmesi sağlandı.
• Sözleşmeli Ofis Avans Cari ekranına MüşteriNo, Müşteri Adı sütunları eklendi.
• Kurumsal müşterilerde Avans Talebi Onay ekranında düzenleme yapıldı. Onay ve Reddet sayıları ekranın altına yazıldı. Ayrıca buton açıklaması seçimlere göre değişmesi sağlandı. Buna ek olarak işlem başlarken çıkan mesajda onay ve red kayıt sayıları belirtilmesi sağlandı.

DİĞER MODÜLLER

• Liste ekranlarından açılan Belge İzleme ekranlarında eğer kullanıcının yetkisi var ise Belge ekleme ve silme işlemlerini de yapabilmesi sağlanmıştır.
• Yönetim Konsolu - Görevler ekranında Planla sekmesinde toplu seçim yapılarak birden fazla görev için planlama yapılabilmesi sağlandı.
• Yönetim Konsolu Belge Süreçleri ekranında çok kayıt olması durumunda hızlandırma sağlamak üzere düzenleme yapıldı.
• İnteraktif Raporlar ve Belge Süreçleri ekranında İcra Md ve No sahaları birleştirilerek tek sütunda yazılacak şekilde düzenleme yapılmıştır.
• Belge Süreçleri ekranından sağ tık menüsüne "Filtre için Dosya Numaraları Ver" seçeneği eklenmiştir. Verilen dosya numaralarına ait satırlar filtre edilecektir.
• Tüm Belgeler ekranında Outlook ile mail gönder seçeneğinde UDF tipli dosyalar seçildi ise UDF dosyaların Word Doc veya PDF olarak gönderilebilmesi sağlanmıştır.
• Belge Süreçleri ekranında Ctrl+C tuşu ile tüm satır yerine seçili hücrenin panoya kopyalanması sağlandı.
• Sağ tık menüsünde Excel Dosyasına Kaydet seçeneği olmayan bazı alanlara Excel Dosyasına Kaydet seçeneği eklenmiştir.
• İş Emri Süreçleri ekranında GüncelBakiye sütunu ile ilgili düzenleme yapıldı.
• Atanmamış takipler ekranında ihtar bilgileri giriş ekranından Noter seçeneği kaldırıldı.
• Program genelinde üzerinde bulunulan listedeki hücredeki içerik sağ tık menüsünde Panoya Al : XXXXX şeklinde bir menü seçeneği eklenmiştir. Bu seçenekle ilgili hücredeki içerik panoya alınarak gerektiğinde Yapıştır komutu ile başka bir yere aktarılabilir.
• Görevler ekranında sağ tık menüsüne "Filtre için Dosya Numaraları Ver" seçeneği eklendi. Girilen dosya numaralarına göre ilgili liste üzerinde filtreleme yapılacaktır.
• Görevler ekranında sağ tık menüsüne "Tümünü Okundu Yap" seçeneği eklendi. Okunmamış tüm görevler okundu olarak işaretlenecektir.
• Belge Süreçleri ekranında sağ tık menüsüne "Filtre için Foy Numaraları Ver" seçeneği eklendi. Girilen Foy numaralarına göre ilgili liste üzerinde filtreleme yapılacaktır.
• Yönetim Konsolu Görevler ekranında görev güncellendiğinde ekranın güncellenmesi sırasında yavaşlık yaşandığı görüldü, giderildi.
• Ortak Seçenekler ekranına "SLA Uygulaması" seçeneği eklendi. Bu uygulama aktif olduğunda Föy ekranında "SLA Süreçleri" penceresi kullanılabilecektir.
• Belge Süreçleri ekranında listeye Takip Türü ve HarcaEsasDeğer sütunları eklenmiştir.
• İnteraktif Raporlarda HarcaEsasDeğer sütunu eklenmiştir.
• Özel Kod tanım ekranına "Belge Süreç Modülünde Göster" seçeneği eklenmiştir. Bu seçenek işaretlenen Özel Kodlar için Belge Süreçleri ekranında sütunlar görünecektir.

Not: Hukuk Partner güncellemelerinizin yapılmasının ardından yeniliklerden faydalanabilirsiniz. 

Bilgi ve Destek için 0(232) 445 66 99 nolu telefondan bize ulaşabilirsiniz.