Blog - Q-Biz İş Zekası

Q-Biz İş Zekası yazılımı ile ilgili makaleler.

Dinamik Hesap Sahaları ile Daha Esnek Raporlar

Q-Biz İş Zekası ile hazırladığınız raporlarda grup kırılımlarındaki değişime bağlı olarak otomatik olarak hesaplanan dinamik hesap sahalarını kullanabilirsiniz.

Dinamik Hesap Sahası Kullanmak Size Ne Sağlayacak?

Q-Biz İş Zekası ile bir rapor hazırladığınızda önce genel bir sonuç veri seti elde edersiniz. Sonra liste veya pivot tabloları kullanarak bu veri setini çeşitli sahalara göre gruplayabilirsiniz. Bu sırada bazı rapor sahalarının değişen grup verilerindeki, grup ara toplamlarındaki veya genel toplamlardaki değişmelere göre yeniden hesaplanmasını isteyebilirsiniz. Dinamik hesap sahaları kullanımı size bu esnekliği sağlayacak.

Aşağıdaki ilk görselde iller bazında satışları ve satış yüzdelerini görüyorsunuz. "Satış%" sahası dinamik hesap sahası olarak tanımlanmış ve Satış Tutarı'nın Satış Tutarı'nın genel toplamına bölümünün yüzdesi şeklinde formüllendirilmiştir. Satış% sahası rapor çalışıp veri seti döndükten sonra her bir il satırının yanındaki veri "Satış Tutarı" kolonunun genel toplamına bölünerek hesaplanır.

2. görselde ise aynı raporun Antalya ili detayı görünmektedir. Bu raporda satırlarda iller bazında satış tutarları ve oranları görünürken Antalya ili satırında bu ilde satılan ürünlerin tutarları ve oranları görülmektedir.Dinamik hesap sahası kullanımı sayesinde kullanıcı Antalya detayını görmek istediğinde "Satış%" sahasıda otomatik olarak Antalya ilinde satılan ürünlerin toplam satışa oranı olarak hesaplanmıştır.