Blog - Q-Biz İş Zekası

Q-Biz İş Zekası yazılımı ile ilgili makaleler.

3 Boyutlu Grafiklerde 2. Ölçek Oluşturma

3 Boyutlu Grafiklerde Yeni Özellik

İkinci Ölçek Oluşturma Size Ne Sağlayacak?

Kolon, çubuk grafikleri kullanarak aldığınız raporlarda birden fazla seri kullandığınızda; seriler arasındaki rakamsal büyüklük çok fazla olup her iki seri de aynı ölçeğe göre gösterildiğinde; küçük rakamlar ölçeğin en altına yerleşmekte ve grafikte belirgin bir yer alamamaktadır.

Bu sorunu ortadan kaldırmak Q-Biz 3D grafik raporlarına 2. bir ölçek ekseni(2. Y ekseni) oluşturma özelliği eklendi. Böyle aralarında rakamsal olarak büyük fark olan 2 seri aynı raporda görüntülenecekse herbiri ayrı ölçeğe bağlanarak küçük serinin grafik üzerindeki görünürlüğü normal hale getirilebilmektedir.

Aşağıdaki ilk resimde ürün satışlarını miktar ve tutar olarak gösteren bir kolon grafik bulunmaktadır. Bu rapor da her iki seri de aynı eksene göre ölçeklendirildiği için, tutara göre çok küçük değere sahip olan miktar serisi ölçeğin en altında yer almakta ve anlamlı bir görünüm elde edilememektedir.

2. resimde ise miktar serisi için ikinci bir eksen tanımlanmış ve ürünlerin satış miktarları grafik üzerine bu ikinci eksendeki ölçeğe göre yerleştirilmitşr. Böylece miktar kolonları da anlamlı bir şekilde görünür hale getirilmiştir.

03 ve 04 nolu resimlerde aynı durum çizgi grafik kullanılarak ifade edilmiştir.