Blog - Q-Biz İş Zekası

Q-Biz İş Zekası yazılımı ile ilgili makaleler.

Çizgi ve Kolon Grafikleri Birlikte Kullanın

Q-Biz iş zekası programı ile kolon ve çizgi grafikleri artık bir arada görebilecek ve daha iyi bir değerlendirme yapabileceksiniz.

Kolon ve Çizgi Grafiğin Birlikte Kullanımı Ne Sağlayacak?

Daha önceleri her bir grafik rapor alt görüntüsünde -kolon, çubuk vb.- sadece tek bir grafik türü kullanılabilmekte idi. Aynı rapor üzerinde ölçeklemesi farklı veriler olduğunda Örn: yüksek rakamlar içeren satış tutarları(100.000 ler) ile düşük rakamlar içeren satış miktarları(1000 ler) bir arada olduklarında, satış tutarını kolon satış miktarını da çizgi grafik olarak seçerek grafik oluşturmak çok okunaklı bir görüntü oluşturacaktır.

Aşağıdaki ilk resimde iller bazındaki satış tutarları kolon, kar-zarar tutarları ise çizgi grafik olarak gösterilmektedir. İkinci resimde iller bazındaki satış ve maliyet tutarları kolon, kar-zarar tutarları ise çizgi grafik olarak gösterilmektedir.