Blog - Q-Biz İş Zekası

Q-Biz İş Zekası yazılımı ile ilgili makaleler.

Q-Biz İş Zekası - Aralık Yenilikleri 2015

Q-Biz İş Zekası Aralık 2015 yenilikleri 

 

DİNAMİK (SONUÇ SETİ)HESAP SAHALARI
 • Aktarım sonucu Excel'de "0" olarak gözüken sahanın hesaplanan değeri ile aktarılması sağlandı.
 • Liste ve Bölümlenmiş Görünüm stilindeki raporlardaki grup ve rapor sonu hesap değerlerinin grup ve rapor sonu verilerine uygun olarak hesaplanması sağlandı.
BÖLÜMLENMİŞ GÖRÜNÜM
 • Grup Toplam menüsü kullanılması sağlandı.
 • Tümünü aç ve tümünü kapa fonksiyonu çalışır hale getirildi.
PİVOT GÖRÜNÜM
 • Pivot tablo ağaç görünümüne getirildiğinde toplamların bozulan uzak/yakın pozisyonu düzeltildi.
 • Satır ve sütun başlıklarında yer alan nümerik verilerin sağa dayalı görünümü sola dayalı olarak düzeltildi.

TEMA GÖRÜNÜMÜ
 • Liste ve Bölümlenmiş görünümlü raporlarda grup ve rapor alt toplamlarının görünümü yenilendi.
 • Grafik ve Gösterge görünümlü raporların renklendirilmesi temaya uygun olarak düzenlendi.
 • Rapor görünümlerindeki saha seçici penceresi temaya uygun olarak düzenlendi.
PROFILER
 • Veri tabanı değişikliklerini uyarlama işlemi sonrasında tablo ve görünümlerden çıkartıldığı belirlenen sahaların kullanıldıkları raporlardan da çıkartılabilmesi imkanı eklendi.
TABLO GÖNDERİMİ
 • Rapor sonucunun veri tabanı tablosuna aktarılması sonrasında bu tablonun HayadaSoft veri tabanındaki ayarlarının silinmesi engellendi.
 • Sonuç seti içeren sahaların tabloya gönderiminde "0" olarak oluşan değerinin formüle uygun olarak geçmesi sağlandı.
DASHBOARD
 • Konsolide raporların dashboardlara eklenmesindeki sorun giderildi.
HESAP SAHASI EKLEME
 • Oran ve Performans Gösterim sahası ekleme işlemi sırasında bu sahalara ait simgelerinin görüntülenmesi sağlandı.
KURUMSAL KARNE
 • Kurumsal Karne veri giriş ekranında alt toplam görünmesi sağlandı.
OTOMATİK E-POSTA İŞLEMLERİNDE
 • Aynı e-postaya birden fazla alt görünüm eklendiğinde oluşan filtre sorunu giderildi.
 • Gönderim yapan e-posta adresinin gönderici bilgisinde "Q-Biz Job Runner" dan farklı bir isim kullanılabilmesi sağlandı.
DASHBOARD
 • Gönderim sahası içeren dashboardlarda ve 3D grafik filtresi çalışır duruma getirildi.
TEMA DÜZENLEME
 • Bazı monitörlerde gri rengin mavi ağırlıklı görünmesini engellemek için mavi tonu azaltıcı fonksiyon eklendi.
DASHBOARD
 • Gönderim sahası içeren dashboardlarda 3D grafik filtresi çalışır duruma getirildi.
PROFILER
 • Linked Server desteğine Firebird seçeneği eklendi.